Søren Mulvad, red.

Samlet og redigeret af Søren Mulvad. Udgivet af Historisk Arkiv i Seem Sogn, 6760 Ribe.

Materialet.
Seem Kirkebog 1721 – 1815 er en sammenskrivning og redigering af de tre bind kirkebøger for perioden. Som følge af sognepræsteembedets deling på to personer, nemlig kapellanen ved Skt. Katrine Kirke i Ribe og kapellanen ved Ribe Vor Frue Kirke (Domkirken) er de ældste bøger ført delvist sideløbende. Præsterne havde delt sognet imellem sig, så at de hver havde sin "Stavn". Stavnedelingen var hovedsagelig indrettet med henblik på, at tiendebetalingen blev så lige som muligt.
En række indførsler er tilsyneladende sket efter løse kladdeark, idet indførslerne ofte ikke er anbragt kronologisk indenfor samme år.

Fejlkilder.
Præsterne har imidlertid ikke altid ført bøgerne med synderlig omhu. Der findes ganske ofte barnebegravelser indført, hvor dåben aldrig har været registreret, ligesom det ofte ses, at nogen er viet 2. gang uden at man kan konstatere, at den første ægtefælle er afgået ved døden.
Hustruers navne er ofte ført skødesløst; således at forstå, at der snart er angivet forskellige personnavne og snart forskellige patronymer på en mands hustru. Der kan være tale om forskellige hustruer, men ofte må det anses for "en smutter".
Med denne erfaring in mente, må man læse disse ministerialia med nogen skepsis. Der kan nemt være fejlagtige indførsler, hvis rigtighed ikke lader sig kontrollere umiddelbart.
Denne afskrift begrænser sig altså til ministerialia, ført før 1815. Yderligere døbte børn, viede eller døde må søges i de senere Kb.

Korrektionsmulighed.
Eventuelt bør hele denne udgave korresponderes og krydsrevideres med "degnens eksemplar", hvad dog har været for omfattende en opgave i første omgang.

Tegnforklaring:
*   = Født. (Barn af ovenstående ægtepar.)
¤   = formodentlig barn af ovenstående ægtepar.
~   = Viet til.
+   = Død.
s.a.= samme år
sst.= samme sted
sg. = sogn
1)  = viet 1. gang
2)  = viet 2. gang. etc.
#   = bemærk! Der kan evt. være overensstemmende datoer.

Stavemåder.
De gamle præster har ikke fulgt ensartede stavemåder for navne, og befolkningen har mere eller mindre brugt forskellige navneformer i flæng. Derfor er der i afskriften ikke skelnet mellem
1. Niels og Nis. Kun Niels og Nielsen bruges.
2. Christian og Kristian. Kun Christian og Christiansen bruges. Navnet ofte brugt i flæng med
3. Chresten, Christen, Kresten og Kristen. Kun Christen og Christensen bruges. Søg evt. både Christen og Christian
4. Laurids, Lars og Las kan være et navn. Søg evt. begge steder.
5. Jep, Jeppe og Jesper kan være et navn. Søg evt. alle tre steder.
6. Ole og Oluf bruges i flæng.
7. Bold og Bodil bruges i flæng.
8. Jeng og Inger bruges i flæng.
9. Abel er et pigenavn.
Navnet Margrethe er næsten altid stavet uden det første "r", altså: Magrete. Denne stavemåde er bibeholdt.

Ministerialia, som ikke har kunnet henføres til familier, uægteskabelige børn og udensogns døde eller viede m.v. findes samlet på de sidste sider i hæftet.

Ordningsprincip.
Navnene er ordnet efter personnavne, og altså ikke efter hverken patronymer eller eventuelle slægtsnavne. Det vil således være nemt at søge en persons far ved at søge på vedkommendes patronym.
Eksempel: Erik Bastiansens far må nødvendigvis søges under Bastian ….
Da denne fremstilling er samskrevet efter 2 rækker ministerialbøger, kan det ofte ske, at en søskendeflok ikke er opført kronologisk, da oplysningerne er indskrevet først efter én række og derpå efter den anden.

Ordningsprincip: 1) Fornavn, 2) Patronym, 3) Bopæl, 4) Årstal.
Konfirmander, hvis familliemæssige tilhørsforhold ikke har kunnet findes, er anført sidst i bogen.

Litteratur.
Jørgen P. Jørgensen, Sønderborg har ordnet og renskrevet tilsvarende "Roager Familier 1672-1815". Denne udgave har været inspiration for foreliggende, omend dette ikke er nær så omfattende konfereret med øvrige kilder som Roager-bogen. Henvisninger fra Roager-bogen, der kan henføres til Seem Sg. er medtaget. Ligeledes er Jørgen P. Jørgensens bearbejdning af Vodder sogns Kb. konfereret med foreliggende udgave.
Henvisninger fra Svend B. Troelsen: Vester Vedsted sogns slægts- og ejendomshistorie er ligeledes medtaget.

1. udgave afsluttet juni 1996. Seem Skole.  Søren Mulvad.
2. korrigerede udgave

Anders Andersen i Høm ~ Else Jesdatter * ca. 1718 + 7. december 1763. ~ 17. november 1764,
 2)? Maren Nielsdatter i Høm * 23. september 1723 + 20. maj 1789.
som + 21. september 1777, 52 år gl.
    *Anders, 20. juli 1758
    *Else, 29. december 1764 + 24. december 1767.

Anders Andersen i Seem,
    *Villads, 1. august 1728.

Anders Andersen i Varming * i Darum ~ 24. november 1726 Marie Jensdatter i Varming.
    *Anna, 16. januar 1735, konfirmeret 1752, ~ 10. oktober Mads Sørensen i Varming.
    *Maren, 16. februar 1737 + 17. februar 1737.
    *Anna Marie, 6. juli 1738

Anders Børgesen i Varming ~ Mette Svendsdatter * ca. 1702 + 5. december 1734
    *Maren, hjemmedøbt af Faderen 21. november 1734 + samme Dag.

Anders Christensen i Seem * ca. 1664 + 1. oktober 1731 ~ Maren * 14. januar 1670 + 5. september 1751.

Anders Christensen i Snepsgård, måske var der to personer af samme navn, ellers lyder det underligt med de mange koner ~ 5. oktober 1727 1)Maren Hans-/Jensdatter i Høm * ca. 1703 + natten mellem 15. og 16. august 1729 ~ 20. maj 1731 2) Ellen Mikkelsdatter  * ca. december 1707 i Faurholt +13. oktober 1743 ~ 3) 18. juni 1744 Kirstine Nielsdatter i Varming ~ 4) 4. oktober 1748 til Dorthea Lauridsdatter i Varming * ca. 1707 + 9. juli 1772.
    *Marie, 30. juli 1729 + 1. juni 1756.
    *+født barn 19. september 1732.
    *Maren, 6. september 1733 (15 faddere) + 20. september s.a.
    *Magrete, 5. oktober 1738 + 5. november 1766.
    *+født barn, 11. februar 1749.

Anders Christensen i Varming * ca. 1694 + 28. september 1755.

Anders Clausen i Høm * ca. 1670 + 27. november 1735 ~ Mette Hansdatter * januar 1672 + 17. januar 1742.
    *Svend, 20. april 1721
    ¤Hans, som ~ 1737 i Vodder med Else Nielsdatter.

Anders Danielsen i Faurholt * i Tange ~ 11. oktober 1722 Ingeborrig Jepsdatter i Faurholt.
    *Daniel, 29. november 1722

Anders Hansen i Høm
    *Hans, 6. januar 1745 + 21. januar s.a.

Anders Hansen i Høm ~ 11. oktober 1782 i Vodder med Malene Andersdatter, datter af Anders Troelsen i Birkelev.
    *Hans, 29. november 1782
    *Anders Truelsen, 25. september 1784

Anders Hansen i Snepsgård * i Obeling 1735 – 1788 ~ Anna Kirstine Madsdatter
    *Mads, 23. juni 1764
    *Maren, 9. november 1766, + ikke indført.
    *Maren, 2. oktober 1768

Anders Holt i Faurholt * ca. 1644 + 11. november 1725 ~ Maren, som 2) 7. december 1727 g.m. Anders Markmand.

Anders Jepsen i Høm * ca. 1647 + 22. oktober 1727.

Anders Jørgensen i Seem Præstegård * i Hjortvad ca. 1684 + 20. februar 1730. {se også Peder Jørgensen}~ Anna Pedersdatter, som 2) 10. november 1732 blev gift med Peder Madsen.
    *Voldborg, 28. november 1725
    *Else, 7. februar 1723
    *Jørgen 29. marts 1727 + 4. april s.a.
    *Anna, 1. november 1730 + 21. februar 1739.

Anders Knudsen * 15.april 1737 i Hygum + 15. april 1789 i Varming, ugift. Boede hos sin bror Jakob Knudsen i Varming.

Anders Knudsen, gårdmand i Varming ~ 13. januar 1814 i Roager med Mette Kirstina Jesdatter * 12. marts 1788 i Kirkeby, Roager sg., datter af Jes Pedersen (1761 – 1843) i Kirkeby.
    *Karen, 9. oktober 1815

Anders Lassen, hyrde i Seem * i Høm september 1718 + 26. november 1797. ~ 20. oktober 1752 Mette Clausdatter af Høm * ca. 1727 + 29. marts 1795.
    * + født pige, 17. juli 1763.
    * + barn, Dom. Misericordia 1765

Anders Lauridsen i Høm * ca. 1670 + 21. januar 1742.

Anders Lauridsen i Seem ~ 28. november 1728 Maren Andersdatter Helt

Anders Madsen i Høm * ca. 1713, konfirmeret 1737, + 2. juni 1743.

Anders Madsen i Varming * ca. 1683 + 4. juni 1756.

Anders Markmand i Snepsgård ~ 1) Mette * ca. 1665 + 20. juni 1727. 2) 7. december 1727 Maren Holts, enke efter Anders Holt i Faurholt.

Anders Nielsen i Høm ~ Bold Sørensdatter * 28. juli 1691 + 18. oktober 1742.

Anders Nielsen ~ 2. november 1765 "Kirsten Nielsdatter, som tjener i Øster Vedsted, men hører til Seem sg."

Anders Nissen i Høm ~ Bodil Jørgensdatter
    ¤Anna, ~ 1728 med Jørgen Pedersen.
    ¤Else, ~ 1743 med Anders Hansen i Vinum.
    *Bodil, 5. oktober 1721
    *Søren, 8. juli 1724
    *Maren, 3. november 1727. Konfirmeret 1743.
    *Anders, 27. januar 1731. Konfirmeret 1749.
    *Dorethe, 19. august 1735

Anders Nissen i Varming * ca. 1647 + 9. januar 1727.

Anders Pedersen, afdanket husar i Høm ~ 22. november 1766 Karen Nielsdatter i Høm.
    *Peder, ? august 1767 + 30. november s.a.
    *Peder, 17. april 1769 + januar 1770.
    *Peder, 18. september 1777

Anders Pedersen Skov ~ Anna * september 1713 + 12. maj 1746.
    *Mette, 23. september 1742 + samme dag.

Anders Pedersen i Hømlund, senere "opholdende sig i Varming" ~ Nele Ulrikke
    *Joachime Marie, 19. januar 1801
    *Ulrikke Elisabeth, 3. maj 1803
    *Marie Frederikke, 23. februar 1806

Anders Pedersen i Seem ~ Helvig Marie Henriksdatter
    *Anne, 2. september 1727

Anders Pedersen, gårdmand i Seem ~ Margrethe Nielsdatter
    *Peder, 18. marts 1814

Anders Pedersen i Varming + før 1775 ~ Johanne Mortensdatter * ca. 1693 + 14. december 1775.

Anders Pedersen i Varming * i Seem + 9. april 1792. ~ 21. november 1747 Maren Pedersdater fra Varming, datter af Peder Hansen og Maren Larsdatter sst. * 22. april 1723 + 17. oktober 1794.
    *Dreng, hjemmedøbt af sin morfar, Peder Hansen i Varming. + 27. oktober 1748.
    *Peder, 21. december 1749 + ej reg.
    *Anna, 11. april 1752. Fmtl. ~ 2. oktober 1778 Niels Madsen af Bredsted sg.
    *Maren, 2. marts 1754 ~ 16. oktober 1778 Thomas Nielsen af Hygum.
    *Anna Maria, 18. marts 1756 ~ 8. april 1780 Hans Mortensen af Dover, Lintrup sg.
    *Peder, 31. marts 1758 + ej reg.
    *Hans, 12. september 1760 + 25. april 1763.
    *Kristine, 3. september 1763
    *Magreta, 24. oktober 1765 ~ 27. april 1793 Nikolaj Sørensen i Kirkeby, Roager sg.
    *Peder, 1769 + 21. januar 1770. Fødsel ej reg.

Anders Pedersen i Varming * 1737 + 14. oktober 1813 af Tæring. ~ Maren Jensdatter * ca. 1750 + 6. februar 1812.
    *+født dreng, 10. maj 1771.
    *+født datter, 16. februar 1772.
    *Peder, 17. september 1773 + 17. december 1780
    *Jens, 20. februar 1775
    *Else Maria, 27. august 1777 + 19. maj 1778.
    *Peder Jessen, 7. marts 1779 Fmtl. + 5. juli 1785.
    *Else Marie, 12. februar 1784 ~ 1812 Nis Jepsen i Snepsgård.
    *Mette, 26. november 1787
    *Peder, 17. januar 1790
    *Maren og
    *Magrethe, tvillinger, 30. juli 1793 + straks efter fødslen. (De er født mere end 1 år efter faderens død?)

Anders Pedersen Smed i Varming, * ca. 1666 + 11. februar 1735 ~ Anna Pedersdatter * ca. 1669 + 20. marts 1748.

Anders Snedker i Varming ~ Mette Nielsdatter * 28. september 1706 i Vollum, Brede sg. + 26. februar 1787 i Varming.

Anders Sørensen Fuglbjerg ~ 13. april 1758 Karen Hansdatter i Seem.

Anders Sørensen i Vester Vedsted, som var trolovet med Karen Villadsdatter, tjenende i Skallebæk Mølle, besvangrede hende og afgik derpå ved døden. Hun fik Tamperrettens dom for, at barnet kunne betragtes som ægtefødt og være arveberettiget til faderens midler..
    *Mette, 17. juni 1722

Andreas Andersen i Varming ~ 14. juni 1734 enke Johanne Mortensdatter * ca. 1699 + 24. december 1775, salig Mikkel Hansens af Enderupskov.

Andreas Børgesen, forhen soldat, nu hyrde i Lintrup ~ 1. november 1732 til Mette Svendsdatter af Varming

Andreas Christensen * i Emmerlev sogn 22. september 1754 + 18. april 1781 i Varming.

Andreas Garder * ca 1694 + Dom.Test.Nabur. Anno ?  "som druknede i Munkgård Sø, da han var ude at fiske."
    *Anna Cathrine, konfirmeret 1750

Bastian Eriksen i Høm * ca. 1736 + 16. januar 1766 "af Sprinkelsyge." ~ 15. februar 1760 Anna Bertelsdatter fra Høm. Det var et dobbeltbryllup, idet hendes bror Poul den samme dag blev viet til Bastians søster, Mette. Anna Bertelsdatter 2) 24. oktober 1766 med Mikkel Nielsen i Høgsbro.
    *Erik, 25. november 1760 + 18. marts 1763.
    *Bertel, 11. juni 1762 + 4. april 1763.
    *Erik, 27. august 1764 + 16. december 1788.

Bastian Nielsen i Høm * ca. 1776 + 29. maj 1813. ~ 11. november 1803 Maren Jørgensdatter
    *Anna, 12. juni 1805
    *Maren, 15. oktober 1806
    *Niels, 9. december 1807

Bastian Pedersen i Høm, fmtl. søn af Peder Mikkelsen Skræder i Høm ~ 11. september 1750 Mette Christoffersdatter fra Vinum, Døstrup sogn.
    *Christopher, 2. marts 1752 + 12. marts s.a.
    *Christopher, 5. september 1754 + 15. maj 1755
    *Cathrine, 20. februar 1756

Bendix Nissen i Skallebæk Mølle * ca. 1744 + 23. juni 1782. ~ 1) 17. oktober 1772 Anna Jørgensdatter * ca. 1744 + juli 1773. Datter af afdøde Jørgen Bertelsen i Seem. 2) 1. november 1774 Anna Catharina Hansdatter, enke efter Jørgen Mikkelsen i Skallebæk Mølle. "Efter kongelig Bevilling viet 1. november 1774 i Huset i Skallebæk Mølle."
    *Jørgen, 18. april 1773 + 23. april s.a.
    *Jørgen, 24. oktober 1775
    *Jes, 28. juni 1778

Benned Lauridsen i Seem * ca. 1686 + 8. april 1762. ~ Maren
    *Laurids, 10. december 1721 + 14. marts 1728.
    *+født barn 1. pinsedag 1728.
    *Anders Farup, 20. december 1723 + 25. april 1725#
    #Anne Jespersdatter, en stifdatter * ca 1717 + 22. april 1725#
    *Karen, 26. maj 1726 + 5. maj 1727.
    *+født dreng, 14. februar 1730

Bennet Pedersen i Faurholt ~ 1)12. oktober 1742 Maren Niels-/Jensdatter *7. juli 1702 i Obbekær + 19. oktober 1742.   2) ?
    *Kirsten, 22. december 1737. Fmtl. + inden 1739.
    *Kirsten, 13. december 1739, konfirmeret 1754. ~ 18. oktober 1760 Laurids Pedersen i Hygum. Måske 2) enkemand Søren Bundesen i Enderupskov. Trolovet i Seem 1769.
    *Peder, 23. december 1742
    *Maren, 15. november 1744 + 7. april 1748.
    *Maren, Dom. Jubil. 1747 + 1. august 1751.
    *Niels, 6. september 1750

Benned Pedersen, husmand i Faurholt ~ Anna Maren Thomasdatter
    *Else Marie, 12. februar 1806
    *Peder Andersen, 5. november 1809 + 6. april 1810.
    *Peder Hansen, 17. april 1811

Bernt Berntsen Præstiin fra Spanghuset i Vilslev sg. ~ 25. januar 1793 enke Maren Nielsdatter, enke efter Niels Nielsen Maale i Seem.

Bertel Jørgensen i Seem * ca. 1755 + 20. februar 1782 ~ 20. oktober 1780 Anne Marie Truelsdatter
    *Jørgen, 7. december 1781

Bertel Poulsen, soldat i Høm * ca. 1697 + 7. januar 1770. ~ 1) Anna Jørgensdatter * ca. 1693 + 22. juni 1756. 2) 26. oktober 1765 Anna Kirstine Sørensdatter i Høm * ca. 1740 + 18. april 1810 som almisselem i Hømvejle.
    *Anna, 21. juni 1733, konfirmeret 1749.
    *Poul, 8. marts (slå efter igen), konfirmeret 1740.
    *Jørgen, dåb ej. registreret, ca april 1725 + 19. april 1739.
    ¤Sara, 1728 + 3. august 1788.

Bertel Thomsen i Varming * ca. 1663 + 29. oktober 1737

Bertel Thomsen i Varming * ca. november 1691 + 20. december 1736 ~ Ise Jørgensdatter * ca. 1686 + 24. februar 1757.
             ¤Karen, * ca. 1715,  ~  Mads Hansen i Hygum 1739. Fmtl + i Varming 20.                                           marts 1780.
             ¤Anna, ~ Simon Jensen 1733.
             ¤Jørgen, ~ Bold Pedersdatter i Seem 1739.
    *Ise, se Jens Pedersen i Tved. Efter den egentlige Kb.
    *Margrethe, 21. december 1721 + 11. maj 1763 "af Sprinkelsyge."
                                                                          ~ 1739 Johannes Jørgensen..
    *Ise, 3. august 1723
    *Maren, 6. april 1725, konfirmeret 1743. Fødte et uægte barn 1750. Se efter egentlige Kb.
    *Thomas, 6. maj 1727. Konfirmeret 1748. ~ 13. november 1751 i Vodder sg. Karen Villadsdatter af Birkelev, datter af Thomas Bertelsen (1684 – 1759) sst.
    *Simon, 5. oktober 1729 + 5. november 1730.

Boye Christiansen, husmand i Høm * ca. 1753 + 30. juli 1812 af Kræft.

Boye Sonnicksen i Høm * i Enderupskov ~ 1) 25. oktober 1800 Maren Poulsdatter + 8. marts 1808. 2) 17. januar 1809 Hanne Magdalene Hansdatter * i Lustrup.
    *Bodil Margarethe, 7. januar 1802
    *Kjersten, 20. juni 1803
    *Poul, 19. maj 1805

Christen Andersen i Seem * ca. 1721 + 5. august 1802. ~ 1) Maren Pedersdatter * 1739 i Spandet sg. + 22. juni 1789 i Varming. 2) 17. oktober 1789 Maren Mikkelsdatter af Varming.

Christen Bertelsen i Høm  + 27. marts 1747 ~ 23. september 1725 Anna Olufsdatter i Høm * ca  september 1689 + 9. december 1742.

Christen Christensen (Boe fra år 1800) i Faurholt * 3. april 1745 + 5. juni 1801.  ~ 1) Maren Bertelsdatter * ca. 1747 + 2. november 1781. 2) 8. oktober 1781 Mette Hansdatter * i Høm.
    *Jens Christian,10. juli 1770 + 16. juli 1775.
    *Gertrud, 26. marts 1772 + (begravet) 19. juli s.a.
    *Mette, 5. september 1773
    *Gertrud,  4. april 1776
    *Bertel, 26. juni 1779 + 6. januar 1801.
    *Christen, 4. januar 1784.
    *Mette Maria, 26. november 1785
    *Mette, 28. august 1787
    *Hans, 27. juli 1789
    *Lene, 11. april 1791. Hjemmedøbt af jordemoderen.
    *Gunder, (en pige), 20. januar 1793 + 30. august s.a.
    *Claus, 10. april 1794.
    *Jeppe, 29. september 1795 + 11. december 1796.
    *Jens, natten mellem 30. og 31. marts 1798. Hjemmedøbt.
    *Jesper, 27. september 1800

Christen Christensen i Faurholt * ca. 1784 ~ 8. april 1815 Anna Poulsdatter * ca. 1795. Datter af afgangne Degn Poul Jørgensen, men hun opholdt sig ved vielsen hos stedfaderen Niels Jørgensen i Varming (Vestergård).

Christen Christensen, husmand i Hømvejle ~ Maren Nielsdatter Kruse
    *Mariane, 18. august 1815

Christen Christensen i Seem ~ 11. september 1729 Anna Thomasdatter

Christen Christensen i Snepsgård, husmand,
    *Kirsten 18. maj 1730.

Christen Frøsig i Høm ~ Maren * ca. 1646 + 24. november 1730.

Christen Gregersen i Høm * i Thy Willeslef sogn i Wibistoft by i Hassing herred ca. 1668 + 28. september 1732. ~  Maren Rasmusdatter (se Niels Knudsen i Høm).
    #Maren Madsdatter, af konens første ægteskab med ? som ~ Niels Knudsen i Høm.

Christen Hansen i Munkgårdshuset
    *Christen og    21. september 1731 + 28. oktober s.a.
    *Peder, og
    *Ellen, 24. juni 1734 [+8. marts 1750?] Tvillinger.
    
Christen Hansen, smed i Varming * ca. 1713 + 29. august 1748 ~ 14. oktober 1736 Jeng Jørgensdatter i Varming. Hun ~  2)19. september 1749  Mads Andersen i Rødding.
    *Jørgen, 23. november 1738 + 14. december s.a.
    *Maren, 9. juli 1741
    *Kirsten, 16. august 1744
    *Anne, 15. januar 1747

Christen Hansen i Varming * september 1700 i Varming + 2. oktober 1788 sst. [søn af Dorret Christensdatter * ca. 1663 + 7. marts 1743.] ~ 16. september 1731 Ellen Nielsdatter * 11. august 1702 + 13. september 1774.
    *Hans, 25. marts 1736, konfirmeret 1753
    *Dorthea, 27. juli 1738, konfirmeret 1754. Måske gift 30. juni 1769 med Niels Pedersen i Vodder.
    *Else, 3. april 1741, + 16. april s.a.
    *Else, 30. december 1742
    *Kirstine, 15. april 1745
    ¤Ellen, konfirmeret 1752.

Christen Jensen i Hømvejle ~ 13. oktober 1792 Zidsel Marie Jørgensdatter sst.
    *Maren, 24. september 1793
    *Jørgen, 3. marts 1797.
    *Jørgen, 3. marts 1797. Fødslen ej reg. + 15. oktober 1802.
    *Anna, 29. juni 1801
    *Jens Jørgensen, 27. januar 1810 + 12. februar s.a.

Christen Jensen, markmand i Seem ~ Maren Madsdatter, som forsætsligt begik hor for at kunne blive skilt fra ham. Hun ~ 1757 Niels Andersen Bjerrum fra Gørding sg.
"Bemeldte Mand  med Hustru og 2de Børn kort tilforn [1730] var didkomne fra Hygum Sogn og                   havde medbragt lovligt Skudsmål."
    *Peder, ca. 1729 + 9. maj 1730

Christen Jensen i Snepsgård ~ Abel Marie Lauridsdatter
    *Hanne Marie, 23. maj 1805

Christen Jensen i Varming * ca. 1688 + 14. februar 1748, måske tidligere i Høm, da yngste datter angives født dér. Søn af Jens Christensen, som var ryttergodspligtig til Ribe Domkirke 1681. Farfaderen var Christen Jensen, som er nævnt 1661, 1664 og 1688, og som var søn af dén Jens Jepsen, der angives død mellem 1661 og 1664. ~ Apollone Hansdatter * ca. 1686 + 26. oktober 1772. "Hun haft 14 Børn, deraf 42 Børnebørn og 5 Børnebørns Børn. Den 8. april 1751 blev hun offentligt afløst for opprimering af sit barn. Dette barn findes ikke indført som døbt.
Christen Jensen købte gården til selveje 28/3 1724. Der skal have været 14 eller 15 børn i ægteskabet, men kb. nævner kun 13.
    *Karen ca 1719 + 27. maj 1725.#
    *Anders Munkgård, * ca 1721 + 25 december 1731 af børnepokker.
    *Ellen, 5. september 1722 + 28. februar 1734.
    *Maren, 15. april 1724 + 22. maj 1725.#
    *Rasmus og
    *Christian, tvillinger, 20. marts 1725. Begge + den 8. april s.a.
    *Kirsten Marie, 18. november 1725. Hvis dette barn er født for tidligt, kan det nok passe med det foregående, men ellers er datoen forkert skrevet. Hun er konfirmeret 1740.
    *+født pige og
    *Christen, tvillinger, hjemmedøbt af faderen og + straks efter 1. februar 1728.
    *Jens Frendesen, 7. juli 1726 + 23. december 1731.
    *Anne Cathrine, natten mellem 9. og 10. januar 1729, konfirmeret 1743 ~ Hans Hansen Puggård, borger i Ribe.
    *Maren Frendes, 26. april 1733. Konfirmeret 1747. Gift 2. november 1753 med Lars Larsen/Laurids Lauridsen  af Obeling. Købte Marens fødegård af moderen 1753 for 500 Rdr. og aftægt. Efterslægten hedder Warming.
    ¤Hans, 1714, arving ved faderens død. Kammertjener hos general Numsen og stamfader til en af slægterne Warming. + 1776.
    ¤Jens, 1717. Gæstgiver i Ribe. Stamfader til 2. gren af slægten Warming.
    ¤Maren Cathrine, 1724. ~ Jens Rasmussen, borger i Ribe.

Christen Jensen, en Husmand på Fællesgrund i Varming, som nylig er kommen fra Harreby i Hygum sg
    *Maren, 29. september 1725.

Christen Jensen, skræder i Varming ~ 17. oktober 1749 Anna Christensdatter af Snepsgård * ca. 1720 + 22. december 1808.
    *Jens, 4. marts 1751
    *Anna Maria, 3. juli 1752
    *Christian, 17. februar 1753 + 19. februar 1756
    *Maren, 18. august 1755 ~ 15. september 1780 Jørgen Eliasen af Brøns.
    *+født drengebarn 28. maj 1758.

Christen Jensen i Varming * 9. november 1722 + 19. februar 1801. ~ 6. marts 1762 Maren Christensdatter i Seem * 1733 + 7. juli 1799.

Christian Jepsen af Skallebæk Mølle * ca. 1743 + 18. maj 1766 af Svindsot.

Christen Jepsen i Høm * ca. 1744 + 14. oktober 1785. ~ 18. oktober 1782 Bodil Jensdatter i Roager, datter af Jens Nissen (1729 – 1795) sst.

Christen Jepsen i Varming * ca 1687 + 28. juni 1744. Enken uden navn * ca 1686 + 10. marts 1750.
    *Anders, 25. januar 1722
    *+født barn 1724.
    *Gertrud, 3.s.e.Trin. 1727 + 28. maj 1741.

Christen Jespersen i Snepsgård/Faurholt * ca. 1696 + 4.s.e.Trin. 1746 ~14. marts 1726 Mette Jespersdatter i Høm * ca. 1702 +  27. februar 1784.
    *Jesper, 3.s.e.Trin. 1727 + 3 uger senere.
    *Lene, 20. juni 1727 + 9. maj 1757 ~ 30. oktober 1754  Jens Christensen i Roager
                                    (1721 – 1786).
    ¤Anna, ~ 1749  Christen Jensen i Varming.
    *Jes (måske Jef) 11. februar 1731 + 15. februar s.a.
    *Karen, 31. januar 1732, konfirmeret 1748.
    *Jesper, 14. august 1735.
    *Mette, 5. februar 1738.
    *Kirsten, 4. maj 1740 + 19. juni s.a.
    *Jep, 10. december 1741
    ¤ Jep, født ca. 1742 + 15. marts 1748.

Christen Jørgensen i Snepsgård ~ Mette Christiansdatter
    *Niels, 28. august 1802
    *Anne Marie, 9. maj 1805
    *Jørgen, 13. maj 1813
       
Christen Jørgensen (Soldat?) i Varminggård * ca 1700 + marts 1763 ~ hustru fra Enderupskov.
    *Johanne, 14. maj 1724
    *Kirsten Marie, 15. oktober, + 2. november 1724.
    *Niels, 17. oktober 1730 + 4. juli 1742.
    *Jürgen, 14. februar 1734. Konfirmeret 1750.  Flyttet til Lindegård i Arrild sg. ~1769 i Arrild med Sarah Christensdatter fra Seem.
    *Jens Povelsen, + 30. januar 1735.
    *+født søn,  16. november 1736.
    *Maren, 18. maj 1738 + 1. juni s.a.
    *Hans, 25. februar 1742 + 4. marts s.a.

Christen Knudsen i Høm * ca. 1673 + 3. november 1743. ~ Kirsten Henriksdatter * 23. februar 1687 + 16. december 1735.
    *Karen, 24. juli 1722, konfirmeret 1740
    *Anders, 19. oktober 1724 + 28. januar 1725.
    
Christen Lauridsen i Seem * ca. 1644 + 1. marts 1726 ~ Ingeborg * ca. 1650 + 14. december 1727.

