Udskilt fra Munkgård med 4 tdr. land. Arvefæsteafgift betalt til Schackenborg indtil 1929. Skøde fra Peder Lehmann på Munkgård til
Mette Marie Iversen, enke efter Christian Iversen, som 1844 fæstede “en agerlod”
Maren Hansdatter 1877
Jørgen Bæk 1898
forriges enke, Marie Bæk, f. Varming 1911
Laurids Jørgensen Olling 1912
forriges enke Kirstine Ebsen 1927
Peder Andersen Hinrichsen 1920
Karl Frederik Hansen 1924
Egon Therkildsen 1953
Peter Petersen 1959
Sigvald Petersen 1966
Aksel Bang 1972
Kjeld Abrahamsen 1984