En ½gård, fæste under Ribe Hospital, – Sortebrødreklostret. 1 2/7 otting. Hartkorn 2-4-0-2½. I1844 htk: 2-2-0- 1/4. Også bortfæstet som to kvartgårde, hvoraf Berthel Thomsen havde den ene 1717-1734 efter sin far Thomas Christensen, som atter havde sit fæste efter Mads Jørgensen.
Jep Nielsen, -1668.
Knud Jepsen 1668-1721
Jens Pedersen, 1721-1766. Htk: 1-3-3-½. Brændt 1744.
Mads Sørensen 1766-1798. Købte gården til selveje af Ribe Hospital 3. juli 1794 for 300 rigsdaler htk: 2-7-2-0. Han fik rentekammerets tilladelse til at henlægge Truels Nielsens 1/4gård i Varming under sin egen mod at opføre et hus til en familie. Dette hus solgte han til Baltser Snedker med kålhave 24 X 24 alen 1. maj 1797.
Købekontrakt med sønnen 21. maj 1797 på htk: 2-7-2-0. øgede htk ved tilkøb til 2-7-2-1. Truels Nielsen sad på en fæstegårdsotting under Ribe Hospital i Varming. Huset beskrives som et 6 fags salshus (stuehus) med 8 fag udhus i 1775.
Søren Madsen 1798-1834.
Hans Jørgen Sørensen, søn af forrige, 1834.
Søren Peder Hansen Smidt 1871
Christian Ehrenreich Husted 1908
Johan Spirka, en polak, 1914 til 1917
Hermann Jensen, bygmester, 1917 til 1920
Mads Pedersen 1920 til 1941
Johannes Johansen, tromlefører, 1941. Solgte til sin broders børnebørn 1973
Erik og Benny Johannsen. Beboede ikke huset.
Niels Bang Jørgensen, vinduespolerer, fra 1983.
Morten Bromerholm og Tine Vind Ebbesen 2000
Mona Thorsager Andersen