Det er fortalt, at huset er opført af Jes Lunds hustru. Hun gik hjemme og murede, mens manden var på arbejde om dagen. Jorden solgt af Vilhelm Smidt i Spandet til
Jes Jessen Lund 1890
Gendarm Marius S. Rasmussen 1903
If Andersen Lund, søn af Jes Jessen Lund, 1911
Åge og Ellevine Rahr 1953

 

Varminglund Matr. nr. 11 c Ikke længere registreret som beboet adresse
Hans Bondesen Simonsen solgte parcellen til
Hans Peder Pedersen 1887.
Christian Pedersen 1899
Markus Straat 1909.
Christian Boldinus Rasmussen 1912.
Johan Spirka 1918. Født i Polen og rejst dertil igen.
Johan Peder Thomsen 1920.
Rasmus Varming 1922.
Johanne Hansen Varming 1952. Forriges hustru.
Skifteretten 1956.
Rasmus Varming 1957
Søren Petersen 1957
Tvangsauktion 1961
Hany Hansen 1961
Jørgen Bech 1963
Helge Friis 1990, omdannet ejendommen til jagtareal ved omfattende tilplantning, hvorved en boplads fra bondestenalder blev pløjet sønder.