Opført af murermester Carl Tang 1975 som medhjælperbolig
Christian Broder Bruun 1975