Parcel, som Frederik P. Vestergård solgte til
gendarm i grænsegendarmeriet Matthias Hansen Christensen 1908.
sergent i grænsegendarmeriet Peter Gl. S. Thy 1909
Hans Jensen Sørensen 1918
Mikkel Præstiin købte af foregåendes enke, Andrea Mikkelsen, 1939.
Thomas Larsen 1949
Niels Knudsen 1950
Kristian Bruun Grossmann 1950
Forriges arvinger 1987
Viggo og Hannelore Schmidt 1987