Christen Madsen landsoldat i Seem
    *Maren, 4. februar 1745

Christen Nielsen Barfoed i Høm, blev begravet 8. juli 1721. Kaldtes "Gamle Christen Nielsen Barfoed."
    *Kirsten, ca. 1685 + 9. december 1742.

Christen Nielsen, hyrde i Høm
    *Anne, 27. december 1723 + 1. juni 1725.#

Christian Nielsen, landsoldat i Høm * ca. 1723 + 13. november1756 ~ Aabel Christensdatter * 30. juli 1704 + 17. april 1790.
    *Sidsel Maria, 19. juli 1744 + 5. februar 1748.
    *Christian, 27. oktober 1748 + 16. marts 1749.
    *Niels, 5. april 1751 + 20. januar 1776

Christen Nielsen, husmand i Hømvejle ~ 31. oktober 1789 Anne Maria Madsdatter af Hedegård.
    *Nis, 24. marts 1790
    *Birthe Marie, 21. oktober 1792
    *Mads, 30. november 1795
    *Jens, 23. september 1798
    *Birthe Marie, 7. juni 1802
    *Anna Marie, 11. juni 1805
    *Las, 2. november 1809

Christen Nielsen Beck, inderst i Høm ~ Marie Pedersdatter Kruse
    *Niels Peder, 12. juni 1814

Christen Nielsen i Seem ~ 2) 28. december 1776 Kirsten Maria Hansdatter af Seem.

Christen Nielsen i Snepsgård ~ 1781 Ane Christensdatter. Trolovelsen indgået 18. september, men vielsesdatoen er glemt i indførslen.
    *Niels, 29. november 1781
    *Hans, 16. maj 1784
    *Anders, 24. oktober 1790
    *Jeng Cathrine, 27. oktober 1795

Christen Nielsen i Varming * ca. 1643 + 6. marts 1729.

Christen Nielsen i Varming ~ Maren Christensdatter fra Spandet sg.
    *Jørgen Peter, 31. juli 1796. Døbt samme dag i Kirken.
    *Christian, 10. marts 1801

Chresten Nymand i Faurholt * ca. 1681 + 6. marts 1730.

Christen Olesen i Snepsgård ~ 1) Maren Andersdatter * 2. april 1680 + 16. maj 1738. 2) ?
    *Peder, 17. august 1738, + 31. august 1738.
    *+født dreng, 6. marts 1740.
    *Peder, 21. oktober 1741 + dagen efter.
    *+født barn, december 1742.
    *Mette Marie, 30. oktober 1746
    *Johanna Cathrina, 7. marts 1751

Christen Pedersen den Ældre i Seem * 14. juni 1703 + 24. april 1749. ~ 1) Anna Andersdatter i Seem, enke. Hun må være død inden 1730. 2) 22. oktober 1730 Birthe Olufsdatter. Hun ~ 1747 Hans Hansen, se denne.

Christen Pedersen, "Christen Juhler", hjuler i Varming + før 1802  ~ Maren Andersdatter * ca. februar 1739 + 4. marts 1802.
    *Maren, 19. november 1777
    *Bodil Marie, 31. december 1773 + 25. december 1782.
    *Peder Andersen, 2. oktober 1780 + 8. februar 1788.
    *Bodil Marie, 25. december 1782 + 31. december s.a.
    *Bodil, 24. november 1783

Christen Pedersen den Yngre i Seem, som bor hos Peder Jørgensen,  ~ Anne Andersdatter * 2. marts 1708 i Høm + 1. juni 1788 sst. Hos dem opholdt sig Dorthe Andersdatter, konens søsterdatter, som blev konfirmeret 1753 i Seem sammen med Sarah.
    *unavngivent barn, + 10. april 1732.
    *Maren, 7. april 1733, konfirmeret 1749
    *Sarah, 23. september 1736, konfirmeret 1753. ~ 1769 med Jørgen Christensen fra Varming. Flyttet til Arrild.
    *Else, 25. december 1739
    *Et barn, hvis navn er glemt indført, 7. april 1743

Christen Poulsen, degn i Seem ~ 4. november 1752 Anna Christina Terkelsdatter "af Markhuset ved Ribe", hvilket betyder, at hun var født i Farup sogn 18. juni 1718 + 9. maj 1780.
    *Terkild, 1. juni 1753
    *Jens 4. oktober 1755 klokken 6 om formiddagen
    *Abel, 18. februar 1761
    *Jens, 4. oktober 1755
    *+født drengebarn, 17. december 1758.
    *Abel, 18. februar 1761
    *Anna Margrethe, 23. maj 1762 + 6. juni s.a.
     *Lene, 18. oktober 1763

Christen Poulsen på Varminggård ~ 29.  oktober 1779 Anne Kirstine Pedersdatter * ca. 1758 + 7. marts 1813 af Svindsot.
    *Kirsten Marie, 17. december 1780
    *Cathrine Bejer, 29. juli 1783 ~ 1812 Laurids Hansen af Øster Vedsted.
    *Poul, 10. juli 1786
    *Peder, 10. december 1788
    *Jes, 20. juni 1792 + 29. maj 1793.
    *Marie Kirstine, 6. juli 1794
    *Anna, 16. maj 1797

Christen Smidt, smed i Varming ~ Jeng
    *+født barn 28. december 1739.

Christen Svendsen som tjener på Seemgård ~ 21. oktober 1731 Karen Pedersdatter

Christen Sørensen i Seem ~ 20. juni 1731 Anne Andersdatter i Seem

Christen Sørensen, karl i Seemgård, senere hyrde i Seem * ca. 1696 + 11. august 1743 ~ 11. april 1728 Mette/Karen Pedersdatter. Hun ~ 2) 1743  Las Madsen.
    *Peder, 3. august 1729,
    *Johanne, 30. marts 1732.
    *Peder 14. februar 1734
    *Søren , 7. oktober 1736,
    *Dorret, 19. april 1739,
    *Maren, 17. juni 1742,

Christen Thomsen i Høm * ca. 1754 + 2. december 1801. ~ 18. oktober 1781 Bodil Pedersdatter sst.
    *Peder, 15. februar 1784
    
Christian Christensen, husmand i Varming ~ 14. oktober 1797 Maren Lauridsdatter * ca. 1767 + 1. juli 1811.
    *Laurids, 21. januar 1799
    *Anna Marie, 18. februar 1802 + 18. maj 1803.
    *Mathias Christian, 29. februar 1804 + 9. marts s.a.
    *Mathias Christian, 16. maj 1806
    *Peder Simonsen, 3. december 1809 + 12 december s.a.

Christian Christiansen, husmand og skræder i Varming ~ 2) 26. september 1811 Bodil Maria Mikkelsdatter, datter af "Mikkel Skomager i Høm."
    *Hans Michael Christiansen, 11. september 1812
    *Simon, 21. september 1814

Christian Davidsen Kröllov i Seem * i Højer 1718 + 16. marts 1757. Trolovet 25. maj 1755 Karen Hansdatter i Seem. Vielsen er ikke indført i Seem kb. Hun ~ 2) 31. januar 1757 med skomager Peder Møller fra Hellevad.

Christian Jakobsen i Seemgård, sognefoged ~ 27. maj 1786 Kirstine/Cathrine Peter-Christensdatter (Navnet sammensat) Ved vielsen, som efter kgl. bevilling foregik på Seemgård uden trolovelse, hed hustruen "Jomfru Kirstine Pedersdatter."
    *Jakob, 5. maj 1787
    *Ingeborg, 13. maj 1792. Hjemmedøbt. (Testes alle af Ribe)
    *Micha, 15. august 1788 ~ 27. februar 1808 Simon Hansen af Klåby.
    *Christine Botille, 21. februar 1790 ~ 20. oktober 1811 Hans Clausen i Vester Vedsted.                      "Viede på Munkgård uden forudgående tillysning på Kgl. Bevilling."
    *Ingebrog, 9. maj 1792
    *Anna Magdalena, 3. februar 1794
    *Petrine, 4. januar 1798
    *Peder Christian, 8. januar 1800
    *+født pige, 5. juni 1803.

Christian Jespersen i Snepsgård ~ 20. oktober 1726 Mette Jepsdatter i Høm.

Christian Jørgensen i Høm ~ 24. juni 1785 Cathrine Jespersdatter sst.

Christian Kröger i Seem + før 1790 ~ Jeng Sørensdatter * 5. maj 1720 + 16. marts 1790.

Christian Lehman Poulsen i Munkgård * ca. 1760 + 8. februar 1797. ~ 1) 27. april 1781 Mette Pedersdatter i Varming * ca. 1755 + 11. juli 1781. 2) Cathrine Holdensdatter * ca. 1763 + 3. juli 1796.
    *Mette Cathrine, 28. august 1786
    *Poul, 18. oktober 1788
    *Jakob, 18. august 1792 + 31. maj 1795.
    *Holden Christian, 22. marts 1795 + 7. februar 1796.

Christian Nielsen, gårdmand i Høm ~ Maren Jørgensdatter * ca. 1772. Hun 2) 6. november 1813 Peder Clausen i Fjersted, Spandet sg.
    *Jørgen, 29. august 1810

Christian Nielsen i Seem ~ 23. juni 1787 enke Maren Christensdatter fra Varming
    *Christen, 11. november 1792
    *Niels, 18. august 1794
    *Jesper, 26. februar 1799.

Christen Nielsen i Seem ~ 15. oktober 1808 Gertrud Hansdatter

Christian Ditlev Pedersen * 1725 i Glückstadt + 14. juli 1789 i Snepsgårde. Ugift.

Christian Pedersen Møller i Skallebæk Mølle * ca. 1696 + 11. oktober 1741. ~ 1) Anna Cathrine Pedersdatter. Hun 2) Jep Sørensen Møller, og 3) 29. januar 1747 Jørgen Mikkelsen i Stavedskov.
    *Peder, 18. november 1731 + 31. januar s.a.
    *Peder, 21. december 1732 + 27. april 1734.
    *Maren, 6. december 1733 + 7. april 1734.
    *Poul, 4. maj 1735 + 25. april s.a.
    *Jens, 10. marts 1737 + 19. maj s.a.

Christian Pedersen i Varming * ca. 1736 + 25. maj 1795 ~ Maren Pedersdatter * 1742 i Næsborg sg. + 8. januar 1778.
    ¤Bodil, 4. august 1765 i Gånsager + 18. oktober 1786.
    *Anna, 16.s.e.Trin. 1770
    *Peder og                           + 2. december 1774.
    *Marie, tvillinger, 31. december 1774

Christian Jakobsen Schilling i Varming, afskediget underofficer i Det oldenborgske Regiment ~ 1)10. oktober 1790 Anna Cathrina Thomasdatter af Seem * 7. juni 1760 + 24. december 1799. I 1801 hedder det, at manden er "Underofficer ved Det holstenske Regiment." Og ved vielsen 1800 kaldes han "Korporal."  2) 22. maj 1800 Inger Marie Nielsdatter.
    *Jakob, 12. juni 1791.
    *Thomas Hansen, 17. december 1792
    *Frederik og        + straks efter fødslen. Hjemmedøbt.
    *Jens, tvillinger, døbte 23. juni 1794 + 30. juli s.a.
    *Birgitte Christine, 6. december 1795. (Dåben anulleret i Kb.?) + 18. februar 1800.
    ¤Frederik Christian, ca. december 1797 + 15. april 1800.
    *Niels Christiansen Schilling, 30. april 1801

Christoffer Hansen i Hømlund ~ Dorthe Christoffersdatter
    ¤Hans, maj 1794 + 6. april 1798.
    *Søren Hansen, 10. november 1797 + 23. januar 1798.

Claus Andersen i Høm * ca. 1707 + 17. februar 1760. ~ 4. april 1728 Mette Hansdatter * ca. 1678 + 27. juli 1763, enke e. Peder Christensen i Høm. (Hun var 29 år ældre end sin 2. mand!)
    ¤Jing, ~ 1741  Jens Nielsen i Høm.
    *Mette, natten mellem 2. og 3. november 1728
    *Peder, 27. juli 1730, konfirmeret 1749
    *Maren, 7. marts 1734 + 30. maj s.a.

Claus Christensen i Seem, født i Fohl ~ 14.november 1749 enke Anna Jensdatter, enke efter Jes Clemmensen i Seem.
    *Bodil Maria, 23. august 1750 + 22. november s.a.

Claus Kjeldsen i Faurholt ~ 1) Gunder Nielsdatter * ca.1695 + 21. februar 1727.  ~ 2) Gunder Mikkelsdatter * ca. 17. juni 1700 + natten mellem 7. og 8. marts 1732 i barselseng med et +født drengebarn. Blev begravet sammen med dette. 3) 7. december 1732  Dorethe Nielsdatter fra Årup.
    *Karen, 1. januar 1723
    *Kjeld, natten mellem 30. november og 1. december 1726
    *Mikkel 26. september 1728
    *Niels, 7. april 1730 + 9. juni s.a.
    *+født dreng, marts 1732.
    *Gunder, 21. december 1732. Dødsfaldet ej reg.
    *Gunder, 11. februar 1734 + 8. juni s.a.
    *Cathrine, 24. juni 1735

Claus Mortensen i Snepsgård.
    *Anna Margretha 21. feb. 1725

Claus Pedersen i Høm ~ Anna Pedersdatter af Snepsgård. Den 16. december 1784 findes indskrevet, at dette pars indgåede forlovelse "haver vi fortrødt og begærer af præsten måtte vorde ophævet." Hvilket tilsyneladende ikke er blevet bevilget. Vielsen ses ikke foretaget i Seem Kirke.
    *Anders Lassen, 16. februar 1792

Clemend Hansen i Faurholt * 5. september 1669 + 27. oktober 1737 ~ Mette Pedersdatter * ca. 1664 + 4. december 1727.
    ¤Karen, som 1748 ~ Hans Pedersen i Obbekær.
    ¤Kirsten, 1722 + 4. maj 1790.

Eff Christensen + 1771 ~ Karen Jepsdatter * ca. 1708 + 12. november 1771.

Erik Bastiansen i Høm * ca 1703 i Kirkeby, Roager sg. søn af degnen Bastian Eriksen (1659 – 1728) + 19. oktober 1768 ~ 1) 12. juni 1735 Anne Andersdatter i Høm * ca. 1709 + 22. maj 1758. 2)  11. maj 1763 enke Kirsten Nielskone(?), Lars Kjeldsens enke i Høm. Hun må have heddet Kirsten Mikkelsdatter, eftersom hun 2) 27. oktober 1770 Hans Hansen under dette navn.
    *Bastian, 3. juni 1735, konfirmeret 1753
    *Mette, 23. november 1738. ~ 15. februar 1760 Poul Bertelsen i Høm.
    *Bold, 23. marts 1742 + 29. april s.a.
    *Bold, 28. november 1743. Fmtl. ~ 15. oktober 1774 Anders Mathiesen i Brøns.
    *Anders, 25. juni 1747
    *Cathrine, 8. marts 1750

Erik Henriksen i Snepsgård * ca. 1700 + 11. maj 1770 i Høm. ~ 1) Hustru uden navn * ca 1695 + 24. september 1758. 2) 10. maj 1759 Karen Nisdatter i Høm * 1712 + 19. september 1788.

Erik Jespersen i Høm ~ Maren Madsdatter
    *Mads Nielsen, 28. december 1791 + 12. april 1794.
    *Jesper Eriksen, 25. februar 1794
    *Mads, 12. januar 1803

Falle/Val Nissen, * i Hygum ca. 1747 + 15. april 1812, smed i Varming ~ 1) 17. november 1770 Else Pedersdatter i Varming * 1732 + 19. maj 1811. 2) 8. september 1811 Anne Nielsdatter af Varming.
    *Magretha, 22. august 1771. ~ Thomas Nielsen i Varming.
    *Peder, 5. august 1774 + 23. marts 1786.

Frands Nielsen, trolovet 5. august 1771 med enke Mette Christoffersdatter i Høm. "Manden rømt bort før Bryllupet."

Frederik Christian Jensen ~ 6. april 1799 Abel Marie Christiansdatter af Snepsgårdene.
    *Jens Frederiksen, 31. juli 1799
    *Mette Marie, 9. januar 1801

Frederik Madsen, som bor hos Peder Smidt i Seem, senere i Faurholt.
    *Mads, 25. marts 1743
    *Peder, ? januar 1749 + 8. juni 1749

Frederik Mathiesen i Seem, styrmand * i Rejsby + før 1765 ~ 21. november 1750 Margrethe Nielsdatter i Varming, 2) Peder Hansen i Seem.
    ¤ Anna,  31. oktober 1764 ~ Jens Christensen i Lustrup.
    *Maren, 17. december 1756 klokken 2 eftermiddag + Dom. Remisc. 1757
    *Ellen Maria, 3. september 1758 + 22. marts 1785.                                     
    *Niels, 25. august 1760 + fastelavnssøndag 1761.
    *+født dreng 12.s.e.Trin. 1762
    *Maren, Dom.Invocat. 1764. Trolovet til Anders Christensen den 29. december 1780, men han døde inden bryllup kunne fejres.

Gregers Pedersen i Høm + før 1723 ~ Sisse Pedersdatter, som ~ 2) Niels Christensen af Hemmet (s.d.)
    *Maren, ~ 2. juli 1725 Søren Olufsen i Høm.

Gregers Poulsen, landsoldat i Varming * 4. marts 1740 + 2. januar 1803 ~ 16. januar 1768 Anna Pedersdatter i Varming * ca. 1726 + 9. maj 1781.

Hans …. i Høm ~ Kirsten * ca. 1685 + 11. februar 1736.

Hans Andersen, snedker i Seem ~ Maren Poulsdatter * ca. 1710 + 11. august 1782.
    ¤Kirstine Maria, konfirmeret 1752
    *Karen, 7. oktober 1731, konfirmeret 1747, fmtl. ~ 1755  Christian Kröllow, s.d.
    *Anders, 30. september 1735 + 3. oktober s.a.
    *Anders, 8. februar 1738 + "til Skibs" 1758.
    *Else, 2. december 1742 + 9. maj 1773
    *Ester, 16. juli 1747. ~ 25. oktober 1777 Peder Jensen af Vester Vedsted by og sg.
    *Poul,  29. september 1751 + 27. marts 1773

Hans Detlev Andersen i Varming * ca. 1679 i Munkgård + 14. oktober 1742 ~  24. januar 1738 Anna Pedersdatter i Varmig. Hun ~  2) Hans Jensen. Se denne.
    *Karen, 23. november 1738.

Hans Bondesen i Seem, * i Vesterbæk, Roager sg. 24. juni 1710 + 21. januar 1781, søn af Bunde Christensen (1667 – 1740). ~ (1765) enke Birthe Olufsdatter, sal. sognefoged Hans Hansens enke. Vielsen er ikke indført i Seem Kb.

Hans Bondesen i Varming * 22. februar 1756 i Roager, søn af Bunde Adsersen (1711-1763) [se Roager Kb.] + 2. juni 1798 i Varming ~  4. maj 1781 Kirsten Jepsdatter
    *Jeppe, 21. marts 1782 + 30. marts 1789.
    *Maren, 28. juli 1783
    *Anne Cathrine, 4. maj 1785 + 2. marts 1814 af Kramper.
    *Bunde, 11. marts 1787
    *Marie Dorthe, 2. maj 1788
    *Jep, 8. juli 1790
    *Anke, 23. maj 1792
    *Adzer, 8. maj 1795 + 14. oktober 1798.
    *+født dreng, februar 1797
    *Hans Adzersen, døbt 12. oktober 1798 + 28. juni 1810.

Hans Christensen i Varming * 25. marts 1736 + 14. juni 1794 ~ 1) 1. oktober 1761 Maren Niels-/Pedersdatter i Varming. 2) 3. februar 1769 Maren Poulsdatter, med hvem han var beslægtet i 3. led.
    *Ellen Maria, 4. oktober 1762
    *Maren, 8.s.e.Trin. 1771 + 24. juni 1772
    *Maren, 4. maj 1775 + 11. august 1779

Hans Clausen i Høm * ca. 1638 + 19. december 1729.

Hans Clauson, tjenestedreng i Varming * ca. 1709 + 15 år gl. 27. februar 1726.

Hans Hansen i Høm * 16. april 1724 i Roager + 9. marts 1797, søn af Hans Madsen (1676 – 1747) i Roager [se Roager Kb.]. ~ 3. november 1747 1) Anna Jensdatter * ca. 1728 datter af Jens Andersen i Høm. Hun + 19.s.e.Trin. 1766. 2) 27. oktober 1770 enke Kirsten Mikkelsdatter, Erik Bastiansens efterlevende * ca. 1714 + 15. januar 1794.
    *Hans 23. juli 1752 + 23. august 1797.
    *Jens, 25. marts 1755
    *Anders,  ca 1755 + juni 1757.
    *Birthe, ca 1749 + juni 1756.
    *Anders, 30. maj 1757
    *Birthe, natten til lørdag den 31. maj 1760, + 15. juni s.a.
    *Anna, 17. oktober 1761 ~ 18. november 1785 Jens Hansen i Roager.
    *Laurids, 12. april 1763
    *Peder, natten til 12. august 1764

Hans Hansen i Seem, enkemand  og sognefoged 1749, + før 1765. ~ 12. juni 1749 "trolovede og viede samme Dag efter kongeligt Brev og Tilladelse." Birthe Olufsdatter, enke efter Christen Pedersen den Ældre i Seem. Efter hans død giftede enken sig 3. gang med Hans Bondesen af Vesterbæk i Roager sg, som kom til Seem.

Hans Hansen Roager i Seem ~ 1) hustru uden navn * ca. 1703 + 16. november 1736.                   2) 4. oktober 1743  Mette Madsdatter  * ca 1708 + 5. august 1746 i barselseng.  
3) 3. november 1747  Anne Jensdatter i Høm.
    *Maren, 21. august 1729. Konfirmeret 1748. Fmtl. ~ 1751 med Mads Pedersen.
    ¤Anne Magrete, ca 1730 + 24. juni 1771 i Høm.
    *Anders, 6. juni 1731. Konfirmeret 1748.
    *Hans 1. november 1733, konfirmeret 1748, + 2. maj 1766 ~ 5. oktober 1764 i Vodder sg. enke Boel Niskone i Gånsager, enke efter gårdmand Nis Adsersen. Ingen børn. [se Vodder Kb.]
    *Niels, 26. august 1736, konfirmeret 1753
    *Mette, 5. august 1746 + 18.s.e.Trin. 1747.
    *Birthe, 2. juli 1750

Hans Henriksen i Høm * ca. 1687 + 18. oktober 1775 ~ Kirsten Hansdatter * ca. 1711 + 13. april 1794. [måske identisk med person af samme navn i Vodder, senere Birkelev. se Vodder Kb.]
    *Jens, 5. august 1748

Hans Holdensen, gmd. Karkovgård, søn af gmd. Holden Nissen, Obbekær, ~ Johanne (=Hanne) Villadsdatter, dt. af afdøde gmd. Villads Hansen, Tved.
    *Karen, 5. aug. 1808, ~ 13. juni 1846 Peder Nissen Beck i Vesterbæk, Roager sg.

Hans Jensen i Snepsgårde * ca. 1728 + 3. juli 1763 "af Sprinkelsyge"  ~ Maren Nielsdatter * ca. 1724 + 16. marts 1775.
    *Catarina, 9. september 1758 + 10. oktober s.a.
    *Catarine, 31. juli 1759
    *Jens, 2. oktober 1761 + 19. maj 1767.
    *Niels, 8. marts 1763 + 24. maj 1767. Hjemmedøbt af Jordemoderen.

Hans Jensen, inderste i Lille Karkov, ~ Sidsel Marie Andersdatter
    *Jens Hansen, 9. april 1806
    *Karen Hansdatter, 27. juni 1809
    *Laurids Hansen, 31. maj 1810

Hans Jensen, rytter, * ca. 1787 + 10. september 1814.

Hans Jensen i Varming, kom fra Eckernförde ~ 13. august 1745 Anna Pedersdatter i Varming, enke efter Hans Detlefsen.

Hans Jepsen i Høm ~ Maren Nisdatter * 26. februar 1651 + 27. oktober 1737.

Hans Joensen ~ Johanne Villadsdatter * ca. 1779. Hun 2) 13. november 1813 Hans (……?) * ca. 1774

Hans Knudsen i Varming * ca. 1661 + 9. januar 1746.

Hans Frederik Lorenzen i Faurholt ~ Maren Johansdatter. Begge var iflg. Kb. tilflyttere  fra 1753.
    *Hans, 24. februar 1753

Hans Madsen i Seem * ca. ca. 1747 + 1. oktober 1797. ~ 1) Jeng Cathrine Mortensdatter * i maj 1734 i Seem + sst 16. april 1792. 2) 17. juli 1792 Kirsten Hansdatter.
I hjemmet boede mandens (halv?-)søster, Maren Mortensdatter * i Seem 11. februar 1738 + 29. februar 1792 sst.

Hans Madsen i Varming ~ 19. oktober 1771 Inger (Jeng) Catarina Mortensdatter af Seem.
    *Mads, 3. oktober 1774

Hans Christian Mikkelsen i Seemgård * ca. 1714 + 10. marts 1747 ~ 5. oktober 1741 Kirsten Thomasdatter af Svanstrup. Hun ~ 2) Jens Iversen. Se denne.
    *Herle Bejer, 5. december 1742
    *Ellen, 18. juli 1745

Hans Mortensen i Varming ~ Ane Maria Andersdatter
    *Peder, 6. juli 1780
    *Morten Hansen, 17. december 1781
    *Maren, 9. juli 1783 + 13. juni 1785.
    *Iver, 14. august 1785.
    *Anders, 26. oktober 1786 + 25. oktober 1789.
    *Iver, 13. september 1788 + 13. januar 1786.
    *Anders, 2. januar 1791 + i Seem 9. februar 1805.
    *Hans, 15. juli 1792
    *Cathrina Maria, 8. september 1794

Hans Nielsen (fra 1806 Sand), smed i Høm, senere i Faurholt ~ 21. maj 1798 Edel Marie Jensdatter Becksgård * i Vedsted sg.
    *Jens, 20. juni 1798
    *Niels, 12. marts 1801
    *Marie Cathrine, 5. december 1803
    *Maren, døbt 23. november 1806

Hans Nielsen i Snepsgård * ca. 1670 + 13. juni 1745 "en gammel, fattig Mand." ~ Anna Knudsdatter * ca. 1661 + 25. november 1747.
    *Maren, ca 1706 + ved midnat mellem 26. og 27. januar 1730
    *Kirsten, ca. 1710 + 19. oktober 1729. [HNs yngste datter]

Hans Nielsen Hermandsen i Varming * i Vinum, Døstrup sg. ~ 10. februar 1805 Mette Magrethe Nielsdatter af Varming.
    *Niels Hermandsen, 11. december 1804 + 31. marts 1805.

Hans Nissen i Høm * 1721 + 27. februar 1788 ~ 1)16. oktober 1744 Mette Nisdatter af Faurholt. Hun blev "publice absolveret" den 8. april 1751 for opprimering af sit barn. 2) 5. december 1752 Mette Clausdatter af Høm * 1719 i Faurholt + 21. december 1798.
    *Nis, 25. juli 1745
    *Gunder, 9. april 1747 + 29. februar 1748.
    *Gunder, 8. december 1748
    *Kirsten, 18. december 1751
    *Niss, 14. januar 1751 + 17. januar 1751. Opprimeret.
    *Mette, 27. juni 1753 + 28. juni 1756
    *Claus, 28. oktober 1754
    *Mette, 25. juni 1758
    *Peder, 2. marts 1761

Hans Nielsen i Høm, måske senere i Faurholt, også "Hans Sand" * 1751, søn af Niels Hansen (1721 – 1790) i Høm. ~ 7. maj 1792 i Vodder Maren Pedersdatter * 22. juli 1765, datter af gårdmand Peder Hansen (1733 – 1808) og hustru Maren Clausdatter (1737 -1799) i Birkelev. [se Vodder Kb.]
    *Niels, 24. september 1793 + 23. marts 1802.
    *Peder, 9. november 1796
    *Jens, ca. juli 1797 + 21. november 1800.
    *Hans Lauridsen Hansen, 8. maj 1798 + 20. maj s.a.
    *Lene Marie, 11. juli 1800
    ¤datter, + før dåben, 12. juli 1801
    *Maria Catharina, ca. 1802 + 30. marts 1804. Fødslen ej registreret.
    *Niels, 10. april 1803
    *Maren, døbt 28. december 1805

Hans Nissen Hansen, gårdmand i Seem ~ 1) 6. oktober 1805 Mette Marie Pedersdatter af Seem * ca. 1770 + 28. februar 1806.  2) 9. maj 1806 Bodil Nielsdatter af Seem.
    *Hans, 11. marts 1808
    *Niels Hansen, 17. februar 1810
    *Birthe Marie, 30. december 1815

Hans Peter Hansen "ved regimentet" ~ Maren Nielsdatter.
    *+født 22. december 1812.

Hans Nissen Martinussen i Faurlund ~ 25. oktober 1800 Maren Jensdatter af Faurlund.
    *Dorthe Marie, 3. juli 1801 + straks efter.
    *+født barn 1802?
    *Jens Nissen Hansen, 13. september 1805
    *Dorthe Marie, 18. marts 1808

Hans Pedersen i  Faurholt * ca. 1671 + 17. december 1727.

Hans Pedersen, hyrde i Seem * ca 1709 + 14. februar 1745.
    *Kirsten  ca 1731 + 2. juli 1744

Hans Pedersen i Seem ~ Ovild Pedersdatter [det mærkelige fornavn er utvetydigt gentaget ved hver fødsel]
    *Maren, 1. november 1750 + 25. januar 1751.
    *Peder, 15. januar 1752
    *Maren, 11. februar 1755 + 13. marts s.a.
    *Maren, 18. marts 1756, + ej reg.
    *Marine,  25. maj 1759

Hans Pedersen i Snepsgårde ~ Karen Truelsdatter * ca. 1646 + 19. jan. 1725.

Hans Pedersen i Varming * ca. 1713 + 23. marts 1775. ~ 4. maj 1739 Karen Pedersdatter i Varming * ca. 1716 + 27. marts 1748.
    *Peder, 10. december 1741 + 19. juni 1756.

Hans Pedersen i Varming + før 1776 ~ Kirsten Clementsdatter. Hun gift 2. gang 12. oktober 1776 med Hans Poulsen af Øster Obeling i Roager sg., søn af Poul Pedersen (1690 – 1748).
[se Roager Kb.]
    ¤Dreng, hjemmedøbt af Apollone Christen Jensens i Varming. (Hende med de 45 børnebørn) 27. maj 1747 + 2 dage efter.
    *Karen, 2. marts 1751 + 13. juli 1764
    *Peder, 15. juni 1758 + 16. maj 1761.
    *Birthe Kristine, 21. juli 1761 + 27. december 1764.
    *Karen, 21. august 1764 + 17. december 1783.

Hans Poulsen, landsoldat i Høm * ca 1737 + 15. november 1770 ~ 8. oktober 1763 Anna Nisdatter i Høm.
    *Nis, 22.s.e.Trin. 1767
    *Hans, 10. februar 1770 + 28. februar 1774. Fødslen ej reg.

Hans Poulsen i Varming * 1730 + 18. februar 1791. Se ovenfor under Hans Pedersen i Varming..

Hans Riib(er) i Varming ~ Maren Jensdatter * ca. 1661 + 10. februar 1744.

