Opført af smedemester Jakob Nielsen Frausing 1912
Solgt til Martin Hansen Klaabye
Anders Peder Matthiesen 1935 (Danske Landmænd og deres indsats, bd. 1. Herning 1943, side 344.)
Ellen Marie Thomsen 1983