Ejendommen kaldes “Provstegården”
Gårdens bygninger lå tidligere mellem matrikel nr. 4 og 5. Den blev egentlig nedlagt som selvstændig produktionsenhed, men nummeret kom i anvendelse, da nye bygninger blev opført i 1870’erne. Det fortælles, at en gravhøj blev jævnet for at den nye gård kunne bygges.
Gården var fæstegård under Ribe Domkirkes stiftsprovsteembede. Hartkorn 2-4-2-0.
Formodentlig har gården været delt i flere fæster.
Jep Nielsen -1668
Knud Jepsen, fmtl. søn af forrige, 1668-1721. (53 år) Hans datter var Mette
Knudsdatter, som fik eget fæste 1719-21 på en del af gården, 0-0-1-2.
Jens Pedersen, fæster, 1721-1742
Peder Jensen Møller, fæster, 1742-
Jens Pedersen Møller, fmtl. søn af forrige, årstal ubekendte
Peder Jensen Møller, fmtl. søn af forrige, nedbrød og flyttede gården til nuværende placering, årstal ubekendte.
(Nedbrydningstomten købt af Poul Jørgensen Poulsen på Vestergård 1833.)
Ifølge Kronens skøder købtes gården ved auktion over ryttergods i 1720 af Terkild Hansen i Ribe for 330 Rd., som bortfæstede gården. Htk: 2-2-3-0
Peder Hansen 1721-1747
Anders Pedersen 1747-1754
Hans Pedersen 1754-1791. Svigersøn til forrige
Hans Mortensen fra Dover 1791-1802- . Svigersøn til forrige
Laurids Jensen -1738
Jørgen Lauridsen 1738-1746
Mikkel Pedersen 1746-1780
Jakob Knudsen 1780-1791, svigersøn af forrige
Jørgen Hansen, 1791-1808, købte gården ved Domkirkens auktion september 1794
Skøde udstedt 10. maj 1797. I skattelisten 1803 står han som selvejer med htk.2-2-3 -0.
Solgt til stiftsprovsteembedet
Peder Christensen Jessen fik skøde på bygningerne 1817, men arvefæstede jorden af provsten.
Hartkorn: 2-4-2-0
Jes Pedersen, søn af forrige fra 1863
Peder Christensen Jessen, søn af forrige fra 1879
Hans Henrik Jessen, bror til forrige 1879-1889
Christian Christensen Smidt fra 1916
Andreas Smidt 1970