Opført af tømrermester Bent Johannsen 1972
Tage og Agda Johannsen til 2002
Malene og Jens Peter Jessen 2003
Poul Erik Møbjerg Pedersen og Anne-Dorthe Pedersen 2009