Kirkens adresser

Sognepræst: Torben Bramming
Puggaardsgade 3, 6760 Ribe. Telf. 75425900
Mailadresse: tb@km.dk

Graver/kirketjener: Gert Hollænder Nielsen, Sct. Clemens gade 7 6760 Ribe. Tlf 24404285

Menighedsrådsformand: Preben Poulsen, Varming Vesterby 25. Tlf 23710744

Kirkeværge: Gurli Pedersen, Gl. Grænsevej 2, tlf:71788709

Kordegnekontor: Torvet 15, 6760 Ribe.
Tlf.: 75420350

Kirkebil: Iversen Busser, tlf. nr. 30 48 17 60