Opført af fhv. sognerådsformand Sigurd Olsen 1967
Kathe Sørensen 2001