Søren Nielsen Schmidt 1940, søn af forrige. (Omtalt i “Danske Landmænd og deres Indsats” bd. 1, side 346. Udg. Herning 1943)
Mary Smidt 1976, forriges enke

Chr. Smidt, forriges søn