“Varming Savværk”
Udstykket 1962. Opført af tømrermester Bent Johannsen. Flere tilkøb. (Omtalt i “De danske Træerhverv” bd. 2, side 446. Udg. Kbh. 1959)

Privatboligen er Varming Vesterby 4, Matr. no. 8t.

Savværket er postadresse Varming Vesterby 2c, Matr. no. 1p
Leif Schmidt 2002