Ejendommens navn er ”Svanegården”
Ny bolig p.t. under opførelse. Den gamle gård, opført 1777, forventes kondemneret. Gård på 2-1-2-2 tdr. hartkom, 1 otting. Tidligere ryttergård. Købt ved auktionen 1720 af Christian Terkild Hansen på vegne af Andreas Friderich Opitzius på Lydumgård for 160 Rigsdaler pr. td. htk. Fru Heldevad købte senere gården til udfæste og 1756 købtes den af borgmester Fridsch i Ribe, som ejede den indtil 1788. I1844 havde den 2-2-2-0 tdr. htk.
Hans Pedersen, rytterbonde, -1686- “Manden ved magt”.
?
Mads Andersen, fæster -1756-
Christen Jensen -1776- Købte til selveje af borgmesteren 23. september 1788 for 200 rigsdaler.
Christen Nielsen, købte gården af sin svigerfar 12. november 1794-1802- Han var den første sognerådsformand i Seem Sogneråd.
Christen Christensen, søn af forrige, solgte gården 1849 til sønnen
Christian Christensen. Han solgte den 1881 til
Peder Smidt, der igen solgte den 1915 til sønnen
Niels Jessen Smidt, der solgte 1936 til
Julius Theodor Jørgensen.
Karen M. Jørgensen, 1987. Forriges enke.
Lars Jensen 2000
Johnny Jensen og Marianne Bækgård Pedersen 1. sept 2000