Statshusmandsbrug.
J. K. Vestergård solgte til
Ingvard Georg Knudsen 1913.
Forriges arvinger 1975
Theodor Knudsen 1975