Ejendommens navn er ”Bakkegård”
Hospitalsgård. 1/4 gård. Htk. i 1844: 1-3-1- 3/4
Peder Jørgensen fik auktionsskøde på gården fra Ribe Hospital 22. juni 1795.
Søren Ovesen i Høm købte gården 28. januar 1802 af Jes Pedersen i Lustrup, formodentlig en arving til forrige ejer, for 1298 rigsdaler. Tilkøbt jord. I skattelisten 1803 selvejer med Htk: 2-0-0-1.
Søren Ovesens enke, Kirsten Pedersdatter solgte til en søn
Ove Sørensen 1838
enken, Agnes Hansdatter 1874
Martin Ovesen Skov 1874
Ingeborg, enke efter ovenstående 1888
Rasmus Lauridsen Jensen 1888
Claudia Marie, forriges enke 1890
Søren Anton Bjerrum efter vielsesattest som adkomst 1897.
Poul Henrik Thygesen Bjerrum 1928.
Hans Jørgen Therkel Hansen 1957
Erling Schultz Petersen 1997 (Boligen udlejet)