En fæstegård under Sortebrødreklostret i Ribe. Hartkorn 4-5-0-2½
Jep Nielsen -1668
Knud Jepsen 1668- solgte til sin svigersøn
Jep Knudsen -1688-
Jens Pedersen 1721-1766
Peder Jensen, Møller, 1742-1766
Navn ukendt, søn af forrige,1766-95
Jens Pedersen Møller, søn af forrige, 1795-1823
Peder Jensen Møller, søn af forrige, 1823
Peder Christensen ejede jorden indtil 1855
Jes Pedersen indtil 1874.
Peder Christensen Jessen, søn af forrige, indtil 1893.
Hans Christian Andersen, indtil 1913.
Gården købt af Poul Jørgensen Vestergård og en del jord lagt til dennes gård, matr. no. 4. Familien boede i denne gårds hovedbygning mens “Vestergård” blev opført efter brand 1914. Stuehuset derpå en kort periode udlejet til forskellige, inden gården solgtes af enken Marie Vestergård til
Andreas Knudsen i 1916.
Christian Carl V. Dinesen fra 1926.
Jørgen Jensen Smidt, 1956
Ole Lauridtsen, produkthandler, 1970
Erna Lauridtsen 1977, forriges enke
Frank og Johanne Lauridtsen 1977, søn af forrige.
Hrolf Riber Thorulff, videofirmaet “Hiin” 1985
Friederich og Barbara Häussler, 1996. Antikvitetshandler.

Tvangsauktion 2012

Anne Mette Guld Hansen, 2012