Tidligere “Skallebæk Kro”
Opført på Varming Bys fælles lergrav. Genopført efter brand 1909
Her var toldvisitationssted indtil omkr. år 1900. Kroholdet ophørte 1932
Carl Frederik Heinrich Behrens i Skallebæk Mølle solgte jord til opførelse af kroen l863.
Jørgen F. Lund, tolder, 1873.
frk. Anne Marie Lund 1917, datter af forrige. Gift med Andreas Hansen (se Th. Adamsen: “Hotelværter og Restauratører”, Kbh. 1938. Bd. 2 s. 448)
Peter Jørgensen Hansen 1960, søn af forrige
Robert Hansen 1977. Forriges broder.

Henrik Nissen Stenger, 2016. Boligen udlejes