Ribe Hospitals gård, bortfæstet med varierende htk. Fæsteren Niels Jensen Nørgaard købte gården på auktion for 200 rigsdaler 4. august 1794.
Mikkel Mikkelsen -1640-
Christen Nissen 1667-
Jens Christensen, søn af forrige, 1692-1719
Niels Jensen, søn af forrige 1719-1731
Peder Christensen -1717
Niels Hansen 1717-1722.
Jep Jepsen 1722-
?
Hans Nissen -1777. 6-2-0-1½.
Niels Hansen 1777, søn af forrige.
Niels Jensen Nørgård. Købte gården til selveje 4. aug. 1794 for 200 Rdr. (Skatteliste 1803: 2-6-2-1)
Christen Nielsen fra 1823, søn af forrige.
Hans Nielsen Pedersen 1861.
Niels Christensen Boe købte 1870 af forriges enke, Ane Bothilde Pedersen.
Jes Hansen Vestergård 1 893
Konrad Hansen 1944.
Jes Vestergård Hansen 1957
Grete Hansen 1978
Forriges arvinger til Ove Karkov 1978
Lene Karkov, enke efter forrige, 2003
Peter Phillip 2003 (Boligen udlejes)