Hans Sand i Høm, måske senere i Faurholt, se: Hans Nielsen.

Hans Sørensen fra Lintrup sogn ~ Karen Knudsdatter
    *Gunder Kirstine, 24. september 1775

Hans Thomsen i Faurholt * 18. november 1771 + 8. december 1799. Ugift?

Hans Truelsen af Hvidding, gmd. Karkovgård, ~ 1813 med Hans Holdensens enke, Johanne Villadsdatter.
    *Anna, 28. okt. 1815

Hans Tønnesen i Høm
    Stedsøn: Jes Nielsen * ca. 1783 + 18. marts 1807.

Henrik Hansen i Høm ~ Anna Pedersdatter
    *Hans, 1. juli 1759

Henrik Lorentzen i Munkgård * ca  januar 1697 + 10. september 1738.
    ¤Johan, konfirmeret 1750
    ¤Lorenz, konfirmeret 1747
    *Catarina, konfirmeret 1740 ~ 1)1741 Søren Beierholm fra Seem, 2) 4. august 1752  Poul Matthiesen af Bedsted. Se denne.
    *Anna Botilla 18. april 1737, konfirmeret 1753.

Henrik Meyer i Seem ~
    *Johannes Christian, 14. februar 1787 + 31. januar 1790.

Ib Christensen i Seem ~ Magrethe Andersdatter * ca. 1662 + 4. august 1740.

Iver Heitmann i Varming ~ Kirstine Maria Jensdatter
    *Elsebeth Margrethe, 15. juni 1769

Iver Jensen Stavnager i Stavnager * ca. 1696 + 15. januar 1762. ~ Anna Sørensdatter Bejers * ca. (datter af Søren Pedersen bejerholm i Skast ved Ballum) 1685 + 18. april 1774.(Hun var søster til Mikkel Hansens hustru på Seemgård, se denne)
    *Catarina Bejer, 20. oktober 1720 + 14. november 1790. ~ Peter Madsen på Seem Præstegård. Se denne.
    *Søren Beir, 20. maj 1722. Konfirmeret 1748.
    *et uregistreret barn + 22. marts 1724
    *Anne Dorthe, 22. september 1724, + 1784, ~ 1746 gmd. Jef Hansen i Årup.
    *Søren Beier, 14. december 1727 + 11. marts 1748. Konfirmeret 1746.
    *Jens, 22. februar 1730. Konfirmeret 1748. + 11. maj 1777 Gmd på Stavnagergård. Se ham..
    *Maren Bejers, 7. juli 1734, konfirmeret 1750, + 5. februar 1760.
    *Herle Beiers, 17. juni 1735. Konfirmeret 1750 ~ 1765 birkedommer Jens Nielsen Outzen.                                            Se denne.
     *Anna Catarina, ~ 1754  Peder Madsen i Seem Annexpræstegård.

Iver Joensen i Høm ~ 1) Gunder Nielsdatter * ca. 1678 + 1. juni 1732. 2) Kirsten Sørensdatter
    *Maren, ca. 1713 + 12. april 1725
    *Søren, 6. december 1733

Iver Nielsen i Seem ~ Malene Helvig Pedersdatter
    *Peder, 11. august 1775

Iver Outzen * 18. november 1767, søn af Jens Outzen, ~ Dorothea Pedersdatter
    *Herle Cathrine Elisabeth, 16. april 1796

Iver Pedersen i Seem Præstegård, kirkeværge  * 13. maj 1757 + 26. juni 1793. ~ 30. januar 1789 Maren Mortensdatter fra Aarre.
    *Peder, 13. maj 1789
    *Cathrina Bejers, 16. oktober 1791 + 6. juni 1793.
    *Mette, 6. august 1790 + 3. januar 1791.
    *Cathrine Bejers, 16. oktober 1791 + 7. juni 1793.

Iver Pedersen i Varming * ca. 1722 + 16. september 1806.

Jacob Christiansen i Seemgård * i Hostrup sogn 1717 + 16. april 1781. ~ 20. juni 1749 Maria (eller Mariche) Christensdatter * 9. december 1724 i  Jejsing i Hostrup sogn + 17. maj 1785 i Seemgård.
    *Kirstina, 14. juli 1750
    *Ingeborg, 4.s.i Advent 1751. Gift 1776 i Møgeltønder med Laurids Rellefsen sst.
    *Christian, Dom. Quinquagesima 1753 ~ 1786 Catarine Peder-Christensdatter.
    *Anna, 11. november 1757 ~ 19. maj 1787 i Skallebæk Mølle til Sr. Niels Dam fra Klap                                Mølle ved Ringkøbing. Hendes dåb ej reg.
    *+født dreng, 14. oktober 1759
    *Peder Christian, 28. juni 1761 + 4. juni 1767.
    *Lorenz, 7. september 1763
    *Anna Magdalene, 1.s.e.Trin. 1766 ~ 15. maj 1787 til ungkarl, pastor Niels Lindberg til                Jernved. Vielsen foregik i Hjortlund præstegård efter Kgl. bevilling.
    *Margarethe, 17.s.e.Trin. 1769
    ¤Christina Bothilde er angivet i Vester Vedstedbogen bd. 3, side 77 som datter af Jakob                     Christiansen. Hun ~ 1811 i Seem til Claus Clausen i V.V. 5 børn.

Jakob Knudsen i Varming * ca. 1741 + 26. maj 1804. "Hans Død årsagedes deraf, at da han lagde en Læssetræ på et Læs Lyng, for at trykke dette ned, bandt hans Søn Rebet i Stykker, hvorved Læssetræet kastede ham på Hovedet ned på Jorden. Han døde 3. Dagen [derefter]" ~ 1) Anna Mikkelsdatter * 11. august 1748 i Varming + 13. februar 1788 sst. 2) 14. juni 1788 Maren Jepsdatter af Faurholt. Hun 2) 23. november 1805 Peder Nielsen, se denne.
    *+født pige 2.s.i Advent 1771
    *+født pige, 14. juli 1773
    *+født pige, 13. juli 1773
    *Abelone, 31. august 1776 + 9. september 1776.
    *+født pige, 4. september 1778
    *Apollone, 15. august 1779 + 1. september s.a.
    *+født barn, 30. oktober 1782
    *+født pige 12.s.e.Trin. 1778
    *Peder, 23. april 1784
    *Knud, 10. september 1785 + 19. oktober s.a.
    *Knud, 13. februar 1788
    *Jeppe, 26. april 1789 + 29. april s.a.
    *Jep, 19. september 1790
    *Anne, 16. november 1792
    *Anders, 2. marts 1795
    *+født dreng, 26. januar 1797
    *Niels, 12. februar 1798 + 10. september 1799.

Jakob Nielsen, smed i Seem * ca. 1767 + 26. december 1803 ~ Charlotte Amalie Nielsdatter, hun 2) 25. februar 1807 Peder Michelsen af Kamtrup.
    *Niels, 6. juli 1794

Jakob Pedersen Vind, gårdmand på Seem Præstegård ~ Anna Botille Pedersdatter
    *Birthe Marie Vind, 15. juli 1803
    *Peder Jakobsen Vind, 27. oktober 1804
    *Maren, 26. maj 1806
    *Peder Hansen Vind, 31. juli 1808
    *Hans Christian Vind, 19. februar 1811
    *Hanne Cathrine, 15. oktober 1814

Jakob Thomasen, smed i Høm ~ Gunder Markusdatter
    *Kirsten, 26. februar 1759, tvillinger, + 11. april s.a.
    *Karen, do.                                       +  11. april s.a.
    *Kirsten, 16. juni 1761

Jendre Andersen i Høm * ca. marts 1652 + 1. april 1731.
    
Jens Andersen i Høm * 14. november 1688 + 22. januar 1745. ~ 1) Marie Madsdatter * ca 1701 + 19 1/2 år gl. 16. august 1721, begr. 21. august s.a. 2) 28. juni 1722  Anna Lasdatter * ca. 19. maj 1689 + 24. maj 1742.
    *Las, 27. maj 1723, konfirmeret 1740.
    *Maren, 2. juli 1724, konfirmeret 1740.
    *Anders, 1. søndag post Epifani 1726, konfirmeret 1743
    *Anne, 26. september 1728, konfirmeret 1743.
    *Jürgen, 15. januar 1736, konfirmeret 1753

Jens Andersen skrædder i Varming * i Vodder 1743 + 10. juni 1797. ~ 1) 26. oktober 1771  Anna Catarina Poulsdatter * ca. 1746 + 16. januar 1780. 2) 20. september 1780 Mette Larsdatter i Varming * ca.  ? +  19. april 1806.
    *Poul, 4. marts 1771
    *Anders, 31. oktober 1775
    *Laust, 13. februar 1785

Jens Bertelsen i Varming * ca. 1647 + 2. november 1723, 76 år gl.

Jens Hansen Bondesen i Høm ~ Anne Hansdatter
    ¤Anne, 9. juni 1788 + 8. juli 1791.
    ¤Birthe, 2. november 1789 + 14. november s.s.
    *Anne Cathrine, 29. november 1790
    *Jørgen, 10. november 1808

Jens Christensen i Faurlund ~ Mette Kjestine Pedersdatter
    *Poul Nielsen Jensen, 20. juli 1799
    *Christiane, døbt 2. august 1803 + 12. januar 1812.

Jens Christensen i Høm * 1. marts 1668 + 27. maj 1732 ~ Maren Nielsdatter * 1. august 1669 + 18. februar 1738.
    *Karen, ca. 1708 + 24. april 1721
    ¤Maren, som blev trolovet 23. september 1746 med Christen Jensen i Roager

Jens Christensen i Seem * ca. 1655 + 6. januar 1728.

Jens Christensen i Varming ~ 3. maj 1743 Anne-Cathrine Sørensdatter af Seem

Jens Christensen i Varming ~ 21. april 1792 Gunder Pedersdatter sst.

Jens Clausen i Høm ~ 2. november 1753 Margrethe Hansdatter af Årup. Trolovelsen fandt sted i Gram.

Jens Clemensen i Seem * medio august 1721 søn af Clemend Lauritsen (1689 – 1754) i Roager,
+ 27. december 1747. ~ Anna Jensdatter, datter af Jens Pedersen Smed (ca. 1677 – 1759) i Roager. [se Roager Kb.]  2) 1749 med Claus Christensen, se denne.
    *Jens, 5. december 1745 + januar 1748.
    *Maren, 6. s.e.Trin. 1746.

Jens Christian Christiansen ~ Kjestine Pedersdatter
    *Karen,19. januar  1807.

Jens Christian Ebbesen i Varming * i Løgumkloster 1725 + i Faurholt 10. december 1798.
    *Christen, Fest. annum 1754

Jens Christian Mathiasen * ca. 1763 + 21. december 1808. ~ 17. november 1804 enke Catharina Maria Hansdatter. Hun ~ 3) 4. april 1809 Niels Andersen Vandløs i Ribe.

Jens Haarmand i Snepsgård  ~ ? * ca. 1699 + 28. marts 1756.

Jens Hansen i Faurholt, (fra 1780 Jens Hansen Skov) * ca. 1738 + 6. februar 1782. ~ 26. oktober 1776 Anna Maria Sørensdatter, enke efter Peder Nissen i Faurholt.
    *Peder Nissen, 4. november 1777
    *Hans Christian,  28. november 1778
    *Mette Kirstine, 25. august 1780 + 3. maj 1781.

Jens Hansen i Høm ~ oktober 1769 Maren Pedersdatter i Faurholt.

Jens Hansen i Høm * ca. 1743 + 10. januar 1799. ~ Anna Jensdatter, måske datter af Jens Jensen Smed i Roager. [se Roager Kb.]
    *Anna, 6. oktober 1779
    *Jens, 29. maj 1780 + 13. marts 1784.
    *Magrethe, 31. oktober 1784 + 7. juni 1795.
    *Birthe, 2. marts 1787. ~ 1811 med Jens Lauridsen i Kirkeby, Roager sg.
    *Kirsten, 10. oktober 1789
    *Jens Nissen, 2. maj 1792 + 5. november 1797.
    *Hanne, 4. maj 1794

Jens Hansen Bundesen i Høm ~ Anne Hansdatter
    *Anne, 9. juni 1788
    *Birthe, 2. november 1789
    ¤Birthe, 6. januar 1793 + 21. februar s.a. Fødsel ej reg.
    *Hans Peter, 8. juli 1794

Jens Hansen i Snepsgård * ca 1700 i Tønder + 19. februar 1779 ~ Karen Jensdatter * ca. 1693 + 23. januar 1764.
    *Maren, 27. november 1735, konfirmeret 1753
    *+fødte tvillinger, 8. december 1737.
    *Anna Cathrine, *ca 1725. Konfirmeret 1743, + 31. januar 1755. Fødslen ej reg.

Jens Hansen i Varming
    *Hans 8. august 1728 + 3. juli 1763

Jens Hansen i Varming ~ Mette Lasdatter
    *Anna Catharina, 8. maj 1781

Jens Hansen i Varming + før 1810. ~ Margrethe Sørensdatter * ca. 1755 + 29. maj 1810.
    *Søren, 12.s.e.Trin. 1781
    *Maren, 12. februar 1784 + 17. april s.a.
    *Hans, 22. marts 1787
    ¤Maren, 13. juli 1789 + 23. januar 1791.
    *Marie Cathrine, 2. februar 1792
    *Catarina, 17. marts 1795

Jens Iversen, enkemand fra Gjesing ~ 27. oktober 1747 "uden Trolovelse eller Lysning" til Kirsten Thomasdatter *  29. juni1723 + 7. august 1748 i barselseng, enke efter Hans Christian Mikkelsen på Seemgård.
    *+født søn 21. juli 1748.
    *Maren, en 3-årig datter + "Dom. Qvinq." 1749

Jens Iversen i Stavnager * 1730 + 1777 ~  Botille/Bodil Madsdatter. Hun gift 2) 13. november 1778 ungkarl Jørgen Andersen af Spandet.
    *Anna Bejers, 21. april 1765 ~ 20. februar 1784 i Vester Vedsted til Hans Michael Lauridsen                                af Sønder Farup.
    *Catarina, 16. marts 1770 ~ 1. november 1793 Jens Lauridsen i Varming.
    *Iver, 13. september 1774. Hjemmedøbt af Jordemoderen Maria Steuers.

Jens Jakobsen i Varming * ca. 1694 + 22. november 1746 ~ 1) 3. december 1724 Karen Hansdatter * ca 1683 + 15. juni 1732.  ~ 2) 18. maj 1745 Gertrud Jepsdatter.
    *Gregers, 19. august 1725, ~ 1746 Maren Gregersdatter af Skærbæk.

Jens Jensen * ca. 1741 + 5. juni 1811, inderste i Høm ~ 1) ? 2) 13. juni 1789 Mette Pedersdatter af Høm *  1747 + 22. december 1802.
    *Peder, 21. marts 1772
    *Kirsten, 1. januar 1774
    *Dorthe, 18. januar 1775 + 12. februar 1775.
    *Dorthe, 12. februar 1776
    *Bodil Marie, 8. juni 1783 + 12. juni s.a.

Jens Jensen i Seem * ca. 1696 + 20. september 1773 ~ 19. oktober 1722 til Maren Jørgensdatter * ca 1691 + 23. juli 1747 fra Høm.
    *Anne, 13. december 1722. ~ 19. maj 1759 Jens Nielsen i Harreby.
    *Jens, 27. juni 1734.

Jens Jensen Dahl i Snepsgård * ca. 1699 i Høm + 6. marts1778 ~ 28. november 1728 Maren Pedersdatter * 30. juni 1708 + i Seem 15. maj 1779.
    *Maren 17. april 1729, konfirmeret 1748, fmtl. hende, der 1758 blev publice absolveret for lejermål med Jørgen Christensen i Varming.
    *Kirsten, 2. september 1731, konfirmeret 1752,  ~ 25. oktober 1760 Niels Sørensen i Høm.
    *Jens, 14. februar 1734 + 15. september1755.
    *Karen, 7. november 1736, fmtl. ~ 1751 (16årig?) til Ole Christensen.
    *Maria, 29. juli 1739 + 2. januar 1745.
    *Cathrine og       19. august 1742 + 11. juni 1781, ugift.
    *Anna, tvillinger, 19. august 1742, + 28. april 1743.
    *Peder 4. april 1745

Jens Jensen * ca. 1711 + 26. januar 1794, snedker i Varming ~ Anna Andersdatter * 1730 i Store Darum + 3. maj 1801 i Varming.
    *Anders, 9. februar 1765
    *Jens, 30. november 1766
    *Las, 25. december 1768 + 18.s.e.Trin. 1769
    *Mette Christine, 3. januar 1774 ~ 1796 Knud Hansen i Øster Vedsted.
    *Jens, 2. december 1776

Jens Jepsen, snedker i Varming ~ 26. april 1734 Mette Nielsdatter i Varming.
    *Else, 25. september 1735, konfirmeret 1752.
    ¤Jens, konfirmeret 1753
    *Niels 11. februar 1737.
    *Bold, 11. februar 1739,
    *Las, 5. marts 1741, + 19. marts 1741.
    *Las, 2. december 1742 + i Høm 12. marts 1791.
    *søn, navnet ikke indført, 7. april 1746.
    *Maren, 30. november 1749. Fmtl. ~ 15. november 1770 Anders Pedersen i Vodder.

Jens Jepsen i Faurholt, landsoldat ~ hustru uden navn + efter barsel Dom Jubilare 1762.
    *Iv, Dom visit. 1756
    *Karen, 15.s.e.Trin. 1756
    *søn, + 31. marts 1762. Muligt identisk med Iv.

Jens Jepsen i Høm * 6. maj 1689 + 3. juni 1742 ~ enken + 13. oktober 17??(slettet ved udviskn. slå efter)

Jens Jessen ~ Voldborg
    *Karen, 25. marts 1759

Jens Jørgensen i Faurholt ~ 1) Maren * 1669 + 6. november 1751. 2) 24. november 1752 enke Kirsten Nielskone af Hviding.

Jens Jørgensen i Høm ~ 2. november 1798 Kirstine Jensdatter sst.
    *Maren, 8. marts 1800
    *Jens, 29. marts 1802 om natten klokken 2, + 16. april 1803.
    *Jørgen Jensen, 30. september 1806 + 19. marts 807.
    
Jens Jørgensen i Seem * i Varming ~ 14. oktober 1803 Bodil Lauridsdatter "opdraget i Seem."
    *Thomas, 9. september 1805
    *Laue, 16. oktober 1806
    *Anne, 20. august 1809 + 16. juli 1811.

Jens Lars-/Lauridsen * ca. 1720 + 9. juli 1773. ~ 18. oktober 1748 Mette Jepsdatter af Faurholt.

Jens Lassen (måske identisk med én af de nedennævnte?) Bødker og husmand i Høm * ca. 1766 + 2. november 1804.

Jens Lassen i Faurholt
    Hans stifsøn Jesper Christensen, konfirmeret 1753.

Jens Lauridsen
    *Jens, 22. oktober 1741.

Jens Lauridsen i Høm * 1726 + 10. maj 1802. ~ Margrethe
    *Mette, 18. august 1754 + 8.s.e.Trin. 1761.
    *Hans, 12. juni 1759 + 1.s.e.Trin. 1761.
    *Laurids, 2.s.e.Trin. 1762
    *Hans, 4. juni 1764
    *Hans Rasmus 3. maj 1767

Jens Lauridsen Thyboe, skræder i Varming, senere i Seem, ~ Mette Christine Christoffersdatter
"… i Varming, hvorhen de vare hidflyttede fra Ribe, hvor de til Ægteskab vare sammenviede af Sognepræsten til Sct. Katarinae Kirke Hr. Mag. Lauritz Fog, og nu boede udi Jens Pedersens Aftægtshus i Varming, forløst med et Drengebarn, som formedelst Svagheds Skyld blev af Fostermoderen Anna Pedersdatter, Anders Smits Kone sst. strax hjemmedøbt og kaldet
    *Lars, natten mellem 20. og 21. januar 1729."
    *Anna, ca. 1732 + 20. april 1738.
    *Laust, 1. november 1735 + 6. marts 1748.
    *Mette Johanne, hjemmedøbt af fostermoderen Anna Madsdatter formedelst svaghed 20. september 1739 + 11. i samme måned.
    *Johanna, 16. juni 1743 + november 1744.
    ¤Maren, konfirmeret 1746

Jens Lauridsen af Varming ~ 1. november 1793 Cathrine Jensdatter i Stavnager.

Jens Lauridsen, inderste ~ Dorthe Jensdatter
    *Anna, 28. november 1811

Jens Madsen i Faurholt ~ 1) 9. oktober 1737  Kirsten Nielsdatter * 27. november 1696 + 3. december 1738. Enke efter Jens Nissen af Faurholt. ~ 2) 2. juni 1739 Kirsten Jensdatter af Roager, født i Vodder 2. februar 1709.
    *Jens, 30. november 1738 + 24. maj 1739.
    *Kirsten, 2. juli 1740 + 10. juli 1740.
    *Kirsten Maria, 5. april 1744 + 6. maj 1746.
    *Maren, 23. maj 1747 + 12. juni 1764.
    *Kirsten, 1. oktober 1752.

Jens Madsen i Høm * ca. 1707 + 3. november 1778..
    *Kirsten, ~ 18. oktober 1777 Laurids Mathiesen * ca. 1736 i Birkelev, Vodder sg., søn af kroholder Matthias Nielsen. [se Vodder Kb.]

Jens Mikkelsen i Seem * i Rejsby 11. november 1711 + i Seem 9. november 1792. ~ 1) 28. oktober 1736 Bold Jespersdatter * ca 1716 + 13. april 1749. ~  2) 21. oktober 1749 Karen Lauesdatter i Seem * 24. juni 1713 + sst. 21. november 1787.
    *Jesper, 18. august 1737 + 18. januar 1739.
    *Mikkel, 14. marts 1745 + 14. november 1749

Jens Nielsen i Faurholt * 16. november 1661 + 18. november 1735 ~ 14. maj 1731 Kirsten Nielsdatter. Hun ~ 2)  27. juni 1737 til Jens Madsen

Jens Nielsen i Høm ~ 1) Kirsten Jørgensdatter * ca. 1657 + 12. marts 1730, 73 år gl. ~ 2) 14. maj 1731 Kirsten Nielsdatter i Faurholt.

Jens Nielsen i Høm, Niels Jensens søn, ~ 1) 20. august 1741 til Jeng Clausdatter * november 1718, + 13. januar 1743. ~ 2) 30. oktober 1743 Else Andersdatter i Seem Præstegård * ca. 1721 + 14. februar 1768.
    *Gunder, 22. maj 1741 + straks efter. Barnet var uægte, men Jens "ville nok ægte hende. Da de vare trende medsovere, måtte de søge Kongelig Pardon og Oprejsning".
    *Maren 29. september 1742 + straks efter.
    *Niels Nørgård, 30. august 1744
    *Anders 4. december 1746 + 27. marts 1748.
    *Inger Maria, "Dom. Okuli." 1750 + 2. august 1750.
    *Anna, 1.s.e. Epifani 1752 + 10. juli 1777.
    *Jeng Maria, 9. s.e. Trin. 1756 + 18. s.e. Trin. s.a.
    *Maren, Dom. Septuaginta 1758

Jens Nielsen i Høm, måske født i Faurlund ~ 3. september 1779 Dorthe Christensdatter * 15. september 1754, datter af Christen Jensen i Vesterbæk, Roager sg. [se Roager Kb.]
    *Maren, 1. november 1779
    *Marie Kirstine, 30. oktober 1781

Jens Nielsen i Høm ~ Anna Jensdatter
    *Jens Hansen Jessen, 11. januar 1801

Jens Nielsen, smed i Seem * ca. 1727 + 24. marts 1784 ~ 1)? 30. august 1741 (Han var 14 år?, 1. barn 1760!) Jing Clausdatter af Høm. 2) Anna Jensdatter * ca. 1728 + 21. februar 1773. 3)  2. oktober 1773 Zidsel Nielsdatter af Seem. Anna Jensdatter fødte 16. maj 1785 et uægteskabeligt barn. Se bagest i bogen.
    *Niels, 24. maj 1774
    *Peder, 2. juli 1775
    *Maren, 4. januar 1760
    *Kirsten, 16. november 1761 + 6. maj 1768.
    *Anna Cathrine, 22. februar 1763 + 8. marts s.a.
    *Anna Catharina, 9. november 1766
    *Anna Kirstine, 31. december 1776
    *Cathrina Margrethe, 18. juni 1778 + 4. maj 1782.
    *Kirstine, 23. oktober 1779 + 24. september 1793.
    *Herle Bejers, 28. november 1781

Jens Nielsen i Seem ~ 16. oktober 1790 Maren Frederiksdatter sst.

Jens Nielsen i Seem ~ Maren Truelsdatter
    *Niels, 5. juni 1795
    *Peder Sørensen Jensen, 21. december 1797

Jens Nielsen i Stavnager * 6. august 1660 + 11. september 1735. ~  Dorthe Iversdatter * ca. 1666 + 7. juni 1725.

Jens Olesen, landsoldat i Faurholt ~ 19. februar 1745 Mette Hansdatter, trolovede i Spandet.
    *Navn ej indført, 8. april 1745.

Jens (Nielsen) Outzen, birkedommer i Høm * ca. 1725 + 17. juli 1785 ~ 16. november 1765 Herle Bejer Iversdatter af Stavnager * 11. juni 1736 + 21. februar 1797. [Hans ugifte søster Anna Nielsdatter * ca. 1742 + 25. april 1758.]
    *Iver, 4. juni 1766 + 9. september s.a. Fødslen ej reg.
    *Iver, 14. november 1767 ~ Dorothea Pedersdatter.
    *Karen, – do. tvilling til Iver.
    *Anna, maj 1769. Hjemmedøbt af Jakob Christiansen på Seemgård.

Jens Pedersen i Høm * i Seem ca. 1732 + 29. december 1811. ~ 1) 22. oktober 1768 Anna Jensdatter 2) 15. oktober 1779 Birthe Nielsdatter * i Høm.
    *Else, 1. november 1769
    *Peder Sørensen, 20. januar 1771 + 3 mdr og 8 dage efter s.a.
    *Peder Sørensen, 12. april 1772 + af børnekopper 11. marts 1778
    *Jens, 3. juni 1774 + 9. oktober 1780.
    *Else Marie, 19. november 1776
    *Peder, 1. juli 1780
    *Anne Marie, 7. august 1782
    *Lene Marie, 10. juli 1788
    *Else, 13. august 1793 + 28. august s.a.

Jens Pedersen i Seem,
    *Anders (1732)

Jens Pedersen Hasselholt i Seem * ca. 1692 + 23. marts 1740 "efter 8 Års pinagtig Sygdom og Sengeleje."
    *Anna, 27. januar 1727
    *Peder, 11. september 1729. Konfirmeret 1748.
    ¤Anders, konfirmeret 1748.

Jens Pedersen i Seem ~ 1)16. marts 1803 enke Kjesten Hansdatter af Seem 2)? 26. april 1805 Maren Nielsdatter af Seem.

Jens Pedersen Møller i Varming * ca. 1690 + 27. marts 1748 ~ 15. september1721 1) Kirsten Knudsdatter, ældste datter af Knud Jepsen i Varming * ca. 1687 + 3. september 1722. 2) 3. september 1723 Mette Andersdatter. I hjemmet boede Agnes Hansdatter * ca. 1741, enke efter Iver i Rødding. Hun + 21. juli 1811.
    *+født barn, 31. august 1722
    *Peder, 10. oktober 1724
    *Kirsten, natten mellem 14. og 15. november 1726 + 20. februar 1738.
    *Anders, 9. december om morgenen 1728. Konfirmeret 1784, ~ Anna Jensdatter (1717-1794). Fæstede en gård i Sdr. Farup 1763. Ingen børn. + 2. august 1793. Begravet i Vester Vedsted.
    *Maren, 23.oktober 1735, konfirmeret 1752, ~ enkemand Anders Pedersen Sild i Vester Vedsted. 4 børn.

Jens Pedersen Møller i Varming * ca. 1760 + 17. maj 1814. ~ 19. juni 1789 Inger Iversdatter fra Rødding.
    *+født pige, 7. marts 1790.
    *Peder Møller, 19. juni 1791.
    *Anne Marie, 13. oktober 1793
    *Iver, 9. oktober 1796.
    *Anders, 25. september 1799
    *Niels, 15. marts 1803 + 2. maj 1813.

Jens Pedersen i Varming ~ Else
    *Lene Marie, 16. juli 1799

Jens Pedersen ~ Maren Nielsdatter
    *Anne Cathrina, 25. december 1812.

Jens Jørgen Schmidt, sergeant i Seem ~ 20. november 1778 Anna Magdalene Nielsdatter
    *Anna, 21. juli 1779

Jens Sigfredsen (Siverichsen) i Varming  * ca. 1697 + 18. februar 1782. Måske søn af Ingeborg Sievers * ca 1655 + 12. april 1735. ~  juli 1722 til Maren Jensdatter fra Varming, * ca 1683 + 18. marts 1761.
    *Christen, 20. november 1722, konfirmeret 1740.
    *Siegfred, 7. august 1726 + 27. januar 1732 (Her: Siverich)

Jens Soldat i Seem
    *Christen 19. juli 1722, + 29. april 1725.
    *Birgitte, 11. juni 1724, konfirmeret 1740.

Jens Stavnager Jørgensen i Stavnager ~ 28. juni 1805 Anna Hansdatter *  i Aakjær, Fohl sg. Viet i Seem Kirke af pastor Petersen fra Fohl.
    *Botille og
    *Marie Elisabeth, tvillinger. 20. og 22. september 1806. + 18. juli 1807.
    *Bodil, 27. februar 1811
    *Marie Elisabeth, 3. oktober 1813

Jens Sørensen i Høm ~ Mette Pedersdatter
    *Maren, 14. september 1770. Fmtl. ~ 29. oktober 1796 Peder Christensen i Enderupskov.

Jens Thomsen i Høm ~ Kirsten Nielsdatter *28. februar 1693 + 20. januar 1743.
    *Niels 5.  december 1731 + 13. december s.a.
    *Niels, 2. august 1733 + 13. marts 1737.

Jens Wollesen i Høm. Han tjente i Snepsgårde hos Hans Jensens Enke som gift mand og "begik Hoer med Karen Christensdatter". Bolersken stod åbenbar skrifte 4. maj 1766. ~ Mette Hansdatter
    *Maren, 27. december 1750 + 4. maj 1756.
    *Ole, 8. april 1753
    *Anna, 28. marts 1756

Jep Christensen i Varming * ca 1719 + 16. oktober 1777 ~ 1) 20. november 1744 efter trolovelse i Haderslev med Catarina Nisdatter * ca 1721 i Broderby + 1. april 1754. ~ 2) 2. maj 1755  Anke Jep-/Clausdatter af  Kærbøl i Farup sogn.
    *Christen, 21. marts 1745
    *Nis, 11. december 1746
    *Peder, 9.s.e.Trin. 1749 + 8. oktober 1775
    *Anders, 30. april 1752 ~ 24.oktober 1783 Maren Jakobsdatter af Sjelborg i Hostrup sg.
    *datter, + 31. marts 1754 nogle uger gammel.
    *Claus, 19. oktober 1755 + 7. december s.a.
    *Catarina, 19. januar 1757 om aftenen klokken 10
    *Kirsten, 1. september 1758
    *Niels, 26. juni 1760 + 18.s.e.Trin. s.a.
    *Abel, Dom. Lætare 1762
    *Dorthe Catarina, 16. oktober 1764
    *Gertrud, 5.s.e.Trin. 1767 ~ 20. oktober 1798 i Jernved til Anders Lauridsen af Gredsted.

