Fiskemesterboligen opført 1965
Gelsbro Fiskeri
Ministeriet for Landbrug og Fiskeri købte mange numre sammen i årene 1940-1943.
Fiskeeksportørerne, I/S Sig Ferskvandsfiskeri vi A. Bachmann, Laurids Meyer, Egon
Mayer og D.F.O.K. Lynfrost AIS, tilkøbte mange numre afmno.1, dels fra Staten og
dels af Hans Hollænder.
Fra 1994 ejes virksomheden således
Laurids Meyer, halvdelen
Egon Meyer 9/32
Preben Meyer 7/32
(Fiskemester: Vagner Lyhne indtil 1969. Tage Bonde indtil 1999, Gunnar Lund Jensen)