Ejendommens navn er “Vestergård”, en fæstegård under Sortebrødreklostret. 4-3-3-0 eller
Hartkorn 7-1-2-0. Gården nedbrændte totalt 9. september 1914. Genopbygget som 4-længet, omlukket gård. 1926 brændte porthuset på grund af selvantændelse af høet.
Christen Pedersen -1640-
Jens Christensen -1688-
Jørgen Nielsen, 1699 til 1718
Niels Jørgensen, søn af forrige, fæste fra 1718-1758
Jørgen Nielsen, søn af forrige, fæste 1758-1798. Købte gården til selveje 1792
Niels Jørgensen, søn af forrige, 1798-1827
Poul Jørgensen Poulsen, tidligere sognedegn, gift med forriges enke, 1827 til 1857 Htk: 6-4-3-2’/2
Jørgen Nielsen Poulsen, søn af forrige, indtil 1917
Marie Vestergård, enke efter forrige indtil sønnen
Jørgen Vestergård overtog gården 1918
Johanne og Knud Stavnager, 1964, datter og svigersøn af forrige
Erling Schultz Petersen 1995