“Den Lindevedske Gård” Genopført 1934 efter lynbrand. Gården kom til Høgsbrogård som fæstegods, derfra via arv til Lindeved, som ejedes af familien Rantzau. Gården havde p. gr. af sit specielle tilhørsforhold en del privillegier. Gårdfæsteren måtte f. eks. brænde brændevin og sælge jord uden at skulle bruge stempelpapir. En Haderslevhusgård. 1 otting. 2-2-0-0. i otting. 1/4-gård, eller et kåd. Gården hørte, fra 1795, under Haderslev Vesteramts amtsstue, Hviding Herred og Spandet fogderi.
Søren Matzen -1753
Jens Jensen Snedker 1754-1769-
Anders Pedersen Snedker -1776
Jens Hansen -1776-1800, svigersøn til forrige
Jens Hansen og Margrethe Sørensen 1780, svigersønnen og hans nye hustru.
Anders Pedersen Snedker, søn af forrige, -1797-
Søren Jensen, søn af Jens Hansen og Margrethe Sørensdatter, i samfæste
Hansen fra 1810-1821
Nis Jensen, bror til forrige, 1821-1831
Else Lauridsdatter 183 1-1832
Claus Lauridsen Morthorst 1832-1834
Christian Heitmann 1834-1850
Anders Christian Heitmann 1850-1852
Maren Pedersdatter, selvejer 1852-1856
Peder Andersen og Anders Pedersen 1856. Htk: 2-0-3-2 1/4
Peder Lauridsen Varming 1908
Laurids Nissen Østergaard 1913
Martin N. Østergaard 1917
Maria Christina Sørensen 1936
Harald Feddersen 1938
Peter Sandfeldt, købsår uoplyst
Carl Hedemann 1986