tømrermester Peter Larsen Schack opførte huset 1941
Tvangsauktion 1958
Egon Terkelsen 1959
Gertrud Garst og Flemming Svejstrup Nielsen 1973
Niels Albert Christensen og Ingelise Rangstrup 1983