Tidligere smedje og hjulmagerværksted. Opført 1878, men ikke fraskilt med selvstændigt
matrikelnummer før 1898.
Sergent H. Schwark 1898
Jens Peder Christensen 1902
Anthon Thomsen 1913
Smed Poul Christian Frederiksen, 1935
Smed Niels Madsen Lustrup 1937
Smed Karl Afdolf Stenger 1943
Terkel Præstiin 1957
Niels Nørgaard 1957
Kaj Mathiesen 1991