Opført som aftægtsbolig af sognefoged Poul Poulsen 1964
Forriges arvinger 1980
Arne Bertelsen 1980
Forriges arvinger 1990
Svend Jensen Westergaard 1990

Bodil Fredsted og Ejner Pedersen 1986
Maren Jensen 1989