Fæste under grevskabet Schackenborg. “Et stykke Jord.” Måske samme husmandssted, som frikarl Jørgen Christensen beboede -1798-? Denne lejede dertil “halvparten af det Ribe Hospital tilkendte stykke af ”Varming Hede” i 1779 og forpligtede sig til at opføre “fornøden Bygning og siden samme forsvarlig vedligeholder.” Han skulle give 1 rigsdaler i årlig landgilde de første 10 år,
men siden 2 rigsdaler årligt, når ejendommen var kommet i god drift.
Christen Jørgensen og senere hans enke indtil 1844
Niels Christensen, søn af forrige, 1844
Mads Peder Christensen 1885
Jens Jessen Lund 1904 (Købte herregården Endrupholm derefter)
Anders Andersen, 1917
Michael Johansen, 1918
Andreas Mathiesen, 1924
Brødrene Johan og Johannes Tabermann 1926
Kristian Hansen 1928
Bengt Thomas Blomgren Knudsen 1935
Carl Pedersen 1935
Esbjerg Kommune 1938
Arbejds- og Socialministeriet, Ungdomslejren 1941. Afløst 1952 med 48,23 kr. fra grevskabet Schackenborg
AMU-Center