Oprindelig udstykket af Varming matr. no. 8, senere tilkøbt mere jord.
Poul Jørgensen Poulsen solgte til
Jens Jessen Lund i 1833
Dennes enke solgte til sønnen Christian A. Lund i 1866.
Dennes søn, Jens Iversen Lund overtog huset 1902, men familien boede på Snepsgård, som de genopbyggede. Senere købte de herregården Endrupholm.
Appel Stenger købte 1918 af Jens I. Lund, efter at ejendommen havde stået ubeboet i næsten 20 år. “Lyngen groede helt hen til døren.”
Martin Stenger 1947. Søn af forrige
Arne Stenger 1980. Søn af forrige.