Arkivet blev etableret 1974 og 2020 sammenlagt med Byhistorisk Arkiv i Ribe. 

Henvendelser bedes foretaget til Byarkivet i Ribe

Der er udarbejdet ejerlister til de eksisterende ejendomme.
Registreret navne på næsten alle gamle skolefotos.
Renskrevet sognets kirkebøger 1721-1815.
Registreret oplysninger over ca. 3000 tidligere Seem-borgere.
Indsamlet mange slægtsoptegnelser.
… og meget mere.
En del af dette kan ses på sognets hjemmeside.

Der modtages fortsat breve, billeder, protokoller, slægtsoptegnelser, erindringer med videre.

Arkivet kan være behjælpelig med
–    Slægtshistorie
–    Ejendomshistorie
–    Lokalhistorie
–    Oplysninger om Grænsegendarmeriet og Toldvæsnet