Parcel. Solgt af Poul Jørgensen Nørgård til
sergent i grænsegendarmeriet, Jens Christian Lindehøj 1904
gendarm Marius J. Rasmussen 1911.
Anna Kathrine Hansen, født Stub 1922.
Adser Hausted 1928
Markus Vind 1936.
Karen Maren Vind 1960. Enke efter forrige.
Hans Peter Vind 1963. Søn af forrige.
Jytte Christiansen 1977
Arly Sydbøge 1978
Realkredit Danmark
Jul Pia Carlsen 1997, forriges hustru