Hartkorn: 1-4-3- 3/3
Jakob Knudsen 1797
Jens Madsen 1802-
Peder Nielsen Calslund, gift med forriges enke, solgte I 839 til
Anders Jakobsen, stedsøn af forrige, som altid kaldtes “Kalslund”. Han solgte 1875 til sin søn Andreas Peter Jakobsen, altid kaldt “Andreas Kalslund”.
Forriges enke og sønnen A.E.Jakobsen solgte gården 1936 til
Johanne Bjerrum. Det meste af jorden var da solgt fra. På grunden lå Varming Bys gamle skole. Johanne Bjerrum solgte 1938 til
Andrea Tomine og Iver Johannsen, som kom fra Gørding.
Forriges arvinger 1983
Elin Christensen 1983
Jens Møller 1986
Ester og Frank Hansen 1987
Michael Bødker Clausen 1999
Thomas Hedemand 2003