Landarbejder Christian Vilhelm Pedersen købte grunden 1942 og opførte boligen
Hans Rasmussen 1949
Forriges arvinger 1971
Kristine Pedersen 1971
Hanne Aae 1977
Axel Aalling 1978
Holger Skødt Nielsen 1984
Betty Ilse Nielsen 1986
Annette Vollsen og Allan B. Nielsen 1987
Allan B. Nielsen på halvdelen 1994
Uni og Amy Simonsen 1995