Riberhus lensregnskab:
1562: Joen Christensen
1581: Jørgen Joensen. Formodentlig søn af forrige.
1618: Jørgen Jørgensen. Formodentlig søn af forrige.
1634-1649: Joen Jørgensen. Formodentlig søn af forrige.
Peder Joensen -1688- (3-5-2-0). Formodentlig søn af forrige.
Kjeld Nissen -1720, hospitalsfæster
Søren Andersen Nold -1732-
Jep Jepsen -1743
Thomas Nielsen, fæste 1756. Auktionsskøde 3-7-1-1 for 669 rigsdaler 3. juli 1794.
Troels Jensen -1792
Peder Troelsen 1792- Ved hans død solgte enken Mette til
Jens Jørgensen for 800 rigsdaler og aftægt. 6. oktober 1803.
Eskild Andersen Vind 1833
Laue Jensen Vind 1906
Jens Frederik Lund 1906
Peder Madsen Møller 1911
Niels Henrik Andersen Kjær 1912
Peter Jensen Lund 1921
Christian Blom 1924.
Anton Pedersen Blom 1952, Forriges søn.
Ida Hansine Blom 1960, forriges enke.
Forriges arvinger 1962
Hans Blom 1962, søn af Anton Pedersen Blom og Ida Hansine Barach Blom.