”Tækkemandshuset”. Opført 1877. Der har tidligere ligget en anden ejendom på dette sted, hvis jorder blev udstykket og bygningerne nedbrudt.
Andreas Østergaard solgte grunden til
Jeppe Andersen 1892
Mette og Jens Pedersen 1921
Børge Legård 1982
Mogens Lønne 1993
Kaj Rath Olsen 1995