I 1844 hedder det “i denne Lod har Byen Ret til at grave Ler mod at jævne Hullerne”.
Htk: 2-6-1-½
Opført 1930. Det hedder sig, at noget af jorden til gården en gang blev vundet i kortspil.
Svend Thomsen udstykkede til
Peter Poulsen 1923
Jens Thomsen Poulsen 1930
Åge Andreasen 1943
Ejvin Egede Andreasen 1969. Søn af forrige

Richardt R. og Annika B. Hansen, 2004