Grunden blev købt 1907 af Jakob Konrad Nielsen, som opførte huset til aftægt 1930. Han virkede som hjulmager.
Carl Otto Bröckner Nielsen 1972
Erik Harald og Svend Nielsen 1985
Jens Christian Jensen, som beboede ejendommen siden 1953 købte den 1985.