Gudstjenester i Seem Kirke

Søndag 29. november
1 søndag i advent kl. 10. Torben Bramming, kirkebil.


December

Søndag 6. december – der henvises til domkirken
Søndag 13. december
3. s. i advent kl. 10. Signe von Oettingen, kirkebil.
Søndag 20. december
4. s. i advent kl. 10. Torkild Bak, kirkebil.
Juleaften 24. december
Kl. 13 Signe von Oettingen
Kl. 16 Torben Bramming
Juledag 25. december
Kl. 10 Torben Bramming, kirkebil.
2. juledag 26. december
Kl. 10. Torben Bramming, kirkebil.
Julesøndag 27. december – der henvises til domkirken

Januar

Nytårsdag 1. januar
Kl. 16.30 Signe von Oettingen
Søndag 3. januar – der henvises til domkirken
Søndag 10. januar – der henvises til domkirken.
Søndag 17. januar
2. s. e. helligtrekonger kl. 10. Torkild Bak, kirkebil.
Søndag 24. januar – der henvises til domkirken.
Søndag 31. januar
Septuagesima søndag kl. 10. Signe von Oettingen, kirkebil.

Søndag 7: feb.  Søndag seksagesima Der henvises til Domkirken
Søndag 14: feb. 10.00 Fastelavns søndag Torben Bramming
Søndag 21: feb. 1. søndag i fasten Der henvises til Domkirken
Søndag 28: feb. 10.00 2. søndag i fasten Torben Bramming
Søndag 7: mar. 10.00 3. søndag i fasten Signe von Oettingen
Søndag 14: mar. Midfaste søndag Der henvises til Domkirken
Søndag 21: mar. Mariæ bebudelses dag Der henvises til Domkirken
Søndag 28: mar. 10.00 Palmesøndag Signe von Oettingen
Torsdag 1: apr. 10.00 Skærtorsdag Torben Bramming
Fredag 2: apr. 10.00 Langfredag Signe von Oettingen
Søndag 4: apr. 10.00 Påskedag Torben Bramming
Mandag 5: apr. 2. påskedag Der henvises til Domkirken
Søndag 11: apr. 10.00 1. søndag efter påske Der henvises til Domkirken
Søndag 18: apr.10.00 2. søndag efter påske Torben Bramming Konfirmation
Søndag 25: apr. 10.00 3. søndag efter påske Signe von Oettingen
Fredag 30: apr. Bededag Der henvises til Domkirken
Søndag 2: maj 10.00 4. søndag efter påske Jens Torkild Bak
Søndag 9: maj 5. søndag efter påske Der henvises til Domkirken
Torsdag 13: maj Kr. himmelfarts dag Der henvises til Domkirken
Søndag 16: maj 6. søndag efter påske Der henvises til Domkirken
Søndag 23: maj 10.00 Pinsedag Torben Bramming
Mandag 24: maj 2. pinsedag Der henvises til Domkirken
Søndag 30: maj 10.00 Trinitatis søndag Signe von Oettingen