Bygningen er en rest af en nedlagt gård, formodentlig en del af den såkaldte ”lindevedske ejendom”, også kaldet ”den reventlowske” eller ”Høgsbrogårds ejendom”. (1/4-gård, 0-4-3-½, som
lå på den anden side af vejen. Huset er fmtl. opført omkring år 1800 som aftægtsbolig til denne. Siden 1795 haderslevhusisk gård, 1 otting i 1804.
Jens Pedersen Møller -1797.
Anders Pedersen 1797-1813
Peder Andersen 1813- død i Roager 1825. Derefter enken(?)
Maren Pedersdatter 1852-1856, datter af forrige.
Peder Andersen 1856, samme dag til
Anders Pedersen
Aftægtshuset, som nu står på adressen:
Claus Lauridsen Morthorst -1835. Rejste til Hygum. Solgte til sin svigerfar
Christian Heitmann 1834
Anders Heitmann, forriges søn, 1850
Niels Pedersen Møller, 1892
Andreas K. Varming, 1904
Kirstine Nissen, 1913
Mads Nissen, søn af forrige, 1943
Peter Anshelm, 1981
Palle Hansen og Anna Juulsgård, 1988
Tvangsauktion 1989
Stig Johannsen 1989