Ejendommen hedder ”Elmegård”
1794 mistede gården hartkorn fra 5-5-3-0 til 4-2-0-0. Tidligere hed den “Varrninggård”.
Årlig skat: 2 ørter rug, 1 ørte byg, 1 svin, 1 gås, 2 høns og gæsten af 6 heste. Niels Hansen i Varminggård klagede i 1618 til kongen over, at de varslingsmænd han havde sendt til Munkgård for at stævne Eskild Hansen til landstinget, var blevet overfaldet med hug, sting og slag, så at den ene døde 6 uger senere af sine sår. lensmanden Albert Skeel, fik befaling til at undersøge sagen og straffe Eskild Hansen.
Hans Andersen -1649-, stod i skatterestance, som blev købt af Joakim von Dibbern Chresten Jensen -1661-1686-.
Ved syn på ryttergods 1686 var der to fæstere af gården med tilsammen 6-2-2-0, nedsat til 5-4-0-0. “Bruget godt. Manden ved magt.”
Christen Jensen 1724-1748. Købte gården til selveje af amtsforvalter Rasmus Bundesen den 15. Marts 1748. Efter hans død solgte hustruen Apollone Hansdatter til svigersønnen 1753
Laurids Lauridsen fra Øster Obeling, 1753-1788. Købte gården for 500 rigsdaler, bortfæstede den, solgte i 1794 og flyttede til Råhede.
Peder Poulsen 1788-1795. Købte ved auktion over Ribe Hospitals gods en 5. juli 1791. Solgt den 16. marts 1795 for 1198 rigsdaler til
Peder Hansen fra Seem 1795 Hans Pedersen 1819
Niels Jørgensen Munkgård indtil 1844. Htk: 2-5-2-1.
Jørgen Nielsen Lehmann, søn af forrige indtil 1870
Christen Lehmann, søn af forrige indtil 1889
Mads Peter Hansen indtil 1893. Han er omtalt i sønnens erindringer i Arkivet.
Andreas Nørgård Pedersen 1893. Hans erindringer findes i Arkivet. Forfatter til bogen “Træk af Seem Sogns Hjemstavnshistorie” 1945.
Niels Nørgård, 1928, søn af forrige. Hans erindringer findes i Arkivet. Peder Smidt, 1957, søstersøn af forrige. Frasolgte meget jord.
Murermester Preben Poulsen, 1999