Ejendommens navn er “Malsgård”. En “mals” er et gammeljysk ord for en stenet plet i marken
Bygningerne opført ca. 1850
Mette Cathrine Lehmann solgte til Truels Pedersen Søndergaard 1872
Mette Cathrine Lehmann igen 1874
Nis P. Søndergaard 1878
Hans Christian Hansen Vind, sognefoged, 1884
Hans Vind 1923
Jesper Olesen Hansen 1954