Oprindeligt et hus med tilliggende hartkorn 0-0-2-1
Christian Markussen solgte til
Niels Peder Mikkelsen 1852.
Christen Blom 1881, svigersøn af forrige
Rasmus Christoffer Jensen 1924
Thyge Bruun Jensen 1961, søn af forrige.
Marie Jensen, enke efter forrige 1966
Erling Schultz Petersen 1969.
Carsten Schultz Petersen, søn af forrige