Ejendommens navn er “Heinsgård”
Der har været holdt skole i denne gårds tidligere bygninger. Fæstegård under Seem Kirke. Gården findes i kirkeregnskaberne siden 1648, og er måske kommet i kirkens besiddelse før reformationen. Seem Kirke har bogført gårdens afgifter som “Gården i Varming”, altså en såkaldt helgård, selv om jorderne var udlejet til flere forskellige. Først ved matrikuleringen i forbindelse med udskifiningen 1779 blev matrikelnumrene “fastfrosset”, og denne gård blev delt i numrene 2 og 3.
Hartkorn 3-0-2-1/4
Christian Jørgensen 1714-
Christian Mortensen 1718- . (1/4 gård.)
Peder Jensen 1720- (Fra 1727 samfæste med Peder Smed)
Iver Pedersen 1754
Thomas Nielsen 1792-1829. Skatteregister 1803: 3-2-2-0.
Ole Thomsen 1829-1863. Søn af forrige.
Thomas Nielsen Thomsen fra 1863. Sognerådsformand. Flyttede gården op på Varming Søndermark.
Asmus Jakobsen fra 1887
Jes Peder Laurids Sørensen fra 1893.
Anders Nissen Sørensen, søn af forrige, fra 1922.
Kirstine Sørensen, født Johansen 1945. Enke efter forrige
Carl Frederik Hein1945
Henning Hein, 1977 søn af forrige. Nedbrød den gamle gård fra 1862 og nyopførte bygningerne 1981