Ejendommen hedder “Faldbjergsig”. Opført i nuværende skikkelse 1790, ofte ombygget.
Riberhusfæstere, som de kan rekonstrueres ud fra lensregnskabeme:
1562: Niels Hansen
1581 & 1593: Jørgen Jespersen
1598: Jørgen Jespersen og Peder Andersen
1602: Peder Andersen og Søren Jørgensen, måske Jørgen Jespersens søn.
1605: Søren Jørgensen og Hans Pedersen, måske Peder Andersens søn.
1639: Jørgen Sørensen og Maren Hanskone, sikkert forrige samfæsters enke.
1646: Jørgen Sørensen og Peder Lauridsen.
Herefter blev gården delt i to selvstændige brug.
1688: Gregers Mortensen på den ene halvgård og rytterbonde Peder Andersen på den anden. Peder Andersen afstod sin kvartpartsgård til sin søn Hans Pedersen i 1714.
(Hans Pedersen lagde den sammen med Erik Olesens kvartpartsgård i Faurholt samme år.) Tilsammen 8-3-2-0, nedsat til 8-0-0-0. Ved syn på Ryttergods 1686 hedder det “Manden kan svare.”
Købt ved auktionen over kongeligt ryttergods 1720 af sognepræst, magister Claus Grossmann ved Domkirken i Ribe. Gården var da fæstet af Claus Kjeldsen, som bestred fæstet både før og efter ejerskiftet. Claus Kjeldsen flyttede 1737. Gården
blev formodentlig købt af næste fæster, senere fribonde eller selvejer Nis Pedersen. I hans ejertid blev Faurholt udskiftet. (På grunden var et husmandssted, hvor Johan
Simonsen boede). Han havde den, til han overlod den med htk. 3-7-0-1 til svigersønnen
Jep Nielsen, født i Varming 1757. Gift med Gunde Nisdatter.
Christen Christensen Boe, død 1813
Forriges enke, Mette Hansdatter, solgte til sønnen
Christen Christensen Boe, 1 8 I 3
Jens Eskildsen Vind 1838. Htk: 5-2-2-2V Ejede også matr. 24 i Høm. Legatstifter.
genopførte gården 1845 efter brand.
Jens Jørgensen Vind 1885
Niels Lauridsen Skov 1893
Peder Skov 1924
Enken efter forrige, Ane Marie Christine Skov, f. Ohrt til
Laurids Lauridsen Skov og søster Kathrine Olesen, f. Skov 1928
(Kathrine Olesen gift med Jørgen Olesen på matr. 2)
Harald Olesen 1928 (Gifi med Susanne Boe). (Omtalt i “Danske Landmænd og deres
Indsats” bd. 1, side 345. Udg. Herning 1943)
Holger Boe Olesen 1970. Søn af forrige.
Harald Olesen l992. Søn af forrige.