En bebygget parcel. Udstykket ca. 1860. På gårdens jorder er spor efter hju1plov-drift og banken “Havrebjerg” hørte tidligere til en gård et sted i området, som i middelalderen ejedes af Ribe Bispestol.
Henrik Bramsen udstykkkede gården ”fra den øvrige Hede” til Nis Bramsen 1863
Forriges enke til Jeppe Hansen 1878. Ugift. Christian Thomsen 1921
Christian Marius Hansen 1922. Kaldt “Kræsten i æ Skov”. (Omtalt i”Danske Landmænd og deres Indsats” bd. 1, udg. Herning 1943, side244)
Jens Hansen 1958. Søn af forrige. Døde barnløs 1997, og testamenterede gårdens jorder til Skovbrugsstyrelsen og bygningerne til 4-H organisationen. Bygningerne nedrevet og genopført 2003