Finn Pedersen, Falck-reder, opførte huset 1955
K. Halvorsen, bogtrykker, 1962
Else og Benno Meng 1969
Leif Gilbert Petersen 1973
Valdemar Jepsen 1976
Anne Marie Bjerg Jepsen 1984
Marie Birgitte Lund 1990