Jep[pe] Jepsen i Høm * i Skærbæk ca. 1695 + 11. februar 1759 ~ 29. marts 1723 1) enke efter Nis Hansen i Høm, Kirsten Pedersdatter * ca. 1697 + 3. februar 1731. ~ 10. juni 1731 2) Kirsten Thomasdatter * i Skærbæk ca. 1693 + 12. januar 1765.
    *Nis, 7. februar 1724 + 26. januar 1725.
    *Karen, 5. januar 1726
    *Peder, 29. september 1728 + 2. marts 1731.
    *Jep, 27. januar 1731 + 26. juli 1733.
    *Thomas, 27. januar 1732 (17 faddere)
    *Kirsten, 15. april 1735, konfirmeret 1753
    *Jep, 12. november 1741

Jep Jørgensen i Varming ~ 22. april 1786 Anna Cathrina Pedersdatter i Faurholt.

Jep Nielsen i Faurholt * i Varming ~ 9. september 1757 Gunder Nisdatter af Faurholt * ca. juni 1737 + 3. december 1798.
    *Anna, 31. august 1758
    *Maren, 22. april 1760
    *Peder, 15.s.e.Trin. 1762
    *Niels, 2. oktober 1768
    *Nis, 20. juni 1774
    *Mads Simonsen, 11. februar 1777

Jep Nielsen skræder i Seem, ungkarl, * ca.1698 + 20. juni 1727

Jep Nielsen Karkov i Karkov, ~ 1682 enken Maren Poulsdatter, Karkov.
    *Jep, ca. 1683-1759, Boede i Roager.

Jep Pedersen i Høm
    *Mette, 9.s.e.Trin. 1749

Jep Sørensen, møller i Skallebæk Mølle * ca 1702 + 21. juli 1746 ~ 14. september1742 Anna Cathrine Pedersdatter, enke efter Christen Pedersen, den forrige møller. Hun ~ 3) 1747 Jørgen Mikkelsen af Stavedskov. Hun 4) Peder Bennedsen i Seem. Se denne.
    *Christian, 6. januar 1743

Jep Troelsen på Karkovgård ~ Maren Poulsdatter fra Obeling i Roager sg. * 1652

Jes Jensen i Seem * ca. 1720 + 24. maj 1760. ~ Maren Jørgensdatter. Hun 2) 14. november 1760 Peder Bennedsen fra Roager * 10. august 1727.
    *Else, 14. august 1756. Fmtl. ~ 1789 Christen Nielsen Lambertsen i Vester Vedsted.
    *Jens, 22. juli 1758 + 29. juli s.a. Hjemmedøbt af Mads Pedersen i Seem.
    *Maren, 3. november 1759 + 29. juni 1766

Jes Pedersen i Seem ~ 1) 25. oktober 1793  Anna Kirstine Christiansdatter fra Vodder * i Stenderup i Øster Linnet september 1763 + 25. november 1804. 2) Maren Nielsdatter * ca. 1776 + 10. februar 1814 af Tæring.
    *Peder, 15. juli 1794 + 2. august s.a.
    *Peder, 29. december 1795
    *Christen, 22. marts1797 + 10. juli 1800.
    *Hans Henrik, 16. januar 1799. Hjemmedøbt.
    *Christen Madsen, 11. juni 1802
    *Niels, 12. juli 1806 + 28. juli s.a.
    *Niels, 9. oktober 1808
    *Anna Kjerstine, 5. april 1812 + 7. april s.a.

Jesper Christensen i Snepsgård * ca. 1. dec 1669 + 26. maj 1735, hans datters barn
    *Jens, 26. marts 1729.
    ¤Christen, ~ 20. oktober 1726  Mette Jepsdatter i Høm.

Jesper Nielsen i Faurholt * ca. 1731 + 8. november 1813 ~ 22. september 1779 Cathrine Jepsdatter * i Varming 19. januar 1757 + 3. juni 1793 i Faurholt.
    *Niels, 9. december 1780
    *Mette, 5. september 1782, ~ 24. april 1803 i Spandet til Hans Andersen Hansen i Spandet.
    *+født dreng, 4. februar 1785
    *Ancke, 17. juli 1786 + 8. januar 1790.
    *Jeppe, 20. maj 1788 + 1. marts 1790.
    *Ancke, 9. august 1790 + 16. marts 1794.
    *Kirsten, 23. april 1793 + 9. maj s.a.
    ¤Bodil Cathrine, + 1 md. gl. 12. maj 1802.

Jesper Nielsen i Seem ~ Karen Knudsdatter * ca. 1740 + 22. april 1796.
    *Anna Kathrina, 18. august 1760 + pinse 1771.
    *Knud, 2. august 1762
    *+født dreng, 20. april 1766
    *Niels,  2.s.e.Epifani 1772
    *Anna Catarina, 25. april 1773 ~ 18. juli 1794 Thomas Andersen i Fjersted, Spandet sg.

Jesper Pedersen,  landsoldat i Høm ~ 10. maj 1752 Barbara Pedersdatter af Høm * ca. 1721 + 8. januar 1795 som almisselem i Faurholt.
    *Cathrine, 13. august 1752 + 17. juni 1786 "i Barnsnød."
    *+født barn, 10. december 1754.
    *datter, + 3 år gl marts 1761
    *Peder, 14. juni 1761 + straks efter fødslen.

Joen Andersen i Faurholt,
    *Anders, 6. juli 1738.

Joen Madsen (i Varming?) ~ Maren Andersdatter * ca. 1641 + 5. oktober 1727.

Johan Knudsen, husmand i Hømvejle ~ Marie Pedersdatter
    *Peder Knudsen, 4. maj 1815

Johan Mejer i Varming * ca. 1718 på Fyn + 3. maj 1798 ~ 29. oktober 1790 Maren/Karen Johansdatter * 1716 i Starup by + 22. december 1788 i Varming. (Karen Mejers, Johan Mejers enke i Varming også angivet + 4. juni 1810 som almisselem, 50 eller 80 år gl. alderen kan vanskeligt læses.)??
    *Johanne Marie, 6. marts 1795 + 16. april s.a.

Johan Simonsen, smed i Faurholt ~ 1) 5. oktober 1781 Anna Pedersdatter * i Ribe. 2) 8. august 1788 i Roager med Anna Maria Hansdatter * 1. januar 1750 i Roager. JS er identisk med JS i Roager Kb. side 76.
    *Else Dorthe,  16. juni 1782
    *Simon, 30. december 1783. ~ 29. april 1815 i Roager Dorthe Jensdatter. Han + 21. oktober 1831. Se Roager Kb. pag. 147.
    *Mette Kirstine, 9. juli 1786 + 15. februar 1789.
    #Peder Hansen Oulund, 22. januar 1800. Udlagt barnefader: Peder Hansen af Oulund.

Johan Caspar Zingel, oberskarpskytte ~ 25. juli 1790 Karen Las-/Lauridsdatter

Johannes Hansen (fra 1796: Lund) i Varming * i Toftlund ~ 1) 16. maj 1795 Frederikka Pedersdatter af Varming * ca. 1766 + 23. juli 1799#.  2) 26. april 1800 Kirsten Marie Christensdatter
    *Marie Grethe, 3. januar 1796 + 8. oktober 1799.
    *Hans Mathiesen Lund, 12. juli 1798 + 23. juli 1799#
    *Hans Lund, 4. marts 1801
    *Christen, 5. december 1802
    *Peder Friedrich, 7. april 1805
    *Christen, 29. juli 1807
    *Jes, 13. august 1809
    *Christian, 2. februar 1812

Johannes Jørgensen, landsoldat i Varming  ~  20. november 1739 til Magrethe Bertelsdatter i Varming * ca. 1721 + 11. maj 1763 af sprinkelsyge. (Se Bertel)
    *Jørgen, 2. december 1739

Johannes Lund, gårdmand i Varming ~ Kirsten Marie Christensdatter
    *Christian, ca 1801 + 25. juli 1804. Fødslen ej registreret.
    *Anna Kirstine, 7. august 1814

Just Lorentzen, kvarteermester ~ Anne Nielsdatter * ca. 1645 + 20. juli 1730.

Jørgen Andersen i Stavnager ~ Botille Madsdatter * 1740 + 24. april 1791
    *Jens Stavnager,  21. oktober 1779
    *Maria Elisabeth, 25. august 1781 + 18. december 1796.

Jørgen Bertelsen i Seem * ca. 1709 + 4. februar 1772 af Sprinkelsyge. ~ 7. oktober 1739 Bold Pedersdatter * ca. 1717 + 22. januar 1782 i Seem. 12. maj 1754 blev ægteparret "publice absolveret fordi de havde opprimeret deres 7 Uger gamle Barn."
    *Peder, 6. juli 1740 + 17. juli s.a.
    *Peder, 3. september 1741 + 2. juni1743.
    *Anna, 21. marts 1744 + 7. juli 1773. ~ 17. oktober 1772 Bendix Nissen i
                                        Skallebæk Mølle.
    *Ise, ca. 1746 + 19. januar 1772. Fødslen ej reg.
    *Søren, 11. maj 1749 + 28. juni 1773
    *Anna Margretha, 27. juli 1751 + 9. maj 1768.
    *Maren, 14. marts 1754 + 2. maj s.a. Opprimeret.
    *Bertel, 10. april 1755
    *Maren, 2. august 1757 + 16. maj 1758
    *Peder, 2. juni 1759 + 3. september 1771.
    *Bodil Maria, 19. december 1761 + 30. marts 1777.

Jørgen Christensen, hyrde i Høm
    *Peder, dåb ej reg. + 2.s.e.Pinse 1763
    *Maren, Dom. Septuagesima 1764

Jørgen Christensen i Seem
    *Jis(?), 24. november 1746 + 19. januar 1772.

Jørgen Christensen i Snepsgårdene ~ 6. november 1750 Anna Pedersdatter fra Varming * i Lustrupdal 1704 + 22. januar 1780.
    *Christian, 24. september 1752
    *Anna Maria, 8. april 1755 klokken 4 eftermiddag + 2.s.i Advent 1755.

Jørgen Christensen i Snepsgårde ~ Sarah Christensdatter * ca. 1741 + 6. maj 1781.
    *Christen Pedersen,  4. november 1774

Jørgen Christiansen i Høm * ca. 1720 + 27. august 1780 ~ Anna Pedersdatter
    *Peder og                  + 6. marts 1776
    *Hans, 13. maj 1775  + 4. september 1776. Tvillinger.

Jørgen Christiansen i Varming. Vielse findes ikke indført. {Jørgen Christensen sprang soldat, men blev i sit fravær udlagt som barnefader til en datter med Maren Jensdatter af Snepsgården. Barnet døbt 2. juli 1758
    *Anna Barbara}
    *Peder, 12. maj 1757
    *Søn, navnet ikke indført, 18. maj 1760 om morgenen.
    *Anna Margrethe, 3. september 1766 + søndag sexagesima 1786.
    *Zidsel, Midfastesøndag 1769

Jørgen Christensen i Hømvejle  + før 1809 ~ Anna Madsdatter * ca. 1730 + 18. juni 1809.

Jørgen Christensen Linnet, inderste i Snepsgårde * ca. 1734 + 8. august 1812. ~ 11. november 1782 Christiane Christensdatter * ca. 1735  + 12. oktober 1815.

Jørgen Eliasen i Varming * ca. 1747 + 6. december 1785. ~ Maren Christensdatter
    *Anna, 10. januar 1781 ~ 23. april 1807 enkemand Hans Lassen i Lustrup.
    *Peder, 22. november 1783 + 25. maj 1792.

Jørgen Engelbrechtsen i Varming ~ Else Larsdatter
    *Mette Catarina, 12. februar 1760

Jørgen Hansen i Varming * i Roager ~ 29. april 1791 Else Poulsdatter af Varming.
    *Kirsten, 7. august 1792 + 4. april 1813 af Ligfald.
    *Anna, 11. februar 1796

Jørgen Jensen, landsoldat i Høm * ca. 1736 + 8. marts 1809. ~ 5. oktober 1752 Mette Nielsdatter * 1723 + af Sprinkelsyge 31. august 1770. 2) 19. oktober 1771 Birthe Knudsdatter * ca. 1745 + 16. august 1773. 3) findes ikke indført.
    *Anna Maria, 1. januar 1754 + 18. december 1770 af Småkopper.
    *Karen, 1. april 1755 + 13. januar 1757.
    *Karen, 1. december 1757 + 27. december 1770.
    *Jens, 6. juli 1761 + 3. august s.a.
    *Nis, 21. juli 1763 + 3. august s.a.
    *Jens, 6. november 1764, + 15. februar 1775.
    *Nis, 5. januar 1767 + 30. juni s.a.
    *Peder, 14. maj 1768 + 22. august 1771.
    *Jens, ca 1764 + 15. februar 1775. Fødslen ej reg.
    *Peder, 1767 + 22. august 1771. Fødslen ej reg.
    *Knud, 25. marts 1772, + 10. juni s.a.
    *Mette Maria, 13. august 1773 + 21. juli 1774.
    *Peder, + 6. marts 1776. Fødslen ej reg.

Jørgen Jensen i Høm ~ 15. oktober 1768 Maren Matthiasdatter fra Birkelev, datter af Matthias Mikkelsen (1708 – 1767) i Birkelev. [se Vodder Kb.]
    *Maren, 17. marts 1773
    *Anna, 4. oktober 1775
    *Else, 19. december 1778
    *Matthias, 8. februar 1781

Jørgen Jensen, skræder i Seem * ca. 1666 + 21. maj 1730. ~ Anne Tommesdatter * ca. 1666 + 30. april 1730.

Jørgen Jørgensen i Varming ~ 21. oktober 1785 Anna Dorthe Aleksandersdatter fra Gram.
    *Margrethe, 16. juli 1786
    *Hans Christian, 7. maj 1789
    *Cathrine, 7. oktober 1791
    *Jørgen, 24. september 1794

Jørgen Lauridsen i Varming * ca juni 1713 + 30. maj 1746 ~ 1) 19. april 1732 Anna Kierstine Nielsdatter * ca. ult dec.1707 i Rødding + 24. august 1736 "efter usædvanlig hård Fødselssmerte"
~ 2) 7. oktober 1742 Anna Troels-/Terkildsdatter, som ~ 2) Mikkel Pedersen, se denne.
    *+født søn 21. juni 1733.
    *+født søn, 15. maj 1735.
    *Laurids, 4. august 1743, + 28. februar 1745.
    *Anna Kirstine, 17. januar 1745 + 29. januar 1747.

Jørgen Mikkelsen i Skallebæk Mølle * døbt 19. oktober 1710, søn af Mikkel Jørgensen i Vodder [se Vodder Kb.] + 12. april 1773. ~ 8. oktober 1768 Anna Kathrine Hansdatter * ca. 1742 + 14. december 1782. Hun 2) Bendix Nissen "efter kongelig Bevilling viede 1. november 1774 i Huset i Skallebæk Mølle."
    *Hans, ca. august 1773 + 27. februar 1773.
    *Anna Catarina, ca. 1770 + 16. maj 1778 af børnekopper. Fødslen ej reg. "Over hende           Ligprædiken og Udtale."
    *Maren, 11. marts 1770
    *Anna Catarina, -do. Tvillinger.
    *Hans Michael, 26. august 1772

Jørgen Nielsen i Varming * ca. 1728 + 5. maj 1797. ~ (Trolovet 21. okt. 1747) Margretha Madsdatter * i Varming. * ca. 1727 + 20. maj 1786.
    *Mads, 18. februar 1748
    *Niels, 30. august 1749
    *Karen, 9. november 1751
    *Apollone, 7. oktober 1759 ~ 2. marts 1793 Johan Christiansen Wraae i Ganderup.

Jørgen Nielsen i Varming ~ Anna Jensdatter * 1. juni 1742 i Obbekjær + 2. november 1786.
    *Niels, 21. februar 1763 + 11.s.e.Trin.s.a.
    *Niels, 11.s.e.Trin. 1764 ~ 28. april 1798 Karen Jørgensdatter
    *Jens, 2.s.e. Advent 1766
    *Maren, 18. december 1768
    *Anna, 22. december 1771 + 9. juni 1789.
    *Bodil, 15. juli 1776 ~ 21. oktober 1807 enkemand Jens Nielsen i Døstrup.
    *Anna Maria, 18. juni 1779

Jørgen Nielsen Skipper af Varming * ca 1716 + 18. maj 1763 "af Sprinkelsyge."

Jørgen Nielsen Skipper i Varming * ca. 1660 i Mølby, Spandet sogn + 26. december 1742 ~ 17. november 1747 Margrethe Madsdatter * ca. 1651 i Varming + 3. juni 1737. (Noget galt med årstallene, jfr. JNS ovenfor)
    ¤Jeng, som 1736 blev viet til Christen Hansen
    *Christen, 17. maj 1754 + 12. november 1757.
    *Jørgen, 20. februar 1757 og
    *Jeppe, do. Tvillinger.
    *Gjertrud, 19. marts 1762

Jørgen Nielsen i Varming, husmand og skarpskytte ved Det jyske Skarpskyttekorps ~ Ise/Ide Marie Pedersdatter
    *Anna Marie, 9. august 1806 + 1870. ~ Jakob Peter Bødker, søn af Johan Peter Jacobsen i                            Obeling. [se Roager Kb.]
    *Anna, 17. august 1809
    *Peter, 30. september 1811 ~ 5. oktober 1843 Maren Østergård * 23. april 1809 i Kirkeby,                                        Roager sogn.

Jørgen Pedersen i Høm
    *Mette Maria, ca 1773 + 21. juli 1774. Fødslen ej reg.

Jørgen Pedersen i Seem * ca. 1707 + 8. maj 1755 ~  Else Pedersdatter. Måske hende, der er indført som "Else Jensdatter" og * ca. 1707 + 14. august 1755.
    *Maren, 19. oktober 1738, konfirmeret 1753
    *Peder, 8. juli 1742
    *Mette Marie, 13. februar 1746 + 4. maj 1767.

Jørgen Pedersen i Seem * ca. 1705 + 22. marts 1730. Søn af Peder Jørgensen i Seem ~ 9. december 1728 Anna Andersdatter

Jørgen Pedersen i Varming * ca. 1684 + 3. april 1754 ~ Kirsten Pedersdatter * 7. april 1676 + 23. juli 1733
    *+født dreng 4. maj 1721.
    *et unavngivent barn 12. februar 1730 + straks efter fødslen.

Jørgen Poulsen, degn og skoleholder i Seem * ca. 1725 + 12. januar 1796. I dødsindførslen kaldtes han Jørgen Pedersen med tilskriften: "J.P. var Degn og Skoleholder i 30 År og slog sig meget godt igennem med dette lille Embede." ~ trolovet 19. oktober 1757. Anna Pedersdatter * i Jedsted 25. november 1719 + i Seem 21. februar 1779. Ved vielsen boede hun i Snepsgårde, fmtl. som tjenestepige. Han var da degn i Hjortlund. Vielsen er ikke indført i Seem kb. ~ 2) 2. september 1781 enke Else Madsdatter 13. oktober 1712 + 14.oktober 1793. Ved 2. vielse tituleredes han "velfornemme Sr.". Se også Poul Jørgensen degn.

Jørgen Rasmussen i Munkgård *  15. februar 1687 + 4. marts 1742.

Jørgen Rasmussen i Seem, enkemand * ca. 1744 + 1832 ~ 22. maj 1785 Karen Sørensdatter. Karen Sørensdatter var ved Tamperretsdom af 20. september 1775 blevet skilt fra Peder Clausen på grund af hans alkoholmisbrug og tilsidesættelse af forsørgerpligt. Hun havde da fortsætsligt begået hoer for at kunne skilles fra ham. Jørgen Rasmussen havde børn,  født inden han kom til Seem. Han foreviste attest for, at han formedelst fattigdom ikke havde noget at skifte med sine børn af 1. ægteskab. En datter af ham findes optaget som omstrejfende rakker. Jørgen Rasmussen var kommet til Roager 1769 og dér ~ Anna Eriksdatter (1743-1782) og havde med hende 8 børn. Kom til Seem 1782. [se Roager Kb. side 80.]
    ¤Maren, ~ 15. oktober 1796 Niels Nielsen i Faurlund.
    *Karen, som fødte 4 uægte børn 1801-1810. Se bagest.
    *Anna, som fødte et uægte barn 1810. Se bagest.

Jørgen Skonning * 1643 + 20. marts 1727, 84 år gl. "Denne var ved ….. havde tjent trende danske Konger i 49 år og efter sin Dimission nydt af Kongen nådsens Brød i 16 År."

Jørgen Sørensen i Høm ~ Ellen Iversdatter * ca. 1679 + 8. november 1744.

Jørgen Sørensen i Karkovgård *19. febr. 1662 + 9. juli 1732. ~ Anne Thomasdatter * 24. juli 1669 + 12. juli 1731.
    *Maren, 1695, ~ 22. juli 1725 Peder Olesen (=Olufsen), skrædder i ribe (ingen børn).
    *Anna, 1699, ~ 5. august 1746  Mads Pedersen, skrædder i Ribe (ingen børn).
    *Thomas, 1705

Jørgen Thomasen (søn af Thomas Jørgensen) i Karkov * 28. nov. 1735 + 8. november 1771 af sprinkelsyge. ~ Anne Kirstine Hansdatter Vind * 19. dec. 1735 i Spandet. Hun 2) 17. juni 1775 med Peder Jørgensen fra Højrup.
    *Hans, 4. februar 1762
    *Karen, 25. juli 1763
    *Thomas, 13. april 1765
    *Jakob, 23. oktober 1766
    *Niels, 26. juni 1768 + 31. maj 1770.
    *Peder, 3. februar 1770. ~ Anne Sofie Lauridsdatter.
    *Catharina, 3. februar 1772 ~ 1798 i Roager kirke til Jens Jensen i Roager.

Kjeld Jensen * ca. 1766 + 1840 [se Roager Kb.] tjenende i Høm ~ 28. maj 1792 Karen Madsdatter, tjenende i Høm.
    *Kirsten Marie, 8. juli 1792

Kjeld Lauridsen i Høm * 1739, druknede "om Morgenen tidlig i Aaen mellem Seem og Tange, men blev først funden den 8. Februar og begraven næstfølgende Søndag" 1778.

Kjeld Nissen i Høm + før 1745 ~ Mette Pedersdatter * 7. januar 1664 + 10. januar 1745.

Kjeld Svendsen i Varming + før 1763. Hans enke, Karen Christensdatter 2) 2. december 1763 Knud Sørensen i Varming.

Knud Balthersen i Varming * i Mejlby  ~  31. oktober 1789 Cathrine Margrethe Truelsdatter af Varming
    *Balthasar, 17. maj 1790. Hjemmedøbt.
    *Mette Cathrine, 25. februar 1792. Hjemmedøbt.
    *Truels, 24. februar 1795
    *Anna, 10. juni 1797

Knud Hansen i Varminggård * ca. 1699 + 21. januar 1758, søn af Ana Jensdatter * 1665 + 3.s.e.Pinse 1749. ~ 26. september 1728 Maren Nielsdatter Buck
    *Hans, 24. juni 1729, konfirmeret 1748
    *Niels, 5. august 1731 + 4 uger gl.
    *Magrethe, 26. oktober 1732 + 9. november s.a.
    ¤Niels, konfirmeret 1749
    *Anna, 29. januar 1736, konfirmeret 1752.
    *Maren, 8. marts 1739,
    *Laurs, 1. januar 1743
    *Kirstine 2. oktober 1746

Knud Jepsen i Varming * ca. 1660 + 12. februar 1724 ~ Anne + 3. april 1728.
    *Mette, som blev viet 19. september 1723 til enkemand Mads Sørensen Toft i Fæstedtoft, Hygum sg. Kan hun evt. være viet 2) til feldbereder Hans Hansen i Ribe den 30. december 1725?

Knud Jespersen i Seem trolovet 20. februar 1789 med Anna Knudsdatter fra Hjerting. Fmtl. viet dér.
    *Karen, 3. september 1789
    *Inger Marie, 24. marts 1791
    *Anna Cathrine,  19. juli 1796 + 22. december 1805
    *Jesper, 21. december 1792
    *Anna Sofie, 20. september 1794 ~ 17. december 1814 Jørgen Frederik Beck fra M…..? sg., 30 år gammel.
    *Anna Cathrina, 2. juli 1796 + ?
    *Inger Marie, 28. marts 1803
    *Anna Catharina, + 1 år gl.  19. februar 1807. Fødsel ej reg.

Knud Jørgensen i Seem ~ Ane Nielsdatter
    *Inger, 3. maj 1792 + 6. juli s.a.
    *Niels, 13. januar 1797.

Knud Madsen, forhen soldat, nu aftakket blev trolovet med Karen Hansdatter, en gammel pige fra Seem. ~ 14. april 1721.

Knud Nielsen i Høm * sst. 11. november 1729 + 6. januar 1791. ~ Kirsten Thomasdatter * ca. 1733 + 3. december 1809.
    *Niels, 31. oktober 1761 + 29. januar 1765.
    *Else Marie, 1. juli 1767 + 5. august 1771.
    *Niels, 13. juni 1772
    *Else Marie, 6. marts 1776

Knud Nielsen i Varming * ca. 1764 + 22. april 1814 som Aftægtsmand af  Sukkersyge, 50 år gl. ~ Karen Andersdatter * ca. 1769 + 27. maj 1809.#
    *Anne Kirstine, 7. september 1792
    *Ane, 3. juli 1798 + 19. juli s.a.
    *+født søn, 17. oktober 1800.
    *Niels, 27. april 1802 ~ 11. april i Roager med Bodil Hygum, d. a.  Otto Ebbesen i Roager.
    *+født barn 1803
    *+født barn 1804.
    *Anders, 5. februar 1790
    *Kjestine Marie, 21. juli 1795
    *Maren, døbt 12. oktober 1806
    *Anna, 8. maj 1809 + 19. maj s.a.#

Knud Nielsen ~
    *Anna Benedicte, født i Hjerting sg 1798 + 7. maj 1802.

Knud Pedersen i Faurholt * i Vester Vedsted ca. 1779 + 12. april 1810.

Knud Pedersen i Seem ~ Mette Christensdatter, hun 2) 6. december 1810 Niels Christian Hansen af Råhede, se denne.
    *Anna, 22. august 1806

Knud Sørensen i Varming ~ 2. december 1763 enke Karen Christensdatter i Varming. Enke efter Kjeld Svendsen i Varming.
    *Mette Cathrine, 14. september 1764
    *Anna Maria, 8. januar 1767
    *Christina, 19. november 1769 + 28. december s.a.

Las/Lars Hansen * ca. 1735 i Øster Vedsted + 12. juli 1811, inderste i Høm ~ Maren Jensdatter * ? + 14. september 1800.
    ¤Karen, 22. marts 1764 i Roager + 4. marts 1793 i Hø
    *Kirsten, 7.s.e.Trin. 1769 + "mellem Nyt År og Hellig Tre Konger 1773"
    *Kirsten, 9. december 1773 + 28. juni 1777.
    *Peder Hansen, 16. juni 1776
    *Jens Outzen, 4. maj 1779 + 25. juli 1783.
    *Anne, 3. juni 1782 + 31. marts 1801.
    *Berret Christina, 6. maj 1785 + 28. juli s.a.

Las Jensen i Høm * ca. 1723 + 25. november 1786 ~ trolovet 2. marts 1764. med Maren Nielsdatter, Søren Nielsen Fyhns enke. Vielsen ikke indført i Seem Kb.    
    Stifsønnen Nis døde i ægteskabet.

Lars Kjeldsen i Høm + før 1763. ~ Kirsten, som 2) 11. maj 1763 blev gift med Erik Bastiansen i Høm. Hun kaldtes ved sit 2. bryllup for Kirsten Nielskone.
    *Las, 1. februar 1733 + 3. påskedag 1748.

Lars Larsen i Varming ~ Maren Frendes Christensdatter * 1733 + 14. marts 1792.
    *Christen, 15. juli 1754
    *Laurids, 30. december 1755 hjemmedøbt af sin farmor: Karen Pedersdatter fra Obeling.
    *Benned, 8. september 1758
    *Dødfødt datter, 25. januar 1761.
    *Apollone, 15. april 1762
    *Hans, ca. 1771 + 16. december 1771. Fødslen ej reg.
    *Anne Cathrine, 6. marts 1765 + 7. marts 1791.

Las Madsen, hyrde i Seem. Kom hertil som karl hos Peder Sørensen i Seem. ~ 22. januar 1743 enke Karen Pedersdatter * 1722 + 18. april 1773 i Høm, salig Christen Sørensen hyrdes.  I denne familie boede Kirsten Pedersdatter til leje, * ca. 1732 + 21. juli 1756. Hun var søster til Karen.
    *Kirsten 7. februar 1745

Las Nissen i Høm * ca 1676 + 25. april 1723, 43 år gl.
    *Maren, 17. februar 1723, + 26. juni 1740.

Laurids Jensen i Varming * ca. 1677 + 15. november 1739. ~ Maren Jørgensdatter * ca. 1680 + 13. marts 1748.
    ¤Bold, ~ 1744  Peder Nielsen i Høm.
    *Søren, 22. april 1725 + 25. april s.a.
    *Voldborg Johanne, 3. juledag 1722, konfirmeret 1740 ~ 16. november 1747 Mikkel Pedersen, se denne.

Laurids Jespersen, hyrde i Seem * ca. juni 1695 + 27. marts 1740 ~ Karen + i Faurholt 2. pinsedag 1755.
    *Niels, 8. januar 1728
    *Anders, 3. juni 1731 + 9. oktober s.a.

Laurids Kjeldsen i Høm * ca 1698 + 4.s.i Advent 1760  ~ 1) 3. oktober 1725 Mette Jensdatter * ca. 1699 + 7. marts 1736. 2) 13. september 1737 i Roager med Kirsten, d.a. Michel Japsen (1679 – 1743) i Vesterbæk.
    *Jens, 4. august 1726.
    *Kjeld, 31. juli 1729 + 7. marts 1736 "som blev lagt med hende [moderen] i én Kiste"
    *Jep, 26. december 1735 + 8. januar 1736.
    *Las, 10. august 1738,
    *Kjeld, 31. marts 1739,
    *Mikkel, 22. april 1742,
    *Las, 2. s. Advent 1747

Lauge Laugesen, smed i Varming * ca. 1720 i Store Andst + 22. marts 1778 ~ Edel Magdalene Wedsted.
    *Lauge, 26. oktober 1756
    *Karen, ca. 4. marts 1759 + 11. maj 1777.
    *Gertrud, 20. april 1761
    *Else, 13. november 1768
    *Thomas, 12. april 1770 + 30 uger derefter.
    *Thomas, 15. s.e.Trin. 1772 + 23. februar 1773.
    *Karen, 4. marts 1759

Laurids Lauridsen * 1732 i Obling, søn af Laurids Lauridsen Nørgaard sst. [se Roager Kb.] ~ Maren Frendes Christensdatter
    *Jens, 26. juli 1768

Laurids Mikkelsen i Faurholt ~ 23. maj 1789 Anne Marie Nielsdatter * i Seem.
    *Waldborg Johanne, 2. februar 1793 + 14. februar 1795.
    *Niels, 3. november 1795 + 20. august 1800.
    *Peder, 27. december 1799 + 1. april 1805.
    *Mikkel,  1797. Dato ikke angivet.
    *Voldborg Johanne, 2. februar 1793

Laurids Pedersen * ca. 1749 + 1810 i Høm ~ 29. oktober 1774 i Vodder med Anna Kirstine Andersdatter fra Birkelev [se Roager Kb.]
    *Peder, 17. april 1775 [se Roager Kb.]
    *Andreas, 2. marts 1778 [se under Christen Hansen i Roager Kb.]
    *Niels, 18. maj 1781 + 25. februar 1788.
    *Jens, 31. oktober 1784 [se Roager Kb.]

