Thue Mikkelsen Lauridsen solgte parcellen, der den gang lå i Gaden, til
Peder Knudsen 1879
Knud Knudsen, søn af forrige, 1915
Hans Christensen Toft 1929. Huset brændte, og han genopførte det.
Jesper Olesen 1943
Forriges arvinger 1948
Mikkel Præstiin 1948
Herle Præstiin, forriges enke, 1981
Peter Goddiksen 1993