Hans Rasmussen Lauridsen til

Bodil Beck 1923

Hanne Marie Hansen, f. Beck 1930

Else Marie Vind, f. Hansen 1931. Forriges datter.

Jens Knudsen Bondesen 1931

Kathrine Bondesen 1975. Enke efter forrige.

Svend Aage Bondesen 1975, søn af forrige.

Hans Christian Johansen 1996