Seem Kirke ligger cirka seks kilometer øst for Ribe tæt ved Ribe-Haderslevvejen. Den er placeret yderst i sognets nord-vestre hjørne med vid udsigt over engene og Nips Å.

Kirkeskibet er fra 1200-tallet og tårnet er tilføjet cirka år 1500. Talrige reparationer og ombygninger skjuler i dag, at kirken oprindeligt var en tufstensbygning.

Sognet omfatter landsbyerne Høm, Seem og Varming samt en række mindre samlinger af boliger og enkeltliggende huse og gårde.

Præsteembedet er tilknyttet Ribe Domkirke. Præsterne fra Ribe betjener menigheden.
Sognet omfatter 285 husstande med i alt omkring 665 beboere.

I sognet lå i middelalderen Seem Kloster. Det blev stiftet omkring i begyndelsen af 1100-årene og blev flyttet til Løgum i 1275. En arkæologisk undersøgelse har lokaliseret en række begravelser på et lille næs, der stikker ud i Munkesøen. Her lå klostret sandsynligvis

Der findes en god halv snes gravhøje tilbage i sognet ud af mere end oprindeligt 70, som nu er overpløjet. På Varminglund findes en halv snes ringvolde, tidligere kreaturskjul, og på Hømlund er fundet arkæologiske rester efter bebyggelse fra ældre stenalder. –