Ejendommens navn er ”Toftegård”. Riberhus lensregnskab:
1562-1581: Joen Skræder
1581-1600: Lave Joensen, formodentlig søn af forrige.
1600-1632: Anders Laursen Lavesen, med skiftende partnere. Formodentlg søn af forrige
1632-? : Nis Andersen, måske søn af forrige, og Peder Nielsen.
1686 & 1688. Gården delt i to selvstændige brug, ryttergods. Ved syn på ryttergodset
1686: “Bønderne ellers temmelig ved magt.” Htk: 3-0-0-0 og 18 fag hus “som er brøstfældig” i 1717.
Jens Pedersen og Niels Pedersen. Måske sønner af forrige
Claus Kjeldsen, en ung karl fra Seem By, ægtede Niels Pedersens enke 1717. Gården kaldtes da en fjerdepartsgård.
Hans Jessen med htk: 4-1-3-2.
Niels Laursen, selvejer -1803-
Jens Pedersen, svigersøn til forrige
Tidligere møller Iver Mortensen Vind 1853
enken Cathrine Marie Lauesdatter til
Poul Poulsen 1861, svigersøn til forrige
Poul Vind Poulsen 1898
Eskild Vind Poulsen 1900
Hanne Kathrine Poulsen 1915
Theodor Vind Poulsen 1917
igen Hanne Kathrine Poulsen 1944, solgte straks til sønnen
Poul Poulsen 1936. (Omtalt i “Danske Landmænd og deres Indsats” bd. i side 345. Udg. Herning 1943)
Michael Feddersen 1964
Mads Peter Feddersen og Minna Øboe Poulsen 1997. Søn af forrige.

Claus Andersen (År?)

Rene og Signe Beck 2014