Ejendommens navn er “Bakkehuset”
Bygget på lejejord iflg. kontrakt på 50 år fra 1864 fra gdr.J .N.Lehmann.
J.N.Lehmann udstedte kontrakten til Hans Pedersen, uden dato.
Hans Peder Blom
Ingo Gundesen 1903. Det var om hans syge kone, at en af de gamle præster skrev noget lignende som “Det er hos hende, at jeg holder min personlige andagt.” Da hun døde, hængte manden sig i en fårefenne på Varming Østermark.
Andreas Pedersen Nørgaard 1914. Han ejede “Elmegård” og købte huset som aftægtsbolig.
Hans Mikkelsen Sønderup 1925. Erindringer i Arkivet.
Andreas Pedersen Nørgård igen 1933.
Efter Andreas Pedersen Nørgårds hustrus, Simines, død, kom datteren Anna Kathrine Hansen og hendes mand Jokum Hansen hjem og boede hos faderen.
Simine Hansen, 1986, forriges datter.
Frands Sigl 1997