Laurids Pedersen i Snepsgården * ca 1719 i Gånsager + 20. juni 1777 [Vodder Kb. kender ingen af dette navn før 18. august 1748] ~ 1) Mette Christensdatter * ca. 1737 + 26. december 1795. 2)  18. maj 1776 (?) Kirstine Knudsdatter af Varming * ca. 1741 + 23. februar 1811 i Snepsgårde som Almisselem.
    *Peder,14. december 1762
    *Anna Maria, 29. januar 1765 + Dom. Lætare 1767.
    *Anna Maria, 3. december 1769 + 27. marts 1803 i Varming. Hun fødte en søn Laurids                Thomsen Kjær 31. maj 1801 + 10. april  s.a. Se efterflg.
    *Abel Maria, 10. december 1769. (?)
    *+født søn, 13. juli 1773
    *Mette, 30. november 1774
    *Peder, 13. marts 1776. Hjemmedøbt.
    *Anna Maria, 16. maj 1778 + dagen efter.
    ¤Bold Marie,  ~ 10. november 1798 Frederik Christian Jensen af Gram By.

Laurids Pedersen i Snepsgårde * ca. 1731 + 29. marts 1800. "Han druknede på Munkgård Sø, da Isen brast under ham, mens han stangede Ål."

Laurids Sørensen, skræder i  Høm ~ 6. maj 1725 Mette (1733: Birgitte) Olufsdatter
    *Else, 19. februar 1727
    *Herle Beir, 15. marts 1729
    *Herle Beier, 9. marts 1729 [dåb ikke indført] + 13. august 1730.
    *Kirsten, 17. februar 1731 + 31. januar 1732.
    *Søren, 15. februar 1733
    *Ole, 14. marts 1735 + 19. november 1741.
    *Ole, 18. maj 1745 + 15. marts 1750
    
Laurids Sørensen i Varming ~ 23. oktober 1744 Else Jeps-/Jensdatter fra Lustrup * ca. 1708 + 29. marts 1786.
    *Mette, 25. februar 1748

Lorenz Mathiesen i Faurlund * i Løgumkloster 1744 + 3. september 1805. [se Roager Kb.]

Mads Andersen smed i Seem  * ca. 1736 + 18. marts 1763. ~ 1) 19. marts 1730 Maren Jepsdatter i Varming. 2) Jeng Jørgensdatter * ca. 1714 + 23. april 1759. 3) Karen Christensdatter.
    *Gjertrud, 7. april 1730
    *Maren, 13. januar 1732, fmtl ~ 1748 Christen Jessen i Mølby.
    *Birthe, 26. juli 1750. ~ i Gram 15. oktober 1779 til enkemand Anders Simonsen i Thiset.
    *Christen, 23. maj 1753 + 26. juni 1764.
    *+født datter, 1756.
    *Jens Christian, 1. marts 1760 + 6. december 1761.
    *Anders, 5. februar 1762 + 2. marts 1763.

Mads Bertelsen Møller [se Mads Bertelsen i Roager Kb.] ~ Anne Marie Adsersdatter [se Adser Hansen i Roager Kb.]
    *Else Marie, 30. april 1790, hjemmedøbt. Fleste faddere fra Roager.
    *Maren, 24. oktober 1792. Hjemmedøbt.
    *Marie Carthrine, 17. februar 1795. Hjemmedøbt.
    *Bertel Jessen Madsen, 30. april 1797 + 19. juni 1798.
    *Else, 18. november 1798. Hjemmedøbt.

Mads Christensen i Faurlund * ca. 1752 ~ 1) Anne Marie Jørgensdatter * ca. 1767 + 24. februar 1813 af Svindsot. 2) 6. november 1813 enke Maren Jensdatter * ca. 1765 fra Høm. Enke efter Hans Smed.
    *Hans Lauridsen, 25. april 1804
    *Niels Pedersen, 21. maj 1809
    *Anna Maria, 10. marts 1814

Mads Hansen i Seem ~ 30. marts 1799 Johanne Hansdatter sst.
    *Hans Madsen, 22. november 1799 + 21. januar 1800.

Mads Hansen i Varming * ca. 1711 + 6. april 1761. ~ Karen Bertelsdatter
    *Ise, dåb ej reg. ca 1744 + 27. juni 1759.
    *Anne, 15. marts 1747 +18. april 1748
    *Anna, 24. juni 1749 + af småkopper 20. oktober 1755.
    *Bertel, 28. marts 1752 +  af småkopper 17. november 1755
    *Poul, 12. december 1754 ~ (?) 12. oktober 1781 i Vodder med Karen Hansdatter * 1745 af Birkelev, d.a. Hans Andersen Sølsted. [se Vodder Kb.]

Mads Hyrde i Varming og hustru publice absolveret for opprimering af Karen, den 29. juli 1725
    *Dorthe og
    *Karen, tvillinger, 8. februar 1725 + 29. februar s.a.

Mads Jakobsen, smed ~ Kirsten Nielsdatter
    *Karen, 2. juli 1762 + 13. september 1762.

Mads Jørgensen, skræder i Varming ~ 6. oktober 1726 Gertrud Jeppesdatter * i Brøns
    *Margrethe, 20. juni 1727, konfirmeret 1743 ~ 1747 Jørgen Nielsen Skipper, se denne.
    *Jeppe, 15.april 1730. Ftl. konfirmeret 1748.
    *Jørgen, 20. september 1733 + 19. marts 1741.

Mads Lauridsen i Faurholt * i Seem ~ 19. oktober 1792 Else Claus-/Pedersdatter fra Seem.
    *Karen, 1. juni 1793. Hjemmedøbt.
    *Karen, 6. april 1796
    *Laurids, 19. oktober 1798 + ?
    *Laurids, 1. januar 1803 + 23. januar s.a. Fødslen ej reg.
    *Mette Catharina, 29. december 1799 + 16. februar 1812.
    *Magrethe, 26. januar 1805 + 21. august s.a.
    *Margrethe, 26. juni 1807 + 9. februar 1808.
    
Mads Lausen i Seem * ca. 1722 + 18 april 1759. "Den fattige ML"

Mads Lorentzen Rehkop i Høm, kommet fra Nebel sg. ~ 12. februar 1757 Anna Kirstine Niels-/Jensdatter
    *Jens, 27. juli 1757

Mads Mortensen * 1747 i Mølby Mølle + 21. april 1795 i Seem Præstegård.

Mads Møller i Varming * ca. 1675 + 24. december 1725 ~ Anna * ca. 1664 + 12. februar 1730.

Mads Nielsen i Faurholt ~ Karen Sørensdatter
    *Ellen, 9. november 1788

Mads Nielsen i Høm * sst. 1722 + 20. april 1802, søn af Niels Knudsen i Høm ~ 11. juni 1755 Maren Jensdatter af Råhede.
    *Niels, 9. oktober 1756
    *Anna Maria, 19. december 1758 + 18. september 1759.
    *Jes, 29. august 1760 + 10. juni 1813. Ugift. Tjenestekarl.
    *Nis, 23. februar 1763
    *Maren, 25. maj 1767 ~ 12. november 1791 Erik Esbersen Schouby af Skive.

Mads Nielsen i Faurholt ~ Karen Sørensdatter
    *Søren, 25. januar 1787

Mads Pedersen i Hømlund * ca. 1737 + 4. maj 1800. ~ Grete Nielsdatter * ca. 1745 + 6. juni 1813.

Mads Pedersen i Seem ~  13. oktober 1751 Maren Hansdatter
    *Hans, 6. maj 1753
    *Peder, 21. februar 1755
    *Karen, 5. februar 1758 + 5. april 1773.
    *Anna, 25. marts 1760
    *Mette, 20. juni 1762
    *Birret Maria, 30. januar 1765
    ¤Maren, 14. juli 1769 + 10. juli 1787.

Mads Pedersen Timmermand i Seem * ca. 1698 + 5. juli 1743. Hans enke Ellen Madsdatter  2) 8. november 1743 Søren Andersen Nold i Seem.

Mads Pedersen i Varming ~ Maren Jensdatter
    *Peder, 5. juli 1780

Mads Poulsen, hyrde i Seem
    *Karen, 16. juli 1730 + 16. marts 1735.

Mads Sørensen Skræder i Høm * ca. 1678 + 26. december 1736. ~ Karen * ca. 1695 + 2.s. i Advent 1758. I huset hos dem opholdt sig Lena Thomasdatter, født i Nr. Farup som datter af Birtha Pedersdatter. Lena + 8 år gammel 4.s.e.Trin. 1752.
    *Mads, 23. april 1723 + 12. april 1744.
    *Anna, 14. april 1726. + 6. juli 1727.
    *Iver, 25. juli 1728, + 19. juni 1729.

Mads Sørensen i Varming ~  10. oktober 1760 Anna Anders-/Andreasdatter fra Varming * sst. 1734 + 4. marts 1803.
    *Søren, 8. februar 1762
    *Andreas, Fest.Mar.Annum 1764
    *Søren, 1. december 1767
    *Hanne Christine, 29. april 1770 ~ 26. juni 1795 Simon Jensen i Ribe.
    *Andreas, 20. marts 1773
    *Hans Jørgen, 21. april 1776

Marius Pedersen i Varming ~ Ingeborg Christensdatter
    *Christian, 23. november 1793 + 31. august 1794.
    *Christian, 18. juni 1795
    *Anna Maria, 23. februar 1797
    *Peder, og                                                                         + 20. august 1799
    *Peder Andersen Mariussen, tvillinger, 29. november 1798 + 12. august 1799.
    *Maren, 31. juli 1800 + 12. august s.a.
    *Peder Mariussen, 9. oktober 1801
    *Anders, 19. juli 1804

Mikkel Hansen, skomager i Høm ~ Mette Mortensdatter * oktober 1745 i Arnum + 16. april 1795 i Varming.
    *Morten, 29. september 1776 + 2. juli 1777.
    *Hans, 7. august 1778
    *Peder, 3. december 1782
    *Bodel Marie, 13. februar 1786 ~ 1811 Christian Christiansen i Varming.

Mikkel Hansen i Seemgård * ca.1673 i Hjemsted, Skærbæk sg.(søn af Hans Christensen og Esther Heinrichsdatter Kromus) + 12. april 1731  ~ Herle Bejer Sørensdatter * september 1679 + 24. september 1744.(Hun var datter af Søren Pedersen Bewjerholm i Skast ved Ballum. Hendes søster Anne var gift med Iver Jensen på Stavnagergård)
    *Ester Marie, 1718, konfirmeret 1737. ~ gmd Vilhelm Adolf Matthiesen i Gjesing
    *Hans Christian, ca. 1714. Se denne.
    *Catarina Bejer, 23. februar 1721 Trolovet 15. maj 1743 med sgf. i Spandet Hans Adsersen.                        (Ved trolovelsen hed hun Catarina Bejer-Holm.)
    *Søren Bejer, 1717. Gårdmand på Munkgård. Se denne.    

Mikkel Henriksen ~ Elspe Christiansdatter
    *Woldborg, 3. september 1795

Mikkel Jensen Vandborg i Seem * 18. august 1671 + 4. august 1730 ~ Anne Sørensdatter [se Ole Bertelsen] [Maren Vandborg "En gammel Pige i Varming * ca. 1708 + 2. december 1770 kan evt. være en datter].

Mikkel Lassen i Seem ~ 1) Bodil Marie Nielsdatter * ca. 1776 + 5. maj 1812. 2) 31. oktober 1812 Mette Andersdatter af Havervad i Brøns sg.
    ¤Mette Maria, ca. 1799 + 29. maj 1814. Ikke født i Seem.
    *Las, 18. januar 1801
    *Niels-Peder, 5. december 1802
    *Maren, 28. juni 1807
    *Marie Kjestine, 2. august 1811

Mikkel Lauridsen i Høm * ca. 1740 + 22. januar 1814. ~ 1) 14. september 1781 Ellen Marie Frederiksdatter 2) Elisabeth (Else) Christiansdatter * ca. 1750 + 26. august 1815.
    *Kirsten Marie, 5. januar 1782
    *Margrethe, 13. marts 1785 + 29. marts s.a.
    *Laurids, 26. januar 1789
    *Ellen Marie, 10. oktober 1790
    *Voldborg Christiane, 5. september 1795

Mikkel Pedersen, skræder i Seem
    ¤Mette Maria, ~ 1740  Niels Knudsen i Seem.
    *Kirsten, 16. september 1731 + 16. marts 1732.
    *Peder, 18. marts 1733.
    
Mikkel Pedersen i Varming * i Roager  1712 + 2. april 1793. ~ 1) 24. november 1746 Anne Troelsdatter, enke efter Jørgen Lauridsen. Se denne. * ca. 1712 + 14.s.e.Trin. 1747 i barselseng.  2) 16. november 1747 Voldborg Johanna Lauridsdatter, d.a. Laurids Pedersen i Varming * 24. december 1722 + 22. juni 1786.
    *Jørgen, 13. s.e.Trin. 1747 + straks efter.
    *Anna, 11.s.e.Trin. 1748. Fmtl. ~ 27. oktober 1770  Jakob Knudsen i Hygum.
    *Jørgen ? + 1.s.Adv. 1748
    *Laust, 10. april 1750
    *Mette Maria, 26. november 1752 ~23. april 1784 enkemand Claus Pedersen i Fjersted,                                            Spandet sg.
    *Peder, natten ml. 20. og 21. september 1756 + 11.s.e.Trin. 1761.
    *Maren, 23. oktober 1759 ~ 1797 Thyge Christensen.
    *Peder, 5. december 1762 + 11. april 1766
    *Anna Kirstina, natten til onsdag den 3. april 1764 + 10. juni 1784.

Mogens Pedersen * ca. 1775, underofficer i Varming ~ 14. september 1815 Maren Christensdatter * ca. 1778 "som opholder sig hos sin Svigerfar Marius Pedersen i Varming.

Morten Gregersen, skræder i Varming * 8. februar 1659 + 16. juni 1735. ~ Else Mikkelsdatter * ca. 1656 + 12. december 1745.

Morten Henriksen i Høm ~ 2. juli 1774 Mette Jens-/Jepsdatter af Høm.
    *Maria, 24. november 1774 + 29. november s.a.
    *Kirsten Magreta, 26. oktober 1775
    *Maren, 3. marts 1777 + 21. november s.a.
    *Maren, 4. september 1779 + 5 uger senere.
    *Henrich, 22. december 1781
    
Morten Jørgensen, hyrde i Varming, "druknede i Varming Å den 12. Oktober 1757 uforvarende ved at gå over en Spang. Efter det over ham holdte Syn ca 13 År gammel."

Morten Lauridsen i Høm * ca 1700 + 19. juni 1746.

Morten Lauridsen  skræder i Seem ~ 1) Jeng Pedersdatter * ca. 1697 + 30 år gl. 27. februar 1727.
2) 10. oktober 1728 Anne Villadsdatter.
    *Anna, 28. april 1727 + 30. oktober 1727.
    *Villads 6. marts 1729
    *Inger Cathrine, 24. april 1735
    *Maren, 16. februar 1738 + 29. februar 1792. Se Hans Madsen. (?)
    *Laust, 12. november 1741

Morten Pedersen * i Andrup, Skads sg. ca. 1750 + 21. august 1804 "i den vesten for Seem udflyttede Gård."

Morten Pedersen Vind i Skallebæk Mølle * i Spandet ~ 2. maj 1794 enke Maren Mortensdatter fra Seem Præstegård.
    *Birthe Maria, 10. februar 1795 (Hjemmedøbt) + 11. januar 1795.
    *Mette Cathrine, 10. juni 1796
    *Iver, 14. september 1798
    *Esther, 3. juni 1801
    *Cathrine, 29. august 1804

Niels Andersen i Høm ~ 17. marts 1737 Karen Andersdatter i Høm * i Spandet.
    *Else, 8. maj 1737, konfirmeret 1753.
    *Anders, 23. januar 1740 + 31. januar s.a.
    *Anders, 4. marts 1742
    *Maren, 1. januar 1744
    *Anders, 21. januar 1748 + 17. maj s.a.
    *Bodil, 3. april 1749.

Niels Andersen Bjerrum i Seem * i Gørding sg. ~ 12. marts 1757 Maren Madsdatter i Seem, som efter Tamperretsdom er skilt fra Christen Jensen, der havde begangen Hoer.
    *Anders, 24. maj 1757

Niels Andreasen Saabye i Seem, birkedommer * ca 12. januar 1673 + 4. juli 1750. ~ hustru uden navn * 17. januar 1671 + 29. september 1751.
    *Zidsel, ~ 1741 herredsfoged i Frøsherred, Peder Wedel

Niels Bennedsen i Snepsgård ~ Maren Lauridsdatter
    *Maria Catarina, 11. juli 1773
    *Karen, 9. april 1775
    *Dorthe Maria, 25. november 1777 + 6. juni 1781.
    *Laurids, 13. juli 1780
    *+født søn, 29. november 1782.

Niels Buck i Varming * ca. 1679 + Dom.Epif. 1748 ~ Maren * ca 1687 + 25. juli 1759.

Niels Christensen * ca. 1682 + 29. december 1747, husmand i Høm, født i Hemmet, afdanket rytter, ~ 3. december 1723  Zidsel Pedersdatter * ca. 1683 + 16. november 1727, 44 år gl. Enke efter Gregers Pedersen.
    *Anne-Marie, + 3. sept. 1727 Fødslen ej reg.
    *Christian, 8. april 1724.
    *unavngivent barn, + 12 dage gl. 16. januar 1729

Niels Christensen i Sønder-Snepsgård * ca. 1713 + 4. juni 1763 "af Sprinkelsyge." ~ 18. september 1739 Karen Jensdatter fra Birkelev i Vodder sogn * ca. 1703 + 17. april 1771.
    *Maren, 10. juli 1740 + 30. oktober s.a.
    *+født barn, 3. december 1741.
    *Maren, 4. august 1743 ~ 17. november 1764 Peder Bennedsen i Snepsgårde.
    *Christen, Dom. Quinqvagesima 1746

Niels Christian Hansen i Faurlund, enkemand fra Råhede ~ 6. december 1810 enke Mette Christensdatter i Faurlund, enke e. Knud Pedersen sst.

Niels Hansen i Høm * ca. 1685 + 26. august 1722 ~ Kirsten Pedersdatter, som 2) 29. marts 1723 ungkarl af Skærbæk Jep Jepsen. Se denne.
    *Hans, 20. januar 1721. Konfirmeret 1740.

Niels Hansen Roager i Høm * 15. juni 1721 i Roager + 8. juni 1790 i Høm [se Hans Madsen i Roager Kb.] ~ 23. november 1747 Lene Lauridsdatter * 9. maj 1727 i Øster Obeling, Roager sg. + 16. februar 1787 i Høm. [se Roager Kb. under Laurids Lauridsen Nørgaard i  Obling. ]
    *Hans, Dom.Jub. 1748 + kort efter.
    *Karen, 13. april 1749
    *Hans, 8. august 1751
    *Birthe, Dom. Jubilare 1754
    *Anna, 6. marts 1757.
    *Laurids, 3. december 1759
    *Maren, 10. juni 1761 +  maj 1762
    *Laust, 12. april 1763. Iflg Degnens eksemplar. Samme pers forveksles 1747 ved vielsen i Domkirkens kapellanis hovedbog med broderen. Konfirmeret 1780. Senere ejer af morfaderens fæstegård. [se Roager Kb.]
    *Peder, 2.s.e.Trin. 1766

Niels Hansen i Høm ~ Birthe Peders-/Hansdatter
    *Zidsel, 20. oktober 1777
    *Mette, 31. marts 1780

Niels Hansen i Seem * ca. 1735 i Seem + 26. august 1810 sst. ~ 27. maj 1785 enke Anna Maria Sørensdatter i Faurholt  * ca. 1734 + 23. september 1806. Samme vielse findes indført under dato 29. juni 1782?

Niels Henriksen i Seem ~ 15. februar 1806 enke Voldborg Christiansdatter i Seem

Niels Hyrde i Varming * 4. februar 1676 + "4 dage før sin 50-årsdag" 9. februar 1726. ~ Maren * ca. 1669 + 3. maj 1737.
    *Else, og              29. november 1722
    *Jakob, tvillinger, 29. november 1722 + 2. januar 1723.

Niels Iversen, hyrde i Varming {hans moder uden navn begravet "nogle og 80 år gammel" 10.s.e.Trin. 1761.}
    *+født dreng, 9. september 1759.
    *Peder, 17. september 1760

Niels Jakobsen * i Lustrup ~ 30. november 1787 Anna Truelsdatter fra Seem
    *Maren, 25. marts 1788
    *Anne Kirstine, 30. april 1790. Hjemmedøbt.
    *Truels, 23. september 1792
    *Jakob, 1. januar 1795 + 27. juni 1800.
    *Mette Cathrine, 6. maj 1797
    *Anne Marie, 23. juni 1799. Hjemmedøbt.

Niels Jakobsen i Varming ~ Karen Nisdatter
    *Maren, 19. maj 1781 + 12. december 1782.

Niels Jensen i Høm * 3. maj 1695 + 30. september 1742.

Niels Jensen "den Mindre" i Høm * ca. 1674 + 13. januar 1743. ~ Anne * ca. 1696 + 9. februar 1726.
    *Anders, 6. s.e. Trin. 1721.
    *Maren, 20. september 1723
    *et +født barn jordet januar 1725..
    *Karen, 1. oktober 1727 + 4. juni 1741.
    *Mette, 6. september 1733 + 31. august 1770 (15 faddere)
    ¤Mette, konfirmeret 1749

Niels Jensen i Høm * ca. 1703 + 14. maj 1763 "af Sprinkelsyge" ~ Anna Maria Johansdatter
    ¤Mette Maria ca. 1748 + 1. april 1762. Kun dødsfaldet reg.
    ¤Lisbeth, ca. 1752 + 17. maj 1756. Fødslen ej reg.
    ¤Jens, + 13. maj 1755, 1 år gl. Fødsel ej reg.
    *Johannes, 14. maj 1757 + 20. januar 1758
    *Elisabeth, 11. januar 1759 + 19. januar s.a.
    *+født barn, 1. januar 1762.

Niels Jensen i Høm ~ 1) 5. november 1730 Mette Jepsdatter * ca. 5. juli 1701 + 23. august 1731. 2) Anne Hans-/Pedersdatter * 27. februar 1690 + 7. maj 1738.
    *Jens, 12. august 1731 + 2. november s.a. (17 faddere)
    *Niels, 2. maj 1738
    *Anne, 7. januar 1742 + 27. april 1781.
    ¤Jens ca. 1738 + 18. november 1747.
    *Maren, 16. marts 1749 + 28. marts 1751.

Niels Jensen i Høm ~ 23. april 1786 enke Bodil Jensdatter
    *Christen, 27. januar 1788
    *Jens, 16. januar 1790
    *Else Magrethe, 6. maj 1792 + 7. august s.a.
    *Jens Nissen, 25. juli 1793 + 5. august s.a.
    *Anne, 18. juni 1795 + 28. april 1796.

Niels Jensen i Høm ~ 28. maj 1792 Karen Madsdatter af Høm.

Niels Jensen Buck i Seem, fmtl * i Varming 1737 + 20. maj 1798 ~ 27. april 1764 Mette Maria Pedersdatter i Seem.
    *Maren, 18. juni 1764
    *Mette, 26. juli 1772
    *Bodil, 11. september 1776

Niels Jepsen i Seem ~ 8. oktober 1778 Kirstine Christensdatter * i Ribe
    *Anna Cathrine, 13. juni 1779
    *Christen, 22. december 1780

Niels Jespersen i Faurholt * ca 1691 + 4.s.e.Trin. 1761 ~ 24. oktober 1723 Mette Andersdatter  i Høm * marts 1703 + 6. september 1739 "uden Forløsning i Barnsnød."
    ¤Mette, konfirmeret 1737.
    *Anders, 7. juli 1727, + 14. oktober 1731.
    *Anders, 1. januar 1732, + 10. april 1740.
    *Lene, og
    *Else, 31. oktober 1734, tvillinger, begge + straks efter fødslen.
    *Jesper, 15. juli 1736,

Niels Jespersen i Faurholt ~ 13. maj 1807 Anna Maria Jensdatter af Høm.
    *Christian, 20. november 1808
    *Cathrine, * ca. 1809 + 24. februar 1810. Fødslen ej reg.
    *Jens Peder, 14. januar 1812

Niels Jespersen i Seem * ca 1698 + 25. maj 1766 ~ 17. oktober 1722 Anna Cathrine Truelsdatter * 22. februar 1708 i Seem + sst 14. juli 1787.
    *Jesper, 19. november 1724, + 14. januar 1725.
    *Jesper, 27. december 1725. Konfirmeret 1743.
    *Magrethe, 17. december 1727. Konfirmeret 1743
    *Troels, 27. februar 1730, + 2. marts 1732.
    *En datter, + 7. juni 1730, 2 dage gammel.
    *Troels, 3. juni 1732, konfirmeret 1748, ~ 9. oktober 1762 Inge Sørensdatter i Seem.
    *Margrethe, 27. december 1734, + 2. april 1736.
    ¤Anna, konfirmeret 1753.
    *Cathrina Margretha, 13. januar 1737, + 4. december 1740.
    *Anna, 24. december 1738,
    *Peder, 24. september 1741,
    *Cathrine, 26. februar 1744
    *Sidsel, 15.s.e.Trin. 1746. g.m. Jens Nielsen i Seem.
    *Christian, 8. november 1750

Niels Jepsen, gårdmand i Snepsgård ~ 1812 Else Marie Andersdatter, datter af gårdmand Anders Pedersen.
    *Jep Nielsen, 2. december 1812
    *Maren, 3. juni 1814

Niels Jepsen Bødker, almisselem i Varming + 2. oktober 1809. Uden aldersangivelse ~ Kjersten Christensdatter * ca. 1745 + 6. december 1811.

Niels Jørgensen i Varming * ca. 1643 + 26. november 1723. "Med en christelig lig-ceremoni bestediget."

Niels Jørgensen i Varming * ca 1687 + 22. februar 1775
    *Jørgen, 18. marts 1722, konfirmeret 1740.
    *Thomas, 30. maj 1723. ~ 1755  Mette Sørensdatter.
    *Margrethe, 25. marts 1727,
    *Maren, 26. maj 1729, konfirmeret 1748.
    *Jes/Jep/Jap, 15. juli 1731, konfirmeret 1748
    *Simon 4. november 1733, + 1. januar 1737.
    *Niels, ? august 1736, konfirmeret 1753
    *Simon, 25. januar 1739 + 12. juli 1739.

Niels Jørgensen i Varming ~ Karen Jørgensdatter
    *Jørgen Nielsen, 11. februar 1800 + 18. marts 1809.
    *Anne Kjestine, ? december 1802 + 11. december 1804.
    *Anna Kjerstine, døbt 28. juli 1805 + 24. maj 1810.

Niels Jørgensen i Munkgård ~ Mette Cathrine Lehmann af Munkgård.
    *Grete Lehmann, 3. august 1808
    *Jørgen Lehmand, 23. august 1810 + 16. maj 1813.
    *Cathrine Lemand, 13. maj 1813
    *Jørgen Lemand, 6. marts 1815

Niels Kjeldsen i Faurholt * ca. 1691 i Seem + 5. april 1778
    ¤Mette, konfirmeret 1737
    *Maren, 24. august 1721. Trol. 16. juni 1747 med Jakob Hansen i Skærbæk.
    *Peder, 9. maj 1723, konfirmeret 1740.

Niels Knudsen i Høm, tidligere matros i Kongens Søtjeneste + før 1770, ~ 1.s.e.Trin. 1721 til Maren Madsdatter * ca. 1698 + 29. marts 1770 i Høm, som var Christen Gregersens eneste stifdatter {Maren Madsdatters moder boede hos dem i Høm og hed Maren Rasmusdatter * ca. april 1667 + 13. november 1746.}
    *Knud, 24. august 1721 + 1. marts 1724.
    *Mads, 21. januar 1722 fmtl. ~ 1755  Maren Jensdatter.
    *Maren, 22. januar 1725
    *Karen, natten til 12. september 1727 + 26. januar 1731.
    *Knud, 10. november 1729
    *Christen, 16. december 1731 (17 faddere). Konfirmeret 1749
    *Karen, 11. oktober 1733, konfirmeret 1752
    *Anne, 20. januar 1737
    *Kirsten, 11. oktober 1739

Niels Knudsen, skarpskytte og husmand i Høm, trolovede 24. september 1803, ~  i Seem, men datoen er ej indført. Kirstine Jensdatter
    *Mette, 23. september 1804
    *Knud, 24. maj 1807
    *Jens, 28. januar 1809
    *Peder Nielsen, 6. september 1812 + 8. januar 1813.

Niels Knudsen * december 1716 i Møgeltønder + 15. november 1788 i Seem, skræder i Seem ~ 25. januar 1739 Mette Maria Mikkelsdatter fra Seem (ved begravelsen Mette Marie Nielsdatter) * ca. 1704 + 28. februar 1808.
    *Mikkel, 2. juli 1739
    *Maren, 7.s.e.Trin.
    *Maren, 26. oktober 1749
    *Anna Magdalene, 23. juli 1752
    *Peder, 17. april 1755 + 24. november 1758.
    *Karen, 15. august 1759
    *Knud, 29. september 1749 + kort efter.
    *Knud, 7. oktober 1742
    *Bennet, 26. februar 1745.

Niels Knudsen i Varming * sst. 1732 + 3. marts 1803. ~ 14. oktober 1763 Kirsten Sørensdatter i Varming * 1734 + 28. april 1800. Niels Knudsen modtog en Bibel og bogen "Siwers: Guds Råd til Salighed." af sognepræsten Hans Coster den 4.oktober 1783.
    *Knud, natten til 10. april 1764
    *Anna Kirstine, 3. september 1766 + 19. september 1773#
    *Søren, 31. maj, bab. 4. juni 1769 + 29. september 1782.
    *Laurids, 10. maj 1772 + 19. september 1773#
    *Laurids, 2. august 1774
    *Peder, 27. oktober 1776. Måske ham, som 1806 købte Fjerstedlund. Se Roager Kb. s. 136.

Niels Lassen * ca. 1653 + 29. januar 1723. Hyrde i Seem. ~ Karen * ca 1655 +  6. juli 1727.

