En gård. Nuværende bygninger opført 1823
Riberhus lensregnskaber:
1562-1605: Hans Lauridsen
?
1614: Simon Iversen
1636: Jesper Skinder afgav sit fæste til Anders Hansen.
1688: Hospitalsgård. Peder Jensen fæstede Htk: 4-2-1-1.
Købt af birkedommer Saabye, og overtaget af dennes søn, den urolige Thomas Nielsen Saabye (Se SM s. 138). Solgt på auktion 1766 og tilslagen Jens Due af Lourup for 1300 rigsdaler. (Jens Due var svoger til Christian Jakobsen på Seemgård.)
Niels Hansen, selvejer -1803 (4-2-1-1) og hustru Anna Marie Sørensdatter solgte selvejergården til mandens steddatter Mette Marie Pedersdatter og hendes forlovede
Hans Nissen Hansen for 1200 rigsdaler og aftægt den 23. april 1804.
Hans Hansen 1837, søn af forrige
Jakob Hansen 1874, søn af forrige
Andreas Nikolaj Christoffer Ohrt 1903
Søren Agerskov Sørensen 1934
Mariane Hougaard Sørensen 1960, forriges enke.
Anders Agerskov Sørensen 1970, forriges søn.
Testamente til fordel for ”Kræftens Bekæmpelse” 2009.