Niels Lassen i Høm ~ 17. januar 1744 Maren Nisdatter i Høm * ca. 1718 + 3. juli 1788.
    *Anna, 20. september 1744
    *Kirsten, 7. april 1746 + 10. marts 1748.
    *Las, 25. februar 1748 + 20. marts 1748.
    *Las, Dom. Sexagesima 1749
    *Jens, 2. s.e.Epif. 1753.
    *Nis, 30. maj 1751 + maj 1756.
    *Christen, 3. maj 1756 om formiddagen klokken 4.

Niels Lauridsen (Lorenzen) i Seem ~  25. oktober 1781 Birthe/Bodil Marie Madsdatter * ca. 1766 + 28. september 1812.
    *Mads, 26. august 1783 + 9. november s.a.
    *Boel, 13. september 1784
    *Mads, 10. januar 1787 + 28. marts 1814 af Tæring.
    *Mette Marie, 29. oktober 1789 + 25. marts 1805.
    *Karen, 1. marts 1792
    *Else Marie, 11. december 1795 + 26. januar 1800.
    *Laurids, 21. oktober 1798
    *Hans, 4. april 1801
    *Else Marie, 19. februar 1804
    *Mette Marie, 31. januar 1807

Niels Laustsen i Seem ~ 15. september 1770 Magretha Jakobsdatter af Høm.

Niels Madsen i Varming ~  Anna Andersdatter
    *Anders, 14. december 1778

Niels Mikkelsen i Seem * ca. 1697 + 15. juni 1785 ~ 1) Anna Sørensdatter * ca. 1678 + 6. april 1758. 2) 21. april 1759 Anna Margrethe Jørgensdatter i Høm
    *Anna Maria, 19. januar 1760
    *Karen, 1. august 1763 + 3.s.e.Trin. s.a.
    *Karen, 11. marts 1762 + 11. maj s.a.
    *Maren, 7. oktober 1764 og døbt samme dag i kirken + Dom. Qvinqvage. 1767.

Niels Nielsen i Seem, senere inderste i Faurlund, skarpskytte ved Det jyske Skarpskyttekorps ~ 1) 15. oktober 1796 Maren Jørgensdatter *1774 + 6. januar 1804. 2) 4. marts 1804 Anna Simonsdatter af Faurholt.
    *Anne Kirstine, 10. juni 1798
    *Else Kathrine, 24. september 1800                                    *Niels, 18. november 1804. Måske ~ 1831 Mette Madsdtr. Møller fra Roager.
    *Kjestine Marie, 19. juli 1807
    *Poul, 9. oktober 1809 + 22. januar 1810.
    *Marie Kjestine, 26. august 1811 ("Døbt i Gram Kirke")
    *Poul, 20. november 1813

Niels Nielsen Maale, snedker i Seem * i Nyborg, Fyn 2. februar 1735 + 27. marts 1792. ~ 15. oktober 1774 Maren Nielsdatter i Seem. Hun 2) 25. januar 1793  Bernt Berntsen Præstiin. Se denne.

Niels Nielsen, gårdmand i Høm * ca. 1742 + 6. februar 1812. ~ Anna Nielskone
    *Bastian, 6. maj 1776
    
Niels Nielsen Buck i Seem ~ Mette Marie Christensdatter * ca. 1746 + 20. november 1796.
    *Christen, 15. august 1773
    *Maren, 8. maj 1776
    *Anna, 4. maj 1778 + 11. juni s.a.
    *Anna, 27. juni 1779 + 11. juli s.a.
    *Anne Marie, 11. oktober 1780 + 26. oktober s.a.
    *Jørgen, 27. oktober 1782
    *Hanne Marie, 27. september 1784 + 19. oktober s.a.
    *Niels, 19. maj 1787 + 30. januar 1788.

Niels Outzen i Skallebæk Mølle, birkedommer ~ uden trolovelse i Seemgård 19. september 1783 Kirstine Jakobsdatter af Seemgård.
    *Jakob, 28. august 1785
    *Jens, 11. april 1788 og
    *Ingeborg Catarina Margrethe, tvillinger, + 10. maj s.a.

Niels Pedersen i Faurholt ~ hustru * ca. 1678 + 15. juni 1731.
    ¤Anna, ~ 19. september 1734  Jens Christensen i Roager. [se Roager Kb.]
    ¤Maren, som 6. juni 1747 blev trolovet med Jakob Hansen i Skærbæk.

Niels Pedersen, landsoldat? i Faurholt + 1. maj 1746.
    *Gunder, 7. juli 1737, konfirmeret 1753. ~ 1757  Jep Nielsen.

Niels Pedersen i Faurholt ~ Anna Margretha Mogensdatter * ca. 1707 + 17. august 1779.
    *Peder, 6. august 1747
    *Mogens, 21. oktober 1749 + 6. januar 1771.

Niels Pedersen i Høm * 1729 + 20. februar 1792 ~ Karen Pedersdatter
    *Bodil Marie, 21. november 1751, hjemmedøbt af Faderen ~ 14. oktober 1796 Mikkel                                            Lassen i Høxbroe.

Niels Pedersen i Høm * 23. november1717 + 13. juni 1793 ~ Else * ca 1723 + 2. december 1761 i barselseng.
    *søn, + 1 år gl 15. juni 1749
    *Christen, 24. maj 1750
    *Kirsten,  30. april 1752. Fmtl. gift 18. oktober 1777 Anders Hansen af Spandetgårde.
    *Peder, 2.s.e.Epifani 1753 + 2. s.e.Pinse 1754.
    *Esther, 27. april 1755 klokken 2 om eftermiddagen + 3.s.e.Epifani 1757.
    *Christopher, 19.s.e.Trin. 1756
    *Anders, 16. februar 1758 klokken 5 eftermiddag + 19. august 1759.
    *Peder, 2. december 1761 + april 1762.

Niels Pedersen, landsoldat i Høm ~ 26. december 1746 Anna Margrethe Mogensdatter * 17. oktober 1724 + 19.s.e.Trin. 1797.
Niels Pedersen blev publice absolveret 25. marts 1764 for begangen hoer med birkedommer Outzens hustru Catarina Elisabeth Falck. Og atter publice absolveret 7. februar 1773 for at være løbet bort med Karen Sørensdatter, der var gift med Peder Clausen i Høm.

Niels Pedersen, landsoldat i Høm (Navnet næsten ulæseligt, derfor usikkert. Kat. Stavn side 148) ~ 3. oktober 1761 Anna Nielsdatter fra Høm.
    *Dorthe, 12. april 1765
    *Maren, 25. juni 1769

Niels Pedersen i Høm. ~ Anne Kjeldsdatter
    *Niels, 26. november 1762

Niels Pedersen (fra 1799: Kruse) i Høm ~ Anna Maria Andersdatter
    *Peder, 9. juli 1796
    *Mette Kjestine, 10. august 1799
    *Marie, 1789 ~ 3. april 1814 Christian Christensen, 35 år gl. fra Madum sg.

Niels Pedersen, enkemand i Høm ~ 16. juni 1783 Bodil Mortensdatter * ca. 1741 i Arnum + 25. december 1811 som almisselem

Niels Pedersen, skræder i Seem * ca. 1710 + 6. juli 1746.

Niels Pedersen * ca. 1771, soldat og husmand i Snepsgård ~ 30. november 1814 Ingeborg Sørensdatter af Snepsgård * ca. 1779 + 30. oktober 1815.
    *Ing Marie, 26. oktober 1815

Niels Pedersen i Snepsgård ~ 1) Anna Pedersdatter Dahl * ca. 1774 + 7. december 1809.  2) som aftægtsmand viet 9. juni 1811 til enke Inger Maria, afgangne Jens Christensens af Tirslund sg.
    *Peder Nissen, 18. januar 1797
    *Mette Marie, ca. 1797 + 22. april 1808. Fødslen ej reg.
    *Bodil, 16. august 1798
    *Anne Marie, 2. januar 1800
    *Mette Kjestine, 6. oktober 1801
    *Maren, 31. januar 1803
    *Karen, 30. september 1804
    *Mette Marie, 3. august 1806. Dødsfald ej reg.
    *Mette Marie, 10. juli 1809 + 10. maj 1810.

Niels Pedersen i Varming ~ 5. marts 1762 Maren Christensdatter i Seem.

Niels Poulsen i Varming, senere i Seem * ca. 1742 + 22. januar 1806 i Faurholt. ~ Else Jensdatter
    *Povl, 24. december 1759 + 2. maj 1763 "af små Kopper."
    *Jens, 14. juni 1762
    *Niels, 26. marts 1771
    *Peder, 2. juli 1774
    *Bodil, 8. april 1779

Niels Sørensen i Høm ~ 25. oktober 1760 Kirsten Jensdatter Dahl af Snepsgårde. Datter af Jens Jensen Dahl.
    *Kirstine Maria, 17. august 1761
    *Mette Maria, ca. 1775 + 27. august 1775. Fødslen ej reg.
    *Anna, 10. december 1766
    *Søren, 22. februar 1769

Niels Sørensen i Høm ~ trolovede 5. oktober 1771, vielsen ikke indført i Kb. Marie/Maren Poulsdatter af Høm.
    *Jens, 15. november 1772
    *Mette Maria, 27. februar 1775
    *Hans, 6. december 1776
    ¤+født søn 16. juli 1780.
    *Maria, 13. juli 1780 + 18. februar 1782.
    *Marie, 28. december 1782

Niels Sørensen i Varming * ca. december 1725 + 14. marts 1802.

Niels Tudstrup i Varming * ca 1685 + 6. juni 1756.

Nikolaj Pedersen (Didriksen?), skræder * i Højrup sg. ca. 1702 + 1782 i Høm,  trolovet 29. august 1756 Maren Madsdatter * ca 1717 i Høm + 15. juni 1760. Vielsen foretaget i Roager oktober 1756. Han var da enkemand fra Højrup sg.

Nikolaj Hansen * ca. 1731 i Løgum + i Høm 10. maj 1798

Nikolaj Svendsen * i Ribe ~ 11. oktober 1793 Kirsten Christiansdatter af Varming.
    *Anne Magdalene, 7. januar 1794.

Ole/Oluf Bertelsen i Seem * ca. 1710 + 18. februar 1748 ~ 27. januar 1732 Anne Sørensdatter, enke e. Mikkel Jensen Vandborg.

Ole Christensen i Faurholt/Snepsgård * ca. 1705 + 2. april 1784 ~ 1) 12. november 1730 Mette Lauridsdatter *1670 + 18. maj 1746. 2) 4. november 1746 Karen Sørensdatter * ca. 1718 + 16. november 1778.
    *Søren, 9. juli 1747
    *Mette Marie, 20. april 1749
    *Christen, 1. september 1752
    *Niels, 4. november 1757

Ole Christensen i Varming ~ 15. januar 1750 Karen Jensdatter i Snepsgård.

Ole Hansen i Høm * 1765 + 28. marts 1791 "Hans Sygdom var Brystsvaghed." ~ 3. maj 1788 Maren Jørgensdatter af Høm * 14. januar 1764 + 26. juli 1795.
    *Jørgen, 5. december 1788 + 27. marts 1790.

Ole Mikkelsen (eller Nielsen) i Varming ~ Gunne Christensdatter Skræders, viet i Holmens Kirke i København 12. marts 1719.
    *Niels, natten mellem 24. og 25. september 1726

Ole Nielsen, tjenestekarl
    *Christen, 1792 i Bobøl, Føvling sg. + 27. december 1810 ved at gå over Slusen ved                        Varming Å, fundet den 15. marts 1811.

Ole Sørensen, gårdmand i Faurholt ~ 18. maj 1811 Else Marie Jørgensdatter af Høm.
    *Karen, 17. februar 1812
    *Maren, 5. september 1813 + 31. august 1815.
    *Søren, 6. juli 1815 + 6. december s.a.

Oluf Sørensen i Høm * ca. 1725 + 5. august 1777. ~  29. oktober 1744 Bodil Lasdatter fra Høm * 1721 + 18. juli 1795 som almisselem i Faurholt.
    *Else Marie, 1. november 1745.
    *Maren, 12. maj 1748
    *Maren, ca. 1749 + 18. maj 1775. Fødslen ej reg.
    *Søren, 30. maj 1751
    *Anna, 4.s.e.Epifani 1753
    *Maria, 28. maj 1757 om formiddagen klokken 5 +  Dom. Trin. 1760.
    *Bodil Maria, 23. februar 1763

Oluf Therkelsen Rytter i Varming * ca. 1705 + i Faurholt 24. august 1781 ~ 21. marts 1743 Anna Christensdatter i Varming * ca. 1704 i Øster Gasse i Skærbæk sg. + 2. juni 1782 i Faurholt.
    *Thomas, 2. Påskedag 1747
    *Johanna, 2. november 1749 + 3 uger efter.

Oluf ….. i Seem,
    *Birgitte, ca 1698, + 17. februar 1730.
    ¤Mette, ~ 6. maj 1725  Laurids Sørensen i Høm.
    ¤Søren, ~ 2. juli 1725  Maren Gregersdatter i Høm.
    ¤Anna, ~ 23. september 1725 Christen Bertelsen i Høm.
    ¤Birthe, ~ 1) Christen Pedersen d. Ældre,  2) 1749 Hans Hansen i Seem

Peder …. i Snepsgård,
    *Kirsten * ca 1715 + 24. november 1730, 15 år gl.

Peder Andersen i Faurholt * ca. 1640 + 82 år gl.  28. januar 1722.

Peder Andersen * ca. 1746 + 17. september 1811, selvejergårdmand i Seem ~ 24. august 1799 Maren Christensdatter sst.
    *Ane Marie, 28. juli 1799
    *Christen, 8. august 1803
    *Bertel, 4. august 1801

Peder Andersen i Varming, senere i Høm ~ 1) Karen Nielsdatter *1682 + 21. april 1743. 2) 7. oktober 1744 Karen Madsdatter * ca. 1711 + 18. april 1751, en kniplepige fra Høm.

Peder Andersen, gårdmand i Varming ~ 21. november 1812 Anne Margrethe Pedersdatter af Vesterbæk i Roager sg. Datter af Peder Nissen i Vesterbæk. [se Roager Kb.] Hos dem boede Mette Andersdatter, mandens søster og samfæster * ca. 1786 + 13. november 1815.
    *Anders, 27. december 1815

Peder Andersen * i Birkelev, Vodder sogn, i Seem 1748, søn af gmd. Anders Troelsen i Birkelev. [se Vodder Kb.] ~ Trolovede 27. december 1783 til enke Anne Marie Truelsdatter * 1756 + 12. september 1797. Vielsens dato ikke indført i Kb.  Hun var datter af Truels Jensen i Seem. En forlover var brudens farbror, Truels Andersen af Birkelev i Vodder sg.
    *Berthel, 12. januar 1784. Druknede på Isen 20. december 1799.
    *Anders, 6.s.e.Trin. 1786
    *Else Cathrine, 7. juli 1787
    *Anne, 3. marts 1790 + 25. juli 1792.
    *Anne, 16. april 1792 "og døde samme dag klokken 9"

Peder Bennedsen i Høm * ca. 1741 i Roager? + 25. september 1771 ~ 1) Maren Pedersdatter. 2) 14. november 1760 enke Maren Jørgensdatter, enke e. Jens Jensen i Seem. Se hende under Jes Jensen i Seem.
    *Benned, 28. oktober 1766 + 21. juli 1767.
    *Jens, 8. august 1778
    *+født søn, 7. juli 1781.

Peder Bennedsen i Seem * i Roager 10. oktober 1727 + 24. maj 1800. Søn af Bennet Bundsen i Roager. [se Roager Kb.] ~ Maren Jørgensdatter * ca. 1740 + 26. oktober 1806, se Jes Jensen i Seem.
    *Jes, 27. januar 1762
    *Bodil, 31. maj 1764. Fmtl. ~ 28/10 1796 til Simon Andersen af Fjersted og bosat i Vester                                                              Vedsted.
    *Jørgen, 16. januar 1767 + 11. maj 1767.  "Dette Barn var således vanskabt: Dets Overlæbe var kløvet i højre Side og under det ene Næsebor og Overbrusket fra Næsen sad i Gummen, og det højre Næsebors Lufthul sad inde i Munden under Overganen ved Siden, hvor Tandgummen skulle være. Når det fik Mad, siden det ikke kunne patte, stoppede det ofte det inde i Munden værende Næsehul og det igen flød ud af det andet Næsehul, som sad på sit rette Sted."
    *+født dreng 13. april 1770.
    *+født søn 1776.
    *Jørgen, 14. januar 1768 + 27. august 1771.
    *Benned, 18. septemper 1771
    *Jørgen, 16. august 1774
    *Mette Marie, 19. oktober 1782

Peder Bennedsen i Snepsgårde ~ 17. november 1764 Maren Nielsdatter af Snepsgårde.

Peder Brodersen i Seem * i Arrild 1716 + 3. juli 1781. ~ 2) 16. oktober 1778 enke Maren Hansdatter * 9. august 1729 + 22. februar 1783.
    *Karen, 28. april 1743
    *Maren, 24. december 1752

Peder Christensen i Høm * ca. 1673 + 20. oktober 1727 ~ Mette Hansdatter, som 2) ~ 1728 Claus Andersen i Høm.
    *Nis, 28. august 1724 + 5. januar 1727.

Peder Christensen i Høm, inderste og skarpskytte ved Det jyske Skarpskyttekorps ~ Maren Jensdatter
    *Mette, 30. maj 1797
    *Christen, 27. juli 1800 + 2. november s.a.
    *+født søn 4. juli 1802.
    ¤Else Marie, 5. oktober 1803 + 23. maj 1805.
    *Else Marie, 8. juni 1806
    *Bodel Maria, 23. april 1809 + 30. september 1810 af Kighoste.
    *Jens, 11. oktober 1811

Peder Christensen fra Varming ~ 12. november 1744 Anna Malene Jepsdatter fra Hesselbjerg Gods.

Peder Christiansen Kröger i Snepsgård ~ 19. august 1779 Maren Nielsdatter af Varming.

Peder Clausen den Yngre i Seem *oktober 1703 + 15. juni 1735.

Peder Clausen i Høm ~ Karen Sørensdatter. Hun blev publice absolveret 7. februar 1773 fordi hun afvigte År var løbet bort med Ægtemanden Niels Pedersen af Høm, som var Landsoldat og som tidligere var publice absolveret som Birkedommer Outzens Hustrus Boler." Se: Jørgen Rasmussen.
    *Claus, 26. februar 1761
    *Mette Kirstine, 9. december 1763 ~ 5. september 1745 Anders Truelsen i Obeling.
    *Else, 21. maj 1766

Peder Hansen i Faurholt * ca. 1688 + 31. marts 1754 ~ hustru uden navn * ca. 1670 + 20. november 1746.
    ¤Maren, ~ 1751  Jens Jensen i Lustrup.

Peter Hansen i Hømvejle ~ 7. oktober 1785 Anna Madsdatter * i Seem.
    *Anne Marie, 23. juli 1786 ~ 30. oktober 1814 bondekarl Johan Knudsen i Vilslev, 39 år gammel. Se denne.
    *Hans Nissen, 21. november 1788
    *Mette, 6. juni 1791
    *Karen. 8. september 1793
    *Cathrine, 26. januar 1796
    *Mads, 18. februar 1798
    *Claus, 6. april 1801

Peder Hansen i Seem ~ 2. november 1765 Margrete Nielsdatter, enke efter styrmand Frederik Mathiesen.
    *Friderica, 14. juli 1766
    *Hanna Maria, 4. december 1768
    *Hans, 22. december 1771

Peder Hansen i Varming * ca. 1691 + 4. marts 1763. ~ Maren Larsdatter * ca. 1694 + 11. februar 1763.
    *Maren, 29. maj 1723, konfirmeret 1740. Viet 21. november 1747 til Anders Pedersen i                                            Seem.
    *Hans, 9. august 1726 + 6. februar 1732.
    *Anne, 29. april 1729 + 12. oktober 1729.
    *Anna, 9. marts 1731. Konfirmeret 1743.
    *Hans, 6. juni 1734 + 12. juni 1735.
    *Christian, 28. oktober 1735, konfirmeret 1753. "Kommanderet under det geworbene Jyske Regiment."
               + 15. februar 1763.
    *Claus, 1. januar 1740 + 9. oktober s.a.

Peder Hansen i Varming * ca. 1727 + 9. juli 1795 ~ Margrethe Nielsdatter * ca. 1727 + 8. februar 1801.

Peder Jensen i Høm * ca. 1687 i Birkelev, Vodder sg. + 23. december 1760. ~ 17. oktober 1738 Dorethe Christensdatter i Høm.
    *Kirsten, 29. januar 1741
    *Christen, 20. maj 1742
    *Jens, 19. april 1744
    *Christine, 19.s.e.Trin. 1746
    *Maren, 23. marts 1749
    *Knud, 27. december 1751
    *Peder, 10. februar 1755 + i december s.a. Opprimeret.

Peder Jensen, gårdmand i Høm * ca. 1780 ~ 30. oktober 1813 Marie Kirstine Christensdatter, gårdmand Chresten Poulsens datter fra Varming * ca. 1784.

Peder Jensen, skræder i Seem * ca. 1664 + 26. februar 1730, 66 år gl. ~ Mette Pedersdatter + 15. marts 1733.

Peder Jensen, husmand i Hømvejle + 9. november 1809. Uden aldersangivelse.
    *Hans, + 26. december 1811 som Almisselem, uden Aldersangivelse.

Peder Jensen, smed i Seem * ca. februar 1706 + 2. april 1785. ~ 27. juni 1728 Mette Pedersdatter
    *Jørgen, 22. maj 1729
    *Karen, 24. februar 1732. Konfirmeret 1749. Fmtl. ~ 12. september 1760 Christen Hansen Schade i Lustrup.
    *Mariin, 27. februar 1735
    *Maren, 15. marts 1739, konfirmeret 1753. ~ 7. oktober 1763 Bertel Justesen i Lustrup.
    *Jens, 6. januar 1744
    ¤Mette Maria, konfirmeret 1752

Peder Jensen Hasselholt i Seem ~  11. november 1757 Kirsten Pedersdatter fra Døstrup * ca. 1722 + 27. juni 1777 i Varming.
    *Jens, 16. oktober 1758
    *Peder, 3. februar 1761

Peder Jensen ~ Gertrud Buck?
    *Peder, 6. august 1767

Peder Jensen, snedker i Seem ~ Ester Hansdatter * ca. 1745 + 30. oktober 1795. Dræbt af lynnedslag.
    *Ane Marie, 29. august 1779 + 13. september 1779.
    *Maren, 11. september 1780 + 22. januar 1782.
    *Ane, 21. oktober 1781, måske + 13. marts 1786.
    *Hans, 22. marts 1783
    *Magdelene, 19. december 1784
    *Maren, 1. søndag efter Epifani 1786 + 1. januar 1787.
    *Jens, 18. august 1787
    *Anna, 19. oktober 1790

Peder Jensen Dahl i Snepsgårde * sst. 5. april 1745 + 17. marts 1792 "Druknede af Våde på Munkgård Sø." ~  21. september 1765 Bodil Jensdatter i Varming * 1738 + 9. december 1808.    
    *Anna, 17. december 1765
    *Mette, 25. december 1771
    *Jens Lassen, 18. juli 1773 + 16. februar s.a.
    *Peder, 30. oktober 1776 + 10. juli 1781.
    *Mette Kirstine, 2. november 1778 ~18. april 1794 Jens Christiansen i Jedsted.
    *Jens Larsen, 31. december 1782 + 30. april 1787.
    *Peder, 2. april 1783

Peder Jensen i Varming * ca. 1652 + 6. november 1727.

Peder Jensen (Skræder?)i Varming * ca. 1680 + 5. februar 1748 ~ (fmtl) NN * ca. 1677 + 6. august 1758.
    *Kirsten, 18. marts 1725, konfirmeret 1743, + 13. juli 1790. Ugift.
    *Iver, 18. januar 1722.
    *Dorthe, 24. oktober 1728. Konfirmeret 1747.
    *Else, 17. februar 1732, konfirmeret 1750.

Peder Jensen Møller i Varming * september 1724 + 23. februar 1805 ~ 22. juni 1753 Karen Poulsdatter i Hygum * ca 1727 + 12. juli 1806
    *+født datter, 14. juli 1754.
    *Mette, 28. december 1755.
    *Poul, 21. september 1757 + 24. juni 1761
    *+født dreng, 17. juni 1759.
    *Jens, 19. oktober 1761
    *Maren, 17. september 1763
    *Margretha, 16. december 1765 + 26. oktober 1768.

Peder Jensen Nielsen, skræder og husmand i Seem, * i Hygum ca 1753  ~ 2) 26. februar 1806 Maria Niels-/Thomasdatter
    *Anna Kathrine Holm, 15. august 1815

Peder Jørgensen i Seem Præstegård  * ca. 1673 + 4. november 1740. Fmtl. s.a. Else Peders, s.d. ~ Karen Andersdatter * ca. 1671 + 17. marts 1742.
    ¤Jørgen, ~ 1728  Anne Andersdatter.
    *Peder, 1. søndag efter Epifani 1721.

Peder Jørgensen i Rejsby, hans enke Ing Jensdatter i Varming * ca. 1645 + natten mellem 8. og 9. januar 1729.

Peder Jørgensen i Høm ~ Karen Nielsdatter
    *Else, 8. maj 1791
    *Maren, 7. juli 1792 + 17. juni 1800.
    *Nis, 9. maj 1796 + 23. september 1802.
    *Jørgen, 15. august 1797 + 17. juli 1811.

Peder Jørgensen i Karkov, * 1770, søn af Jørgen Thomasen i Karkov  ~ 1) Anne Sofie Lauridsdatter *24. aug. 1771, +4. sept. 1811.
    *Anne Kirstine, 21. oktober 1794
    *Bodel, 2. marts 1797.
    *Cathrine, 4. marts 1799. Hjemmedøbt. + 19. juni 1802.
    *Karen, 26. juni 1801
   *Øvrige 7 børn er født på Sønderskov Mølle fra 1805.

Peder Lauesen i Snepsgård, senere Faurholt ~ 3. november 1786 Abel Jepsdatter i Varming.
    *Ancke, 23. juli 1787 + 9. januar 1788.
    *Anke, 9. november 1788
    *Laurids, 5. marts 1791
    *Catarine Kirstine, 9. december 1793

Peder Madsen i Seem præstegård, kirkeværge * ca. juni 1705 i Varming + 5. oktober 1776. ~ 16. november 1732 1) Anna Pedersdatter * ca. december 1686 + 18. april 1752. Hun var enke efter Anders Jørgensen. Hendes brorsøn Peder Sørensen begravedes 6. marts 1748, 26 år gl. ~  2) 30. oktober 1754 Catarina Iversdatter Stavnager * 22. oktober 1720 + 14. november 1790, datter af Iver Jensen Stavnager.
    *Anna, 25.s.e.Trin. 1755. Gift 7. oktober 1777 med enkemand Troels Andersen i Kirkeby,                                            Roager sg.
    *Iver, 12. maj 1757
    *Anne Kirstine, 11. februar 1758
    *Mads, 10. december 1760 ~ 9. maj 1795 Lena Maria Mortensdatter af Gjellerup, Årre sg.

Peder Mikkelsen, skræder i Høm * 1. april 1696 + 4. august 1740. [se Roager Kb. side 135 og 134 forneden.] ~ Cathrine Bastiansdatter * 2. juli 1698 + 3. februar 1743.
    *Mikkel, fmtl. ikke født i sognet + ved ildebrand 1. august 1734. Døde i Ilden sammen med sin Kammerat fra Roager, Peder Lauridsen, der gik i sit 15. År og var Søn af Laurids Jensen. Ilden opkom om Natten i den første Søvn og lagde Huset i Aske og Drengene ynkelig omkom.
    *Erik, fmtl. ikke født i sognet, + 4 år gl. den 9. oktober 1737.#
    *Søren, fmtl. ikke født i sognet, + 2 år gl. den 9. oktober 1737.#    "som begge døde Søn-
    *Søren, 30. oktober 1735                         dag, en efter anden på
            *Botille, 20. april 1738, fmtl + 17. december 1758.             Moders Skød."    

Peder Mikkelsen, husmand i Seem * i Høm ca. 1740 + 20. oktober 1815. ~ 6. november 1773 Anna Pedersdatter af Høm.

Peder Mikkelsen i Varming ~ Ise Bertelsdatter * ca. 1725 + 13. april 1774. [Hun havde som pige avlet et barn med karlen Jens Pedersen i Tved. Barnet var
    *Peder, 4. søndag efter Trinitatis 1749.]

Peder Mikkelsen i Varming, senere i Seem ~ Lene Margrethe
    *Mikkel, 4. september 1762
    *Tvillinger, +født 14. september 1768
    *Peder, samme dato. "Hyrdens tvende Drengebørn jordet. Det ene +født, det andet                 hjemmedøbt af Jordemoderen Anna Beatha, men døde få Timer derefter."            
Peder Møller, skomager fra Hellevad, kom til Seem og ~ 31. januar 1758  Karen Hansdatter. Enke efter Christian Kröllow. Se denne.
       
Peder Nielsen, hyrde i Faurholt * ca 1699 + 16. maj 1773

Peder Nielsen i Faurholt * ca. 1722 + 3. oktober 1774. ~ Anna Maria Sørensdatter, som 2) 26. oktober 1776 Jens Hansen.
    *Nis, 18. september 1758
    *Mette Maria, 25. september 1769
    *Clement Hansen, 24. september 1774 + 8. september 1793 af Kopper.

Peder Nielsen i Faurholt ~ 2) 27. oktober 1770 Maren Nielsdatter af Snepsgård, "hans afdøde hustrus søskendebarn". Et par med samme navne og hjemsteder blev viet 7. november 1773?
    *Søren, 2. maj 1760
    *Anna Catharina, 30. september 1764
    *Mogens, 15. september 1775

Peder Nielsen * ca.1783, husmand i Faurholt ~ 9. oktober 1813 enke Mette Nielsdatter * ca. 1768.
    *Anna Margrethe, 19. maj 1814

Peder Nielsen Buck ~ 13. november 1790 Anna Bejers Jensdatter Outzen i Seem.
    *Jens Outzen, 16. juni 1791.(2 faddere fra Stavnager og Karen Outzen af Bjerrum)
    *Niels, 4. september 1793. Hjemmedøbt.
    *Jens Bejer, 4. april 1796. Hjemmedøbt.
    *Mette Marie, 30. august 1798. Hjemmedøbt.
    ¤Niels, 26. februar 1803 + 3. marts s.a.

Peder Nielsen i Høm * ca. 1669 + 15. april 1742 "en gammel Mand, som var kommen af Norden."

Peder Nielsen i Høm * ca 1716 + 13. maj 1763 "af Sprinkelsyge." ~ 20. maj 1731 Anne Christine Madsdatter
    *Niels, 26. maj 1733 + 15. november 1733.
    *Mads, hjemmedøbt 28. november 1734 + 22. februar 1735
    *Maren, 6. august 1738
    ¤Jesper, konfirmeret 1749.
    ¤Niels, konfirmeret 1753.

Peder Nielsen i Høm ~1) ? 2) 2. oktober 1744 Bold Lauridsdatter i Varming * ca. 1713 + 25. november 1786 i Høm.
    *Mads, 23. juni 1737 + (opprimeret) 9. oktober 1737.
    ¤Niels, ca. 1745 + 1. september 1768.
    *Niels, 16. januar 1746 + 2. september 1788
    *Maren, 17. marts 1748
    *Anna, 26. april 1750 + 6. juni 1756.
    *Lars, 6. marts 1752

Peder Nielsen i Seem. Han var kun karl, da han blev gift. ~ 15. maj 1732 Dorthe Jespersdatter
    *Kirsten, 12. september 1732 + 19. september s.a.
    *Jesper, 20. juli 1732
    *Niels, 8. november 1733 + ej indført.
    *Niels, 11. september 1735 ~ 20. juni 1762 Karen Jensdatter * 29. september 1731 i Roager.
    *Et hjemmedøbt barn, navn ej oplyst, + 26. oktober 1738, 4 dage gammel.
    *Mette, 11. oktober 1739 + 12. maj 1788.

Peder Nielsen, markmand i Faurholt * ca. 1684 + 2. juni 1740.
    *Anders, hjemmedøbt og + straks efter. 12. januar 1738.

Peder Nielsen i Høm, hyrde
    *Peder, maj 1748.
    *Anna, 25. juli 1751
    *Dorothea, 26. november 1752 + 3.s. e. Epifani 1764.
    *søn, 1757, + 22 uger gl. juni 1756

Peder Nielsen i Seem * ca. 1645 + 2. marts 1730.

Peder Nielsen i Seem * ca 1741 + 20.s.e.Trin. 1771

Peder Nielsen Fisker i Snepsgård * i Seem  12. juli 1740 + 17. juli 1793 ~ 19. oktober 1765 Magreta Andersdatter i Snepsgård * ca. 1728 + 5. november 1766 i Barselseng.
    *Magrete, 5. november 1766 + 20. december s.a.

Peder Nielsen, hyrde i Varming ~   ?   Bertelsdatter + 1770. Hustruens søster, Maren Bertelsdatter, som 1750 fødte en uægte pige, havde ophold i huset.
    *Christen, 4. marts 1742,
    *Kirsten, 8. november 1744 + Dom. Jubilate 1762.

Peder Nielsen ~ 23. november 1805 enke Maren Jepsdatter, enke e. Jakob Knudsen i Varming.

Peder Nissen i Seem * ca. 1645 + 2. marts 1730.

Peder Olufsen + før datterens fødsel. ~ Gunder Thomasdatter
    *Karen, 11. juni 1770 + 1. juli s.a.
Peder Pedersen i Høm * i Seem ca 1713 + 26. maj 1795. ~ 25. maj 1745 Anna/Karen Pedersdatter i Høm * i Spandetgårde ca. 1725 + 16. november 1798, datter af Peder Lauritzen i Kirkeby (1672 – 1746). [se Roager Kb.] Hun blev "publice absolveret den 1. februar 1756 fordi hun havde opprimeret sit 12 Uger gamle Barn."
Peder Pedersen er identisk med P.P. "af Rejsby, som 8. april 1745 blev trolovet med Anne Pedersdatter af Kirkeby. [se Roager Kb. side 134 og 161]
    *Karen, 9. januar 1746. "Til Dåben båret af hans Søster, Karen Pedersdatter af Gånsager i Vodder sg, som da var gift med Hans Assersen."
    *Malene, 24. september 1747 + 12. marts 1755.
    *Peder Bertelsen, 20. december 1750
    *Bodil, 4. august 1753
    *Peder, 10. oktober 1755 + 27. december s.a. Opprimeret.
    *Peder, 27. januar 1757
    *Mette Kirstine, 25. november 1759 + 28. maj 1760
    *+født pige, 30. april 1761.
    ¤Jess, ca 1762 + 14. september 1764 (fødslen ej registreret)
    *Jes, 8. maj 1763 + 14. september 1764.
    *Villads, 28. april 1766
    *Mette Kirstine, 6. september 1769

Peder Pedersen i Høm + 4. november 1729?,  mulig ham, som 3. juli 1729 blev trolovet med Anna Kirstine Madsdatter, men som døde inden deres vielse.
    
Peder Pedersen i Høm * ca. 1756 + 16. juli 1813. ~ 31. oktober 1788 Anne Nielsdatter, datter af Niels Buck i Seem.

Peder Pedersen den Yngre i Seem + før 1737 ~ Else Jensdatter, som 2) Jørgen Pedersen i Roager 20. september 1737.
    *Jens, 11. november 1730 + 4. april 1734.
    *Jens, 1. januar 1734

Peder Pedersen den Ældre i Seem * ca. november 1671 + 6. maj 1742. ~ Karen(?) Nisdatter + 15. juni 1749.

Peder Pedersen i Seem
    *Peder, 26. oktober 1753 (se efter!)

Peder Pedersen i Seem ~ 7. november 1812 Margretha Nielsdatter af Hedager i Hunderup sg.

Peder Pedersen ~ Bodil Simonsdatter
    *Peder Nissen Møller, 14. september 1814. Død kort efter dåben.

Peder Pedersen Vedsted i Seem * ca. februar 1665 + 22. april 1736. ~ [hustru uden navn] * ca. 1664 + 7. september 1727, 63 år gl.
    *Jeng, ~ 27. juni 1725  Morten Lauridsen, som tjente i Seem Pgd.
    ¤Peder Pedersen Vedsted den Yngre, ca. 1699 + 10. november 1729

Peder Pedersen i Varming * i Salling 1727 + 22. marts 1780 ~ 1766 enke Karen Madsdatter * ca. 1719 i Fæstedtoft i Hygum sg. + 30. december 1797, sal. Søren Hansens efterleverske. Vielsen ikke indført i Seem Kb.

Peder Pedersen Helt i Varming * ca. 1692 + 8. marts 1778. Fmtl. søn af Anne Helt i Faurholt * ca. 1650 + 3. april 1726.

Peder Pedersen (Kimer) i Varming * i Faurholt ~ 25. april 1783 Lisbeth Lauridsdatter * i Varming + 11. oktober 1790.
    *Peder, 11. januar 1784 + 28. september 1792. "Han blev kvalt i en Sandgrav ved Skallebæk                                            Mølle."
    *Kirsten, 9. marts 1788 + 9. april 1789.
    *Kirstine, 16. september 1790 + 26. januar 1792.
    *Mette, do. Tvillinger. + 1. marts 1792.

Peder Poulsen i Høm(vejle?) * ca. 1736 + 7. november 1796. ~ 1) 29. oktober 1763 Karen Pedersdatter i Høm.  2) Cathrine Clausdatter * ca. 1734 + 10. juni 1814 som Almisselem.
    *Poul, 6.s.e.Trin. 1764
    *Claus, 30. september 1776

Peder Poulsen i Varming ~ 6. maj 1785 Ellen/Else Maria Hansdatter sst.
    *Christen, 26. marts 1786
    *Poul, 10. januar 1788
    *Jes Hein, 17. februar 1794
    *Kirsten Marie, 12. maj 1795 + 15. maj s.a.
    *Kirsten Marie, 15. april 1796
    *Jes Heyn, 26. august 1798 + 9. august s.a.
    *Thomas, 1. september 1801 + 10. marts 1803.
    *Hans, 7. april 1790
    *Maren, 11. maj 1792
    *Hanna Kjestine, 5. december 1807

Peder Spandet Hansen i Seem ~  Mette Maria Knudsdatter
    *Anna, 8. september 1767 + 12. september s.a.

Peder Sørensen i Seem * ca. 1680 + 31. december 1757 ~ Maren Jensdatter * ca. 1694 + 2. januar 1772.
    *dreng, + før dåb 4. august 1723
    *Søren, 9. august 1724 + 16. maj 1725. (Flere fornemme Testes)
    *Søren, 17. maj 1726 + 14. maj 1741.   (   –           –            –    )
    *Anne Kirstine, 20. november 1729. Fmtl. ~ 19. okt. 1753 Truels Jensen i Havervad.
    *Jens, 9. februar 1732, konfirmeret 1748.
    *Niels, 31. oktober 1734 + 8. april 1735.
    *Niels, 16. juni 1737 + 23. marts 1748.
    *Andreas, 23. oktober 1740 + 17. februar 1743.

Peder Sørensen i Varming * ca. 1689 + 24. december 1747. ~ Anna Anders-/Pedersdatter * ca. 1697 + 18. april 1776.
    ¤Margrethe, ca. 1720 + 20. februar 1766.
    *Anders, 27. august 1721
    *Anna, 2. oktober 1726 må være + som lille.
    *Niels, 4. juli 1729. Konfirmeret 1748.
    *Kirsten, 29. juni 1732. Konfirmeret 1750.
    *Anne, 21. marts 1735 + 1. april s.a.
    *Peder, 18. august 1737 ~ 8. oktober 1768 i Vodder til Boel Hanskone i Gånsager i hendes 3. ægteskab. [se Vodder Kb.] Han blev derpå ~ 2) 19. oktober 1781 Anna Mikkelsdatter * 1754, datter af gmd. Hans Mikkelsen i Vodder. [se Vodder Kb.]

Peder Troelsen i Seem, discipel i mesterlektien i Ribe Skole * ca 1717 + 21. december 1738.

Peder Troelsen i Seem * i Høxbroe 1753 + 9. marts 1800 i Seem.

Poul Bertelsen i Høm * ca 1717 + 26. juni 1765 af Svindsot. ~ 15. februar 1760 Mette Eriksdatter * ca. 1739 som datter af Erik Bastiansen i Høm, + 15. juni 1765 af Svindsot. Manden var 22 år ældre end sin kone, og de døde med 10 dages mellemrum af samme sygdom. Deres bryllup var et dobbeltbryllup, idet gommens søster samme dag blev viet til brudens broder. Se Bastian Eriksen.
    *Bertel, 30. december 1760 + 6. juni 1766.
    *Erik, 23. maj 1763.

Poul Christensen, gårdmand i Varming * ca. 1786 ~ 14. september 1815 Anna Jørgensdatter * ca. 1796, datter af Jørgen Hansen i Varming.

Poul Frederiksen i Høm, født i Tved ca. 1734 + 30. september 1812. ~ 28. oktober 1769 Kirsten Pedersdatter i Varming.
    *Maren, 8. december 1771

Poul Jensen i Varming ~ Maren Jensdatter
    *Jens Poulsen, 28. august 1801
    *Anna Catharina, 28. november 1803
    *Jens Andersen Poulsen, 15. april 1806 + 14. august s.a.

Poul Jørgensen Degn (Efter 1797: "Forhenværende") * 8. maj 1759 + 18. juli 1797. "Et retskaffent Menneske, en duelig Skoleholder, en accurat Degn, en øm Mand, en god Fader og Menighedens ?, de forhenværende og nuværendes ærlige Ven." ~ 16. oktober 1790 Karen Jørgensdatter af Karkov, *1763, dt. af Jørgen Thomasen. Hun 2) Niels Jørgensen, gmd. i Varming. Se også Jørgen Poulsen Degn, fader til Poul Jørgensen.
    *Jørgen Peter, 2. november 1791 (13 fine faddere) + 13. juli 1804.  "Hans Død forårsagedes deraf, at han red med en anden, hver på sin Hest. Den Hest Jørgen Peter red på, blev bange for et Læs Hø og kastede ham af  med et uheldig Fald, så at derved kom noget til Skade af Indvoldene."
    *Jørgen, 6. april 1793. Hjemmedøbt 7. april, i kirke 26. maj, + 15. maj 1797, begravet 21. maj.
    *Anna, 7. august 1795, hjemmedøbt 8. aug.
    *Poul Jørgensen, 27. november 1797
    *Jørgen, 11. febr. 1800, + 18. marts 1809
    *Anne Kirstine, 6. dec. 1802, +11. dec. 1804
    *Anne Kirstine, 27. juli 1805, +24. maj 1810

Poul Mathiesen i Munkgård * 22. september 1701 + 20. juni 1784 ~ ca. 1748 Catarina Henriksdatter, Søren Beiers enke.
    *Mathias, Allehelgensdag 1753
    *Christian Lehman, 17. november 1759

Poul Nielsen i Faurlund ~  25. oktober 1794 Kirsten Frandsdatter * i Tjæreborg
    *Frands, 28. februar 1795
    *Niels, 11. oktober 1796
    *Peder, 30. august 1798
    *Else Marie, 17. november 1800

Poul Pedersen i Høm * ca. 1680 + Nytårsdag 1762.
    *Peder, 27. februar 1735.
    *en søn, navnet ej indført. 9. marts 1738.
    *Maren, 29. oktober 1741

Poul Pedersen, urmager i Hømvejle, senere inderste i Høm * ca. 1755 + 18. april 1814. ~ 16. maj 1790 Maren Madsdatter af Hedegård i Hjortlund sg.
    *Karen, 29. september 1792 + 20. september 1795.
    *Mads, 20. november 1794 + 1. januar 1796.
    *Mads, 30. november 1797 + 27. juni 1811.
    *Karen, 13. januar 1800 + 26. maj 1808.

Poul Pedersen i Varminggård * 27. december 1714 i Allerup, Toftlund sg. + 26. april 1790 i Varming ~ 28. maj 1745 Kirsten Maria Christensdatter * ca december 1726 i Varming + 7. juli 1763
    *Maren, 6. maj 1746
    *Kirsten, 18. februar 1748 + 6. marts 1748.
    *Kirsten, 20. juli 1749
    *+født dreng , november 1751
    *Christen, Dom Judic. 1753
    *Chresten, 21. juli 1754
    *Anna Barbara, 23. august 1759 klokken 10 om formiddagen. ~ 18. juni 1779 Niels                                        Christensen i Thiset.
    *Peder, 31. maj 1761
    *Jes Hein, 22. marts 1763

Rasmus Jessen i Hømlund ~ Magrethe Thomasdatter
    *Thomas Jessen, 29. maj 1792
    *Hans Jørgen Jessen, 26. december 1793 + 18. januar 1794.
    *Anna Maria Jessen, 11. april 1795
    *Maria Cathrina Jessen, 18. juni 1796
    
Rasmus Torstensen Dusen ~ Augusta Maria Friedrichsdatter. Forældrene ere nylig ankomne til Varming hos Mads Smed med Skudsmål fra Karkenøgel i det Holstenske fra Præsten Mathias Kunrath, at de ere copulerede for 7 År siden. Og efter Barslen rejste de bort med deres Skudsmål påtegnet af mig.
    *Kirstien Margreta, 7. februar 1758

Samuel Jakobsen i Varming, landsoldat * ca. 1718 + 28. februar 1783 ~ 31. oktober 1737 Kirsten Nielsdatter Buch i Varming * ca. 1715 + 2. juli 1783.
    *Jakob, 29. november 1739 + 7. februar 1740 "som Moderen fandt død hos sig i                             Sengen. Moderen blev efter Sagens Omstændigheder kendt fri for                           offentligt Skriftemål."      
    *Kirsten Marie, 6. januar 1741 + 6. januar 1743.
    *Jakob, 27. oktober 1743.
    *Maren, 29. august 1745 ~ 15. januar 1768 enkemand Niels Hansen i Spandet by.
    *Kirstine Maria, 3.s.e.Epif. 1749
    *Christine, 16. april 1753
    *Niels, 17. maj 1756
    *Kirstine, ca. 1758 + 18. februar 1782. Fødslen ej reg.
    *Udøbt barn, død 2 timer efter fødslen, 19. august 1759.
    *Hans, 15. december 1762 + 21. december s.a.

Simon Jensen i Seem ~ 22. november 1733 Anna Bertelsdatter i Seem.
    *Jens, 19. september 1734.
    *Bertel, 15. april 1736.

Søren Andersen Nold * ca. 1690 + 23. maj 1766. ~ 8. november 1743 Ellen Madsdatter * ca. 1702 i Hvidding sg. + 22. marts 1778, enke e. Mads Pedersen.

Søren Andersen Nold i Seem + før 1749 ~ Mette Kjeldsdatter * 26. februar 1689 + 5. august 1735. Hun 2) 24. oktober 1749 med Jørgen Larsen i Øster Vedsted.
    *Cathrine, 22. februar 1722
    *Maren, 2. november 1724
    *Mette, natten mellem 13. og 14. september 1726. ~ 1755 med Thomas Nielsen, se denne.
    *Kjeld, 6. januar 1733 + 3 juni s.a.

Søren Andersen Fuglebjerg, hyrde i Seem * ca. 1696 + Dom.Læt. 1748 ~ Mette Iversdatter * ca 1690 + 27. marts 1757.
    ¤Maren, konfirmeret 1753. "Hyrdeenkens datter i Høm."

Søren Bejer(holm) på Munkgård *1717, søn af Mikkel Hansen på Seemgård + 21. april 1747 ~ 8. februar 1741 Catarina Henriksdatter i Munkgård. Hun 2) Poul Mathiesen, se denne.
    *Herle Bejer, 11. marts 1742,
    *Henrik, 26. december 1744
    *Søren Bejer, 9.s.e.Trin. 1747

Søren Engelbrechtsen i Faurholt ~ 11. oktober 1759 Else Larsdatter i Varming.
    *Laurids, 30. april 1763

Søren Hansen i Hømlund * ca. 1774 ~ 4. februar 1815 Else Pedersdatter af Høm * ca. 1791, Peder Jørgensens datter.
    *Peder, 13. juli 1815

Søren Hansen i Varming ~ 1) 29. maj 1753 Kirsten Madsdatter * 1703 + 21. april 1754.
                                  2) Karen Madsdatter. Hun ~ 2. 1766 til Peder Pedersen i Varming.
    *Margrethe, 2. april 1755. ~ 27. oktober 1780 Jens Japsen.

Søren Heitmann ~ Christina Maria Jensdatter
    *Magretha, 20. august 1771

Søren Jensen, gårdmand i Varming ~ Bodil Cathrine Jakobsdatter
    *Margrethe, 18. marts 1814

Søren Jørgensen i Karkov * 28 november 1699 + 17. juni 1731.

Hr. Søren Kragh på Hømlund ~ 24. juni 1775 Madame Voldborg  Mathiasdatter Kragh, * i Ullerup.
    *Dorothea Sophia Kragh, 3. februar 1776

Søren Madsen, husmand i Faurlund ~ Marthe Pedersdatter
    *Kjesten, ca. maj 1811 + 25. juni s.a. Fødsel ej reg.

Søren Madsen i Høm * ca. 1682 + 21. januar 1748, trolovet 15. december 1747 med Maren Pedersdatter * ca 1677 + 21. november 1747 af Faurholt. Gommen døde før vielsen.

Søren Madsen i Varming * ca. 1705 + 17. juli 1748. ~ 14. november 1728 Kirsten Madsdatter * ca. 1690 + 24. februar 1782.
    *Anna, 19.s.e.Trin. 1729, + 21. juli 1737.
    *Mads, 23. september 1731, konfirmeret 1748.
    *Kirsten, 14. december 1732, + 11. april 1734.
    *Kirsten, 30. maj 1734, konfirmeret 1752.
    *Anna,  20. november 1735, + 30. januar 1746.
    *Anna,  20. oktober 1737, konfirmeret 1752. (Her er noget galt med Anna´erne)
    *Mads, 23. august 1739,
    *datter, febr. 1744 + 3. januar 1750.
    *Jürgen, 16. december 1742 + 13. januar 1743.

Søren Madsen i Varming ~ Magrethe Hansen(-datter)
    *Ane, 30. januar 1799
    *Mads, 9. oktober 1801 + 9. juli 1814. "Druknede ved at vade over Søen."
    *Hans Jørgen, døbt 9. november 1806

Søren Nielsen, husmand i Faurlund, * ca. 1770 + 14. februar 1812.
    *en datter + 1/4 år gl september 1807.

Søren Nielsen Fyhn i Høm * ca. december 1718 + 9. juni 1763 ~ 1) Anna Maria Andersdatter * ca. 1717 + 11. november 1754. 2) 29. november 1758 enke Maren Nielsdatter. Hun 3) 1764 gift med Las Jensen i Høm.
    *Nis, 17. august 1759 + 14. juni 1767

Søren Nielsen i Høm * ca. 1696 + 20. februar 1773.

Søren Nielsen i Seem,
    *Maren, 23. november 1721, døbt samme dag i kirken.

Søren Nielsen, hyrde i Varming
    *Ingeborg 26. marts 1724, "Hjemmedøbt af Fostermoderen Anne Pedersdatter i Varming.                            Den 29. ført til Kirken og læst over."
    *Chresten, 24. august 1727 + 24. november 1727, 3 mdr gl.
    *[navn ikke indført] 19. september 1728.
    *Niels, 23. september 1731

Søren Nielsen, husmand i Hømlund ~ Mette Pedersdatter
    *Kjersten, 19. maj 1811

Søren Nielsen, husmand i Varming ~ 1) 15. oktober 1802  Karen Thomasdatter * i Snepsgårde 26. september 1765 + 20. november 1803 2) Mette Pedersdatter
    *Karen, 6. januar 1805
    *Gjertrud, 22. september 1808

Søren Olesen/Wollesen i Faurholt * ca. 1745 + 25. januat 1807 ~ Karen Hansdatter
    *Ole, 24. marts 1776
    *Hans, 22. februar 1778
    *Ole, 29. september 1780
    *Hjemmedøbt barn, navn ej indført, 24. oktober 1782 + 24. november s.a.

Søren Olufsen i Høm * ca. 1686 + 4. juli 1748 ~ 1) 19. oktober 1721 Else Sørensdatter * ca. 1701, + 30. august 1724, 23 år gl. ~ 2) 2. juli 1725 Maren Gregersdatter * ca 1680 + 29. oktober 1745.
    *Oluf, 21. februar 1723, konfirmeret 1740, under navnet "Wolle".
    *Maren, 20. august 1724 + 2. februar 1725.

Søren Ovesen * i Kloby ~ 18. juni 1802 Kirsten Pedersdatter af Vesterbæk, datter af Peder Nissen sst. [se Roager Kb.]
    *Karen, 18. marts 1803
    *Peder, og                         + 12. juli s.a.
    *Ove, tvillinger, 10. og 11. juni 1806
    *Peder Nissen, 21. april 1808
    *Anna, 24. januar 1811

Søren Pedersen i Faurholt ~ 25. april 1783 Gertrud Jørgensdatter * i Varming
Formodentlig dobbeltbryllup med gommens broder Peder samme dato.
    ¤Mette Kirstine, 30. april 1784 + 25. april 1786.
    *+født pige, 11. september 1786
    *Anne Marie, 15. juni 1788

Søren Poulsen i Seem * ca. 1640 + 2. april 1724, 84 år gl. ~ Mette * ca. 1648 + 20. oktober 1724, 76 år gl.

Søren Poulsen i Seem * i Vejrup sogn Endrup Tinghus(?) 1768 + i Seem 9. august 1797.

Søren Sand i Høm ~ Maria
    *Thomas, 15. juli 1757 + 30. april 1758.

Søren Terkildsen i Seem * ca. 1641 + 12. december 1735 ~ Anne Nisdatter * ca. 1652 + 21. maj 1732.

Terkel Knudsen, husmand i Hømvejle ~ Karen Andersdatter
    *Kjesten, 23. marts 1812
    *Mette, 7. juni  1814

Terkel Olesen, væver i Varming * i Faurholt 1742 + 11. april 1804
Hos ham var fattiglem Maria Cathrina Halvegs fra Ribe til huse, som han besvangrede.

Thomas Christensen i Varming * ca. 1646 + 9. juli 1722.

Thomas Hansen, ved begravelsen: Dahl, i Snepsgård * ca. 1726 + 29. april 1802.  ~ 1) ved kongebrev 26. oktober 1753 Maren Jensdatter. 2) 6. maj 1775 Anna Maria Andreasdatter af Varming * ca. 1734 + 22. december 1804.
    *Hans, 14. juli 1754 + 24.s.e.Trin. 1756
    *Anna Maria, 30. juli 1758 + 10. januar 1758.
    *Hans, 19. marts 1760
    *Jens, 4. december 1761 + 21. februar 1762.
    *+født pige 11.s.e.Trin. 1763.
    *Karen, 29. september 1765
    *Hans, 18. januar 1776

Thomas Jørgensen i Karkov, * ca. 1705 + 21. juli 1779. Søn af Jørgen Sørensen. "Biskop Brorson holdt ligprædiken over denne mand." ~ 4. dec. 1731 i Gram m. Karen Laues-/Lauges-/Larsdatter * ca. 1711 + 2. juli 1781.
    *Anne, 1. oktober 1732, døbt 5. okt., begravet 7. december s.a.
    *Anne, 18. september 1733, konfirmeret 1749, ~ 1755  Niels Christensen i Ravning, Kalvslund sogn.
    *Laue, tvillinger, 29. november 1735 + 2. april 1736
    *Jørgen,   –        29.       –            –    + 8. november 1771
    *Gunder, 3. april 1738. ~ 4. januar 1758 Peder Olufsen i Enderupskov.
     *Birgitte/Birthe, 29. maj 1740. ~ 25. oktober 1759 Mikkel Simonsen i Fæsted.
    *Elsbe-Cathrine, 12. august 1742. ~ 4. oktober 1770 Peder Nielsen.
    *Maren, 24. december 1744 + 17. januar 1745. (Specielle faddere)
    *Lauge, 23. marts 1746
    *Maren, 1. september 1748. ~ 11. november 1769  Johannes Jensen.

Thomas Jørgensen i Munkgård + før 1732 ~  Kirsten * ca. 1652 + 7. maj 1732.

Thomas Nielsen af Seem * maj 1724 + 8. november 1794.

Thomas Nielsen i Varming * i Obbekjær ~ 1) 27. oktober 1792 Magrethe Fahlsdatter sst. * 22. august 1771 + 25. november 1798. 2) Else Marie Olesdatter
    *Anne Cathrine, 23. november 1793 + 3. december s.a.
    *Hanne Cathrine, 26. november 1794. Hjemmedøbt.
    *Else Marie, 20. oktober 1796.
    *Kirsten, 29. september 1798. Hjemmedøbt. + 18. december s.a.
    *+født datter 1807.
    *Thomas og
    *Anna Margrethe, tvillinger, 15. november 1814
    *Anna Margrethe, 15. november 1815

Thomas Nielsen (Nold) i Varming, søn af Niels Jørgensen i Varming ~  1)15. oktober 1755 Mette Sørensdatter i Seem * ca. 1726 + 2. oktober 1776, datter af Søren Andersen Nold. 2) Mette Peders-/Poulsdatter.
    *+født datter 10. september 1757.
    *+født søn 3. oktober 1762.
    *Niels, 16. januar 1779. Hjemmedøbt. + 6 dage gammel.
    *Niels, 6. marts 1780 + 23. marts s.a.
    *Mette Cathrine, tvilling til ovenst. + 29. marts s.a.
    *+født barn 1782.
    *+født barn 1782.(?)

Thomas Nielsen i Varming ~ Else Marie Olesdatter
    *Niels, 1. september 1800
    *Iver, 16. april 1802
    *+født barn, 24. juli 1807
    *Enevold, 12. marts 1809

Thomas Olsen i Faurholt ~ Else Hansdatter
    *Hans, 25.s.e.Trin. 1771
    *Ole, 14. december 1773 + 2. april 1775.
    *Ole, 30. september 1775 + 18. november 1776.
    *Anna Maria, 16. august 1777 (Ingen faddere?) ~ 21. april 1804 Benned Pedersen i                                                                                                            Kamtrup.
    *Kirsten, 7. oktober 1779
    *Ole, 26. september 1781. ~ 2. maj 1810 i Roager Anna Margaretha Christiansdatter af         Vesterbæk, Roager sg. Datter af Christian Nissen i Vesterbæk, men ikke født i Roager sg. Bosat dér.
    *Mads, 16. septemper 1783 + 24. december 1789.
    *Niels Hansen Thomsen, 15. januar 1786 + 8. februar 1789.
    *+født dreng, 30. august 1788

Thomas Pedersen i Seem * i Spandetgårde, trolovet 6. februar 1758 til Birthe Jensdatter i Seem. * 1. august 1723 + 30. august 1791. Vielsen er ikke indført i Seem kb.
    *Anna Catarina, natten til lørdag den 7. juni 1760 ~ Christian Jakobsen Schilling. Se denne.

Thomas Pedersen, skræder i Snepsgårde * ca. 1732 i Spandet sg. + 23. juli 1808. ~ Anne Lauridsdatter * ca. 1756 + 15. november 1814.
    *"28. og 31. maj 1793 fødte Thomas Skræders hustru tvillinger (drenge) som døde straks         efter fødslen".
    *Birthe Maria, 18. september 1794 ~ 27. maj 1813 skræder Peder Jensen Holm i Roager.

Thomas Svendsen i Seem ~ 9. april 1790 Karen Nielsdatter sst.
    *Sophie Magdalene, 27. februar 1791 + 3. august 1801.
    *Mette Marie, 14. december 1793 + 17. januar 1794.
    *Mette Marie, 6. marts 1795 + 5. maj 1801.
    *Niels Knudsen Thomsen, 4. marts 1799

Thomas Sørensen i Seem ~ Grethe Olesdatter
    *Bodil Cathrine, 17. november 1802

Thomas Truelsen i Høm * 1727 i Vester Vedsted + 15. februar 1802 i Høm ~ Anna Christensdatter * ca. 1723 + 18. maj 1794.

Thomas Truelsen i Seem
    *Kirsten, 30. oktober 1804 + 2. november 1804. (Fødslen ej registreret.)

Thøger Christensen i Høm * 1753 i Hvidding, søn af boelsmand Christian Iversen og hustru Mette + 1812  ~ 1) Anna Lauersdatter * 28. september 1748 + 25. maj 1797, datter af Laurs Bertelsen og Johanne Jensdatter i Sejstrup, Hunderup sg. Anna og Thøger bosat i Hvidding, hvor to børn fødtes.. 2) 28. oktober 1797 Maren Mikkelsdatter * i Birkelev, Vodder sogn september 1772 + 21. december 1804. Familien flyttede 1785 til Høm. Da han 1811 overdrog gården til en datter Maren, var han 3), og 1834 bevidnes det, at Thøger Christensen, hans hustru Margrethe og dennes morfar Makkel Hansen alle var døde. [ang. Mikkel Hansen, se Vodder Kb.]
    *Mette, 24. september 1783
    *Johanne, 20. oktober 1784 + 17. februar 1793.
    *Maren, 7. januar 1786. Fødte et uægteskabeligt barn i 1813. Se senere.
    *Laurids, 4. september 1788
    *Maria, 26. juni 1791
    *Ane, 10. oktober 1798
    *Christen Iversen, 10. september 1800
    *Michael, 21. august 1802
    *Morten, 21. december 1804 + 29. december s.a.

Truels Hansen i Seem ~ Anna Kierstine * november 1749 + 21. marts 1803.

Truels Jensen i Seem * i Haved juni 1720 + 26. januar 1801. ~ Anna Cahtrina/Kirstine Pedersdatter
    *Maren, 8. september 1754
    *Anna Maria, 27. juli 1756 + 12. september 1797.
    *Anna, 20. oktober 1758
    *Bodil Maria, 28. maj 1761
    *Else Kathrine, ca. 1763 + 9. juli 1771.
    *Mariche, 12. januar 1769 + 19. januar s.a.

Truels Laursen * i Varming ca. 1687 + i Høm 27. april 1762.

Truels Nielsen i Seem, senere i Varming  * ca. 1732 + 23. april 1787 (Niels Jespersens søn) ~ 9. oktober 1762 Inger Sørensdatter i Seem * 1732 + 28. januar 1795.
    *Mette Catarina, 18. august 1763 + 27. april 1784.
    *Catarina Margrethe, 22. december 1765
    *Niels, 1. april 1768

Truels Pedersen i Seem * ca. 1661 + 4. februar 1745 ~ Margretha * ca. 1677 + 26. marts 1754.
    ¤Peder, * ca 1717 + 21. december 1738.
    *udøbt søn, + 18. august 1726.

Troels Pedersen i Varming ~ Dorthe + 30. marts 1746. "T.P.s ældgamle Kone. Nedsat i Kirkegården uden Ceremonier."

Truels Thomsen i Høm ~ 31. oktober 1788 Zidsel Marie Carstensdatter fra Nustrup.
    *Maren, 13. juli 1789
    *Anne Cathrine, 30. juli 1789, Tvilling til ovenst! + 12. juni 1796.
    *Thomas, 2. januar 1791
    *Kirstine, 13. januar 1793
    *Birthe, 17. marts 1795
    *Kirsten, 13. marts 1797 + 2. april s.a.
    *Christine, 25. februar 1798
    *Peder Truelsen, 24. august 1800 + 24. november 1801.
    *Peder, 2. december 1801
    *Kæsten, 11. november 1804

Villads Henriksen, tjenende Poul Pedersen i Varming * i Kalvslund, + 8. oktober 1766 28 år 4 mdr. og 13 dage gammel.

Villads Nielsen i Varming * ca. 1664 + 29. juni 1723, 59 år gl. ~ Maren, + 6. september 1744.
    ¤Karen, som 20. oktober 1723 mistede sit uægteskabelige barn, Mette Andersdatter.

Villads Thygesen/Thomsen i Faurlund ~ Anna Nielsdatter
    *Hans Jensen Thomsen, 27. januar 1801

***
Tyre, "Gamle Tyre i Varming" begravet 27. september 1722.

En Betler som kom til Seem, var syg, da han kom og gik ud i Byen anden Dagen at betle. Døde på Gaden. Han havde en Dreng med sig. Men så snart han var død og Folk i Byen så han var i sit yderste og ville husvale ham, løb Drengen. Det siges den Døde var født i Rødding og hed Wolle. 18. marts 1753.

Anna Maria Lausdatter i Enderupskov blev publice absolveret for lejermål med Christen Jensen i Gørding udi Thomas Saabyes tjeneste. 4. august 1754.

Maren Lauridsdatter, som tjente hos Saabye i Seem publice absolveret 3. s. e. Trin. 1758 for lejermål med Poul Jensen sst. Hun var af Gørding sogn, han af Øse sogn.

3.s.e.Trin. 1758 blev begravet en tiggers datter, Johan Jakobs datter Catarina Maria begravet, 2 år gammel. De var kommen til Varming at betle.

Maren Iffersdatter Glarmester "Blev døbt et uægte barn, kaldet
    *Else Marie, 15. maj 1760.
Moderen var kommet til Seem og indlogeret hos Peder Møller Skomager, hvor hun gjorde barsel. Hendes navn efter medbringende skudsmålsbog, sidst fra Hr. Boysen i Lintrup er M.I.G. Til barnefader blev udlagt Matthias Olsen i Øster Mølby i Oxenvad sogn."

14. marts 1728 stod Maren Gundersdatter, tjenende Jørgen Sørensen i Karkov offentlig skrifte for begangent Lejermål med ungkarl Hans Poulsen, som hun ikke vidste, hvor opholdt sig. Samme lejermål bekendte hun at være sket, da hun gik fra sit Hjem i Nebel mellem Ribe og Varde i Forsommeren.

En gammel Karl, som lod sig kalde Jakob, der havde nogle År tjent Thomas Saabye, jordet, hvorfra han var, vidste ingen. Ikke heller gik han til Guds Bord i Seem. 28. marts 1762.

Hans Sørensen af Lustrup, Landsoldat, tjente hos Jens Lauridsen i Høm og havde bedrevet Hoer med Birkedommer Outzens Kone Catarina Elisabeth Falck, som ved Tamperretsdom  var kendt at have sit Ægteskab for begangen Hoereri forbrudt, åbenbar Skrifte og gav til Sognets Fattige frivillig 2 Rdr. 22.s.e.Trin. 1763.

Johanna Christensdatter, som var kommen fra Tønder til Varming fik døbt "hendes Slegfredbarn og blev kaldet Chresten. Faderen blev udlagt som enkemand Zacharias Poulsen af Tønder." 13. oktober 1765. Den 17. november s.a. blev Johanne Christensdatter og Zacharias Poulsen fra Tønder trolovede. ~ 28. december s.a.

Laurids Hansen, kusk hos grev Molkte blev udlagt som barnefader til et uægte barn af Cathrine Wedstedsdatter i Varming. Barnet er
    *Larina Lauridsdatter, 28. januar 1776

"Den 9. s. e. Trin. 1777 visiterede jeg i Seem Kirke, og dermed besluttede mit første Løb igennem det hele Riber Stifts 182 Hovedkirker og 100 Annex Menigheder, begyndt i Møborg Kirke den 11. juli 1775. I Seem Kirke fandt jeg Årsag til at være som med Menighedens Tilstand så og med Ungdommens Kundskab Velfornøjet. Gud Være takket for hans uudsigelige Nåde.  Block"

Else Jenskone i Varming, jordet 18. januar 1722.

Merreth Thomasdatter i Hømlund * i Døstrup ca. 1689 + 5. januar 1778

Kirsten Lorenzdatter * på Fyn + 13. januar 1778

Margrete Andersdatter * ca. 1630 + 30. oktober 1721.

Mette Kirstine Nielsdatter i Seem * ca 1772 + 29. april 1778

Maren Thomasdatter i Varming * 1. maj 1690 + 28. maj 1781

Anne Sørensdatter i Seem * 11. februar  + 6. december 1780

Johanne Cathrine Christensdatter i Seem * 3. marts 1780 + 10. december s.a.

Anna Jensdatter, en knippelpige i Faurholt * ca. 1693 + 27. januar 1723.

Anna Maria Gregersdatter, et lidet fattigt og forældreløst barn, hvis fader havde været soldat under Fodgarden, men nu er død, og hendes moder Sissel Pedersdatter lever og er til huse i Høm. Hun blev begravet 4 år gammel 9. maj 1723.

Niels Mortensen i Varming + 7. september 1724 (uden aldersangivelse)

Kirsten Jensdatter, en fattig Qvinde af Gram sogn + hos Peder Pedersen i Seem 11. september 1724.

Den 22. februar 1725 døde en gammel betler hos Jørgen Pedersens i Varming af Gredsted i Jernved sogn navnlig Hans Christensen, gammel 80 år, som haver tjenet for musketeer herhjemme i Danmark indtil han for alders skyld blev kasseret, og siden har søgt sit brød ved bettelstaven, og den 25. næstefter blev begraven med Jordpåkastelse.

April 1725 til juli 1725 var der en slags epidemi. I Catarina Stavn døde 9 børn.

Jens Jensen, en fattig mand, som gik om og betlede + 30. maj 1728.

Den 21. December 1730 blev med Jordpåkastelse begravet en gammel, fremmed og ubekendt tiggemand, som efter Beretning døde den 19. til Claus Kjeldsen i Faurholt på den tredie Stund af Aftenen, efter at han samme Sted af Niels Jensen den Mindre i Høm var fundet ved Solens Nedgang, arm og elendig og kendtes hverken ved Navn eller  af Fødestavn, ej heller hvor han havde hjemme eller var kommen fra, såsom han ikke ville, eller mulig for Svagheds Skyld ikke kunne tale noget.

Teve Olesen, landsoldat under major Vierechs kompagni, besvangrede Mette Svendsdatter, da de begge tjente hos Christen Jørgensen i Varming, hvor han havde tjent i 9 år. Hun kom i barselseng i Ingeborg Sigfredsdatters Jordhytte. Barnets navn er
    *Maren, 21. februar 1731 + 20. januar 1732.

2. juni 1732 blev Anders Nissens svend, Niels Rasmussen begravet, 26 år gl. Han var født i Hejnsvig sg.

Maren Poulsdatter i Høm * 11. januar 1657 + 21. juni 1733.

Mette Jespers i Seem * ca. 1675 + 9. oktober 1735.

Anne Jeppes i Seem * ca. 1669 begravet 11. november 1742.

7. april 1743 "blev den gamle Hyrde udi Høm begravet."

26. marts 1744 døde Maren Andersdatter.

16.s.e.Trin. 1746 blev Mette Andersdatter efter begangen Lejermål [publice absolveret].

Enken Anna Sørensdatter ~ 2. november 1721 ungkarl Niels Mikkelsen i Spandet.

Malene Christensdatter i Snepsgård ~ 1.nov. 1724 til Mikkel Bennedsen i Lustrup.

Kirsten Jensdatter i Varming ~ 2. oktober 1732  Niels Pedersen af Vesterbæk.

Jens Rasmussen i Ribe ~ 21. november 1731 Maren Christensdatter i Varming.

Hans Jensen i Lustrup ~ 9. oktober 1735  Maren Nielsdatter af Seem.

Anna Catharine Jespersdatter i Varming ~ 2. december 1746  Hans Hansen i Tved, Ribe.

Hans Hansen af Roager ~ 23. november 1747 Lene Lauridsdatter af Øster Aulum.

Else Madsdatter af Seem ~ 16. oktober 1750  Villads Jensen af Tange.

Peder Pedersen og Karen Pedersdatter, begge af Spandet ~ 29. oktober 1751 i Seem kirke.

Maren Madsdatter i Høm trolovet 1756 med Nikolaj Didriksen af Højrup.

Anna Kirstine Nielsdatter af Høm ~ 1757  Mads Lorentzen Reekop af Nebel.

Maren Bertelsdatter fødte et barn, som var avlet af den gifte gårdmand Simon Christensen i Enderupskov, hvor hun sad og kniplede. Tog ophold hos sin svoger i Varming: Peder Nielsen.
    *Cathrine, 19. april 1750

Maren Sørensdatter * ca. 1737 + 30. juli 1758.

26. april 1761 blev begravet en fremmed Bettelmand, som er fundet død i Varming Å, og efter det tagne Syn og Stiftamtmandens Resolution er anset at være sket af ulykkelig Vådes Hændelse, men vidste ikke hverken hans Navn eller Tilholdssted, Gammel ungefähr 70 År.

1763 var der en epidemi af sprinkelsyge. Der angives i Kt. stavns kb. 6 døde.

Maria Lorenzdatter i Varming * ca. 1694 + 25. december 1769.

Sinned Dorthe Madsdatter, tjenestepige hos birkedommer Outzen, døde af småkopper, 14 år gammel den 19. marts 1771.

Begravet Stephan, søn af Jep Sørensen i Nustrup, 3/4 år gammel. Forældrene rejste med ham til Lægen i Ribe for at søge Råd mod hans Svaghed, men da denne tiltog under Rejsen, tog de ind hos Mads Hansens Enke i Varming, hvor Barnet døde. 17. november 1771.

Maren Jensdatter, en fattig, ubekendt Betlerske døde hos Niels Nielsen i Høm, begravet den 2. Februar 1777, ungefehr 72 år, havde Skudsmål om Altergang sidst fra Sommersted den 28. juli 1776.

Jesper Jessen i Seem * ca. 1761 + 12. april 1778.

Jens Jensen i Varming 1½ år gl + 26. juni 1778.

Anders Thomsen i Varming + 1/4 år gl. 25. juli 1778. af Kopper.

1. juli 1753 blev Mette Andersdatter "publice absolveret" fordi "hun udi sin Tjeneste udi Skallebæk Mølle afvigte År havde ladet sig besvangre af en Ægtemand i Seem Sogn, Christen Jensen, som med hende tjente i Møllen, og straks efter Mikaelis afvigte År rejste bort med ham til Bredebro, hvor hun faldt i Barselseng med et Drengebarn, som blev Alle Helgens Dag døbt i Brede Kirke og givet det Navn
    *Anders,  hvilket barn levede i 16 uger og er der begravet, alt efter Sognepræstens Attest fra Brede af 27. juni 1753. Til barnets Fader udlagde hun forbemeldte Christen Jensen, Ægtemand."

4. maj 1766 blev Karen Christensdatter publice absolveret for begangen hoer med ægtemanden Jens Wollesen, som hun tjente med i Snepsgård hos Hans Jensens enke. "Og som det var 3die Gang hun havde ladet sig besvangre var hun hendømt efter Kongelig Resolution til Tugthuset i Viborg i 3 Måneder, hvilken Straf hun havde udstanden efter Attest fra Amtsforvalteren i Ribe af 15. marts 1766, som igen blev tilbagesendt med Påtegning at hun var absolveret. Hendes Barn havde hun født i Lustrup og er døbt i Sct. Catarinae Kirke."

Maren Olesdatters uægte datter
    *Else Maria, 23. marts 1775. Udlagt barnefader var "Rytter Niels Poulsen, som havde besovet hende, da hun tjente udi Drengsted i Døstrup Sogn, Trøjborg Gods, men vidste [ej] af hvad regiment."

Anna Christensdatter i Faurholt * ca. 1647 + 7. april 1735.

Anna Ditlevs i Varming + 31. marts 1748.

Anna Elses i Varming hendes uægteskabelige datter
    *Karen, 2. juni 1727.

Anna Jendresdatter "som gik ved en Krykke" * ca. 1698 + 20. august 1730.

Anna Villadsen i Faurholt, "en gammel Kvinde, som var kommet med sin Svoger fra Randerup, + 74 år gammel og begravet 23. marts 1725."

Dorret Pedersdatter i Seem * ca. 1664 + 14. juli 1743.

Else Peders i Seem Præstegård * ca. 1647 + 29. november 1727.

Else Sørensdatter i Høm * ca. juni 1662 + 27. juni 1738.

Hanne Richardtsdatter i Faurholt * ca. 1685 + Dom. Misericordia 1768.

Ingeborg, en gammel Kone, som gik om og tiggede og blev syg og døde i Varming hos Peder Jensen. Ingen ved, hvor hun tilholdt. År?

Inger Andersdatter fra Omme sg. logerede hos Poul Pedersen i Varming. Begravet 5. marts 1752.

Karen Iversdatter af Munkgård * ca. 1641 + 2. april 1739.

Kirsten Christensdatter i Seem * 1677 + 25. januar 1750. Hun havde sin søsterdatter fra Råhede hos sig, "Et fattigt Barn" Bodil Pedersdatter, som + 29. maj 1729, 14 år gammel.

Karen Iversdatter i Varming * ca. 1645 + 24. april 1727, 82 år gammel.

Kirsten Jensdatter Galthen, en pige hos sal. Jørgen Skomagers enke i Seem * ca 1713 + 1727.

Kirsten Pedersdatter, Hyrdens kones søster i Seem * ca. 1732 + 21. juli 1756.

Kirsten Thomasdatter i Snepsgård * ca. 1640 + Festum Purificationes 1721.

Maren Jørgensdatter, en enkekone * ca. 1672 + 1. december 1729.

Maren Jensdatter * ca. 1672 + 25. juli 1734. Ugift.

Maren Madsdatter i Seem, hendes slegfredbarn
    *Mads, 12. s.e.Trin. 1748.

Maren Nisdatter i Faurholt * ca 1663 + 9. s.e.Trin. 1746.

Maren, en fattig Kvindesperson, som efter nogens Beretning skal have sit Hjem langt nørpå, og som for nogen Uger siden var funder druknet ved Åsiden i Varming By. 10. marts 1737.

Margrethe Eriksdatter i Faurholt, ugift. * ca. 1666 + 14. juli 1726.

Margrete Wolles i Seem begravet 6. september 1733.

Marie Wraae i Høm + 16. januar 1735 "En fattig Kvinde i Høm"
    *Niels, 21. februar 1723. Uægteskabelig.

Mette Hagensdatter i Varming, * ca. 1642 + 3. august 1721.

Mette Munkgård i Varming * ca. 1683 + 3.s. Adv. 1763.

Niels Pedersen, en gammel Tigger fra Gram * ca. 1657 + 20. juni 1728.

Jens Friedrichsen, gevorben soldat af det jyske infanteriregiment oberst L. von Bohners compagni og hustru, fra Kiel, glarmester af profession, fri mand og hustru Mette Maria Hansdatter, som var på rejsen kommen til Varming, hvor hun faldt i barselseng hos Anders Pedersen den 21. marts.
    *Frederik Christian Augustenborg, 21. marts 1776.

Dom 9. Trin. 1777 visiterede jeg i Seem Kirke og dermed sluttede mit første løb igennem det hele Ribe Stifts 182 hoved- og 100 annexkirker, begyndt den 11. juli 1775. I Seem Kirke fandt jeg årsag at være med menigheden tilfreds så og med ungdommens kundskab velfornøjet. Gud være lovet for hans uudsigelige Nåde. Block.

Maren Andersdatter i Høm fødte et uægteskabeligt barn. Som barnefader blev udlagt Christoffer Johansen Mejer, landsoldat af Det riberske Regiment.
    *Else Margrethe, 5. januar 1790

Inger Nielsdatter * ca. 1697 +  27. maj 1755.

Ellen Christensdatter i Varming, kan muligvis være en tjenestepige ~ 20. november 1761 til Knud Clausen i Gånsager.

Christen Jensen i Gram sogn, født i Thiset, trolovet med Gertrud Bennedsdatter fra Vejen sogn. Vielsen ikke sket i Seem. To "monsieurs" var forlovere.

Enkemand Niels Hansen af Lustrup og Karen Poulsdatter af Lustrup viede i Seem den 27. november 1762.

Bertel Justesen i Lustrup ~ 7. oktober 1763 Maren Pedersdatter i Seem.

Anna Frederiksdatter, muligvis en tjenestepige i Seem ~ 31. oktober 1764 Jens Christensen i Lustrup.

Mette Nielsdatter i Høm, muligvis en tjenestepige ~ 17. oktober 1767 Jens Villadsen i Spandetgårde.

Mads Hansen i Fjersted ~ 21. oktober 1767 i Spandet Karen Nielsdatter i Høm efter Kongelig bevilling, efterdi de ere udi 3. led beslægtede.

Peder Pedersen, gårdmand i Sønder Farup ~ 18. oktober 1768 Maren Jensdatter i Varming.

Claus Pedersen i Høm, måske en tjenestekarl ~ 18. oktober 1768 i Spandet til Anna Nielsdatter i Spandet.

Anna Nielsdatter i Seem ~ 14. oktober 1768 enkemand Laurids Nissen i Lustrup.

Peder Ingvert Feddersen af Obbekjær og Maren Jakobsdatter af Brede blev viede i Seem efter forevist rekvisition og kvittering fra Løgumkloster amtshus. 11. maj 1775.

Birthe Thomasdatter * ca. 1688 + 3. marts 1748. "I Såbyes hus i Seem."

Hans Christian af Faurholt + 11 dage gammel 13. december 1778.
Anna Pedersdatter af Faurholt * ca. 1697 + 8. september 1779.

Anna Margretha Thomasdatter i Varming * ca. 1698 + 3. november 1780.

Peder, en fattig dreng fra Moss + på Seemgård 12. marts 1784, 19 år gammel.

Peder Christensen i Høm + 1 år gl. 16. februar 1785

Anna Catharina Jensdatter i Varming + 1. maj 1786. Alder ikke angivet ved dødsfaldet.

Kirstine Jensdatter i Høm * ca. 1707 + 5. maj 1786.

Niels Hansen Thomsen * 1786 + 8. februar 1789.

Elisabeth Lauridsdatter * 9. november 1756 + 11. oktober 1790.

Peder Jensen af Arrild sg. ~ 30. oktober 1778 Ellen Mortensdatter.

Bertel Sørensen af Lustrup ~ 12. oktober 1781 Dorthe Nielsdatter i Skallebæk Mølle.

Niels Hansen af Enderupskov ~ 9. april 1792 enke Sidsel Nielsdatter af Seem.

Thyge Lauridsen trolovet 15. september 1792 til pige Kirsten Pedersdatter, begge tjenende i Høm.

Thyge, et uægte drengebarn af Jef Thygesen fra Spandet og Gjedske Christensdatter, født 4. juni 1796.

Peder Graasten, aftakket Landsoldat, som var kommet til Seem hos Saabye at tigge og der døde, begravet 1. marts 1758.

Poul Jensen, tjener hos Thomas Saabye i Seem, besvangrede Maren Lauridsdatter i Enderupskov, hvis barn blev fundet død i hendes arme. Han er af Øse sogn, hun af Gørding sg.

Ane Marie Lauridsdatter i Varming, et uægte barn
    *Laurids Thomsen, 31. maj 1801

Jens Nielsen * 9. august 1790 + 10. april 1794.

Hans Hansen Mortensen * 15. juli 1792 + 17. april 1794.

Maren Mathiasdatter * 1. september 1741 + 18. maj 1794.

Karen Lauridsdatter * 26. februar 1795 + 1. marts s.a.

Cathrine Marie Mortensdatter * 8. september 1795 + 19. september s.a.

Karen Marie Poulsdatter * 12. maj 1795 + 15. maj s.a.
Kirsten Marie Hermansdatter i Skallebæk Mølle * i Roager ca 1779 + 1. februar 1799.

Maren Jensdatter i Høm * 1758 + 13. februar 1799.

Ellen Johansdatter fra Skærbæk, et uægte barn
    *Johan, + ½ år gl. 16. januar 1803.

Jørgen Mikkelsen, uden sognet, kom fra Vester Vedsted + i Faurlund 2. december 1804 i hans alders 64. år.

Ingeborg Christensdatter i Varming viedes 19. april 1793 til  Markus Pedersen i Hygum.

Enke Maren Jørgensdatter i Varming ~ 9. maj 1793 ungkarl Anders Pedersen Smith fra Hvidding.

Husar Jens Bang af Ribe ~ 10. marts 1794 Rebekka Madsdatter

Jeppe Jacobsen af Harreby trolovet 13. marts 1794 Marie Pedersdatter af Varming. Viet 30. maj s.a.

Søren Hansen i Lustrup ~ 2)  10. august 1799 Elisabeth Jørgensdatter.

Jes Pedersen af Havervad ~ 21. februar 1800 Anne Jensdatter i Høm.

Ole Larsen og Kirsten Hansdatter, begge af Uldbjerg sg i Rinds Herred, Viborg stift, et uægte barn
    *Karen, 27. august 1784.

Johanne Simonsdatter Vind. Fader: Niels Christiansen Holm i København.
    *Christian Jens Simonsen Holm, 16.juli 1797.

Karen Jørgensdatter i Faurlund, et uægte barn. Udlagt til barnefader Sonnik Pedersen Stemmel(?) af Dyrhus i Tønder amt og sogn.
    *Sonnik Pedersen  Stemmel, 6. april 1801.

Karen Jørgensdatter i Faurlund, et uægte barn. Til barnefader er udlagt Jep Lauesen af Årup?
    *Bodil Cathrine, 20. april 1803

Karen Jørgensdatter i Faurlund, et uægte barn. Udlagt Barnefader: Niels Christensen, hvis opholdssted ej vides.
    *Anna Cathrina, 27. maj 1806 + 7. juli s.a.

Karen Jørgensdatter i Faurlund, et uægte barn. Udlagt barnefader: Frederik Evesen fra Bække sg.
    *Anna Cathrine, 28. februar 1810 + 5. april s.a.

Anna Jørgensdatter i Faurlund, et uægte barn. Udlagt barnefader: Jens Jensen, omløbende keddelflikker.
    *Anna Cathrine, 2. juli 1810

Anna Maria Thomasdatter i Faurlund. Et uægte barn. Til barnefader er udlagt  (tom plads), som foer til Skibs på Altona.
    *Anna Cathrina, 16. maj 1803

Bodil Nielsdatter, et uægte barn. Udlagt til Barnefader Thøste Christensen i Brøstrup, Hygum sg.
    *Anna Catharina, 2. marts 1804

Birgitte Pedersdatter i Varming * ca. 1670 + 11. februar 1730.

Anne Mette Hansdatter, en uægte søn. Udlagt barnefader: Simon, mere vidste hun ikke.
    *Hans Simonsen, 23. januar 1807

Karen Pedersen (Faderens navn er forskrevet, derfor ved jeg ikke, hvor barnet skal placeres) ~ Ingeborg Christensdatter
    *Maren, 28. december 1806.

Maren Lauridsdatter, et uægte barn, udlagt barnefader: Hans Jensen i Tøvring, Døstrup sg.
    *Mette Maria, 13. juni 1807.

Laurids Nielsen i Gånsager ~ 21. april 1804 til "Christian" Knudsdatter af Seem. Måske fejl for Christine.

Ungkarl Niels Clausen fra Thiset i Gram sg.blev udlagt som barnefader for Bodil Nielsdatters søn
    *Niels, 31. juli 1808.

Maren Jensdatter hos Truels Jensen i Seem, hendes uægte søn. Udlagt barnefader: Johan Henrik Krummelbein under Det Slesvigske Infanteriregiments 1. Musqueteer Compagnie.
    *Jens, 8. august 1784.

Sidsel Nielsdatter i Seem, et uægte barn. Udlagt barnefader: Mads Knudsen i Thim sg, Thimgård Gods ved Ringkøbing.
    *Cathrine Margrethe, 16. maj 1785

1812 viet Bertel Knudsen af Kalvslund og Karen Andersdatter af Obbekjær, som opholdt sig hos Degnen.

19. april 1813 enkemand Jannik Hansen Smidt, 49 år gl. af Spandet sg. viet til Mette Maria Christiansdatter, 28 år, opholdende sig hos Degnen.

Maren Thøgersdatter * 1786 i Høm. Se Thøger Christensen. Som barnefader blev udlagt Peder Christensen, nu soldat i Sjælland.
    *Thøger Christensen Pedersen, 28. august 1813.

Bodil Maria Christensdatter fra Varming * ca. 1786 ~ 17. november 1814 enkemand Andreas Thomsen fra Enderupskov * ca 1786.

Anne Marie Sophie Jensdatter *  21. juli 1779 + 7. maj 1785.

Lisbeth Christensdatter i Snepsgård * i Hillerup den 27. juli 1761 + i Sng. 2. august 1791.

Niels Jensen i Seem + 8 mdr gl. 9. juni 1794.

Niels Nielsen, 6 år + 1. august 1797. Kommen med sin moder fra "Det Klosterske."

Ane Magdalene Smidt * ca. 1748 + 20. november 1797.

Morten Jensen, tjente hos Nis Kragh på Hømlund * ca. 1779 + 10. august 1799.

Kirsten Jensdatter i Varming * ca 1731 + 19. marts 1801.

Cathrine Margrethe Madsdatter i Seem * ca. 1786 + 19. april 1806.
Anne Marie * 1806 + 31. december s.a. Datter af Peder Hansen i Jernved, døde hos Knud Jespersen.

Kjersten Pedersdatter i Varming, * ca. 1749 + 30. maj 1807.

Karen Knudsdatter * ca. 1755 i Thim sg. + 14. juli 1808.

Anna Maria Pedersdatter * ca. 1767 + 16. august 1809 ~ Christen Jensen Horks.

Niels Sand, husmand i Høm * ca. 1755 + 7. august 1810. "Nød hjælp af Fattigkassen."

Dorthe Pedersdatter i Varming * 1738 sst + 12. maj 1811 sst.

Agnes Hansdatter, enke efter Iver ???? fra Rødding * ca 1741 + 21. juli 1811 hos Jens Møller i Varming.

Ellen Mortensdatter fra Lustrup + 77 år gl. 22. maj 1811 hos sin søn Jens Smed i Seem.

Mette Marie Mogensdatter, almisselem i Varming * ca. 1768 + 15. april 1812.

Maren Nielsdatter Kruse, hvis mands navn jeg ikke kan læse, døde, uden aldersangivelse 27. december 1812.

En navnløs dreng af ukendt oprindelse, ca. 10 år gl. fandtes hængt i Seem Skov 10. maj 1813.

Mette Christensdatter, 25 år gl. døde af Svindsot 3. august 1813. "Boede hos Broderen."

Jens Jensen, almisselem, død 70 år gl. 26. marts 1814.

Anne Kirstine Christensdatter, almisselem, + 30 år gl. af Tæring den. 12. marts 1814.

Peder Nissen Møller, * 14. september 1814 + 27. samme md.

Jep Nissen, ungkarl, * ca. 1782 + 10. oktober 1814.
Maren Jensdatter viet 21. okt. 1746 med Christen Jensen Smed i Roager.

Niels Pedersen i Seem viet 20. juni 1762 til Karen Jensdatter født i Roager 29. september 1731

Kirsten Pedersdatter i Varming født sst. Viet 11. august 1678 med Jep Nielsen i Roager (1655-1713)

Maren Poulsdatter af Karkov, enke viet 1682 til Jep Nielsen Karkov (1654-1724)i Roager, født i Varming.

Knud Jepsen, korporal i Roager viet 6. november 1720 Kirsten Madsdatter af Varming

Anne Nisdatter viet i Seem 14. april 1696 med Peder Jessen (1665-1737) af Roager.

Las Jensen * ca. 1701 i Varming. ~ 5. november 1730 i Vester Vedsted til Sidsel Jensdatter * 17. november 1712. Boede på en gård i Sønder Farup.
    *Jens, 29. august 1731 + 18. marts 1732 i Vester Vedsted.

*

Rest af konfirmerede, som ikke har kunnet anbringes i familierne:

Maren Madsdatter i Høm, konfirmeret 1737

1740
Iver Pedersen, Varming
Søren Jørgensen, Høm
Jørgen Christensen,  (tjener i Seem)
Ellen Jespersdatter, Skallebæk Mølle
Anne Dorthe Jensdatter, Stavnager
Maren Lasdatter, Høm
Bold Lasdatter, Høm
Else Poulsdatter, Seem, nu i Faurholt
Karen Jensdatter, Snepsgård

1743
Jes Jensen, 19 år, tjenende Søren Wollesen i Høm.
Karen Jepsdatter af Høm, 17 år.

1747
Niels Pedersen, Høm
Anna Pedersdatter, Varming

1748
Maren/Marie Andersdatter, Snepsgård                                                                                                                                                                                                                           
Kiersten/Kirstine Pedersdatter, Seem
Chresten Jensen af Lustrup, tjener i Seem.
Karen, Mette Jepsdatters i Faurholt.

1749
Anders Pedersen, tjener i Karkov

1750
Lars Pedersen fra Gørding, tjener hos Søren Nold.
Christian Jakobsen, tjener hos Hans Hansen i Seem.
Niels Pedersen, Maren Madskones søn.
Johanne, Maria Madskones datter (som tjener?) i Seemgård.

1752
Jens Pedersen, Jørgen Pedersens stifsøn af Seem
Jens Madsen fra Resen sg., tjener på Seemgård. En husmands søn.

1753
Johanne Lauridsdatter, tjener Jens Dahl i Snepsgård.
Jens Sørensen, tjener i Karkov.
Mathias Johansen, tjener i Munkgård.

1754
Jes Andersen af Gørding, tjener Hans Pedersen